Aktualijos

Už Lietuvą!Už teisingumą!

Written by admin · 3 min read

Dariaus Kuolio kalba, pasakyta 2012 kovo 17 dieną, 14 valandą, susirinkime prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje:,,Visuomenės valia, patvirtinta mitingo 2012 kovo 17 dieną, 14 valandą, susirinkime prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje, prie savo parlamento, prie Lietuvos širdies, kurią apgynėmė Sausio 13-ąją. Susirinkome prie Lietuvos širdies, mes norime, kad ji plaktų. Gindami tiesą, teisingumą  ir laisvę, kaip prieš 22 metus.

Esame čia, kad atsakingu ir tvirtu balsu paragintume savo rinktą valdžią apsivalyti, nebesityčioti iš savo tautos, nebesityčioti iš mūsų, bet principingai ginti mūsų valstybę, mūsų Konstituciją, mūsų teises ir  laisves, mūsų Tėvynę.
Pristatome mūsų visų čia susirinkusiųjų projektą ir prašome pritarimo jam.
Viešas pareiškimas, skirtas pilietei Lietuvos Respublikos Prezidentei, LR Seimui ir LietuvosVyriausybei
Mes, Lietuvos pilietės ir piliečiai, susirinkę  2012 m. kovo 17 d. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje į renginį ,,Už Lietuvą! Už teisingumą!“, kreipiamės į valdžios institucijas ir reikalaujame:

– kuo greičiau išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
– nedelsiant sugrąžinti į pareigas be pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
– atleisti iš pareigų maištą valstybėje keliantį, konstituciją mindantį ir anarchijon šalį vedantį  vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį;
– atleisti savo pareigų atlikti nepajėgiančius, savo pačių bylas šiuo metu tiriančius,  generalinį prokurorą Darių Valį bei jo pavaduotoją Darių Raulušaitį. Į šias pareigas paskirti principingus, sąžiningus  profesionalius savo Tėvynei ir tautai ištikimus pareigūnus.
Pastaba: prokurorai, neatlikdami jiems skirtų tiesioginių pareigų, aplaidžiai jas atlikdami, pažeidžia įstatymą ir nusikalsta.Jie veikia kaip kriminalinis elementas mūsų valstybėje dirbdami aplaidžiai. Mes raginame Seimą susigrąžinti Tautos Atstovybės galias ir reikalaujame:

– užtikrinti parlamentinę Valstybės saugumo departamento, Generalinės prokuratūros ir  kitų teisėsaugos institucijų kontrolę;
– sutramdyti VSD pareigūnų savivalę ir neteisėtą kišimąsi į visuomenės gyvenimą;

Pastaba: šiandien VSD kariauja karą su savo tauta,  savo valstybe, savo visuomene. Kariauja šį karą tokiomis priemonėmis, kurias priešiškos valstybės naudoja prieš priešiškos šalies visuomenes, tautas ir valstybes. Šitas karas privalo būti sustabdytas. Negali mūsų išlaikomi, mūsų  mokesčių mokėtojų pinigais gyvenantys VSD pareigūnai dezinformuoti  lietuvių tautos ir valstybės. Tai nusikalstama veika, kuri turi būti sustabdyta. Taip pat turi būti, pagaliau, sutraukyti itin glaudūs mūsų slaptųjų tarnybų ir Rytų šalių slaptųjų tarnybų – Rusijos FSB ir Baltarusijos KGB ryšiai. Negali Lietuvos respublikos slaptosios tarnybos dirbti kaip FSB filialas Lietuvos Respublikoje.

Tolesni mūsų reikalavimai:

– nedelsiant išviešinti VSD vykdytos kabinetinės „liustracijos“ duomenis ir išlaisvinti buvusius KGB bendradarbius Seime, Vyriausybėje, teisėtvarkoje, žiniasklaidoje ir kitose viešojo gyvenimo srityse nuo dabartinio VSD šantažo;
Pastaba: KGB prievartauti, žeminti okupacijos metais Lietuvos  žmonės, turi gyventi laisvą gyvenimą šiandien. Šiandien Lietuvos respublika negali leisti jų šantažuoti savo saugumo struktūroms. Tokie žmonės ar paslydę, ar išprievartauti sovietų okupanto, negali būti prievartaujami  šiandien…  Jie neturi būti šiandien naudojami kaip agentūra prieš laisvą tautą ir laisvą valstybę;
– atstatydinti savo pareigų nevykdančius, tiesos, teisingumo ir žmogaus teisių ginti nepajėgiančius parlamento vadovus – Seimo vicepirmininką Algį Čapliką, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Stasį Šedbarą, Žmogaus teisių komiteto pirmininką Arminą Lydeką;

Keli pastebėjimai: negali žmogus, kuris kalba apie valstybei tarnaujančius pareigūnus padugnių kalba, sėdėti mūsų Seime, mūsų Lietuvos širdy, būti Seimo vicepirmininku. Todėl mes turime kreiptis į dar sąžinės ir Tėvynės meilės nepraradusius liberalcentristus, brolius liberalcentristus ir paraginti juos atšaukti iš pareigų – Seimo vicepirmininko pareigų,savo pirmininką.
Turėtume paraginti brolius konservatorius  atšaukti iš teisės komiteto Stasį Šedbarą, nes Stasys Šedbaras turėtų jausti asmeninę atsakomybę už  tai, kad nėra parlamentinės prokuratūros  kontrolės. Jei nėra parlamentinės prokuratūros kontrolės, ji užsiima kriminaliniais dalykais. Prokuratūra gali ir privalo  kontroliuoti VSD. Ji privalo ginti Konstituciją istatymų žmogaus teises. Šiandien ji šito nedaro. Stasys Šedbaras nepasirūpino per kelis  metus, kad prokuratūra šitai darytų.
Turime paraginti brolius liberalus, kad  jie atšauktų iš pareigų žmogaus teisių komiteto pirmininką Arminą Lydeką, nes šiandien žmogaus  teises Lietuvoje gina sesė Nijolė Sadūnaitė, kun. Robertas Grigas. Bet ne mūsų visų lėšomis išlaikomas Žmogaus teisių komiteto  pirmininkas Arminas Lydeka. Tegul jis pailsi. Tegul broliai liberalai atranda principingesnį žmogų, kuris vykdytų jam patikėtas tautos pareigas
Turėtume kreiptis į brolius socialdemokratus ir paraginti juos nedelsiant atšaukti iš sunkių ir akivaizdžiai per sunkių pareigų  mūsų brolį Seimo etikos komiteto pirmininką  Algimantą Salamakiną – negali Etikos komitetui vadovauti žmogus, kuris teisingumo siekiančius žmones išvadino  cirkininkais, o patį tiesos siekimą – cirku. Tai nieko bendro neturi  nei su etika, nei su morale.
Manau, galėtume paraginti brolius konservatorius ir puikų istoriką Arvydą Anušauską atidėti plunksną į šalį, sustoti rašius istorines  knygas ir užsiimti tikrąja Lietuvos istorija, kuri yra kuriama šiandien. Jis gali ir privalo kontroliuoti  VSD būdamas NSGK pirmininku.

Reikalaujame:

– įsteigti ypatingojo prokuroro instituciją Vytauto Pociūno, Kauno pedofilijos ir žudynių, Eglės Kusaitės, kitų galimų VSD bei Generalinės prokuratūros nusikaltimų ir politinės korupcijos byloms ištirti.

Pastaba: vaiko likimas, kiekvieno vaiko likimas turi būti Lietuvos rūpestis. Kauno mergaitės tragedija yra Lietuvos tragedija. Mes turime pasiekti, kad šioje istorijoje laimėtų ne prievarta, ne skambučio teisė, ne galia ir jėga, bet tiesa, kuri turi būti išaiškinta ir atskleista mums, visuomenei.

Mes, čia susirinkę, raginame, kad  valdžia stotų ne nusikaltėlių, bet Lietuvos Respublikos pusėn. Mes neleisime mūsų atkurtos valstybės paversti plėšikų gauja. Mes norime susigrąžinti mūsų valstybę  – orią, garbingą ir teisingą.
Ar pritariame tam?  (susirinkusieji ploja, skanduoja ,,Lietuva”).
Ačiū visiems susirinkusiems,ačiū visiems laisvę ir Tėvynę mylintiems žmonėms.  Tegul būna su mumis Maironis ir jo Tėvyne, brangi.”

Iniciatyvinė grupė Už teisingumą:
Bronius Genzelis, Romualdas Ozolas, Alvydas Medalinskas, Naglis Puteikis, Audrius Nakas, Šarūnas Valentinavičius, Darius Kuolys.

Redakcijos prierašas: (Darius Kuolys, kultūros istorijos tyrinėtojas, visuomenės veikėjas, straipsnių politikos, kultūros, socialinių procesų Lietuvoje temomis autorius, 1990–1992 m. – Lietuvos kultūros ir švietimo ministras, 1998-2002 m. prezidento Valdo Adamkaus patarėjas, Pilietinės visuomenės instituto direktorius, vienas iš pilietinės organizacijos Piliečių Santalka steigėjų.)

Tėvynė mūsų

Už Lietuvą! Už teisingumą!

Written by admin · 1 min read

Už Lietuvą! Už teisingumą!
                                                                                                                       Vilnius, 2012 m. kovo 11 d.
Lietuvos Pilietės ir Piliečiai,

(more…)