Tėvynė mūsų

Dėl Šiaulių tarptautinio oro uosto pavadinimo lakūno Felikso Vaitkaus vardu

Written by admin · 39 sec read

Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui

DĖL ŠIAULIŲ TARPTAUTINIO ORO UOSTO PAVADINIMO LAKŪNO FELIKSO VAITKAUS VARDU

Kreipiuosi į Jus prašydamas Šiaulių savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyti galimybę Šiaulių tarptautinį oro uostą pavadinti lakūno Felikso Vaitkaus vardu, kuris 1935 metų rugsėjį pakartojo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį

per Atlanto vandenyną. Feliksas Vaitkus – vienas žymiausių lakūnų mūsų šalies aviacijos istorijoje, jo biografijos faktai (išsami lakūno biografija pridedama) liudija jo ištikimybe Lietuvai, o žygdarbiai – verti didelės pagarbos. Aviacijos metraščiuose Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą įrašytas kaip lietuvio lakūno garbingas žygis, todėl siūlau Šiaulių tarptautinį oro uostą pavadinti lietuvių kilmės lakūno Felikso Vaitkaus vardu, kad jo atminimas ir kilnūs darbai nebūtų pamiršti.

Kviečiu Jus visus prisidėti prie šios kilnios asmenybės, didvyrio vardo įamžinimo.
Aš manau, kad toks spendimas suartinų Lietuvoje esančių ir išeivijos lietuvių bendruomenes,  telktų juos kilniems darbams.

V. Mazuronis    
Frakcijos  “Tvarka ir teisingumas” seniūnas                                                                  

Eglė Lukočienė, tel. (8 5) 2396642, el. p. egle.baltutyte@lrs.lt