Aktualijos

UŽUOJAUTA ČEČĖNŲ TAUTAI

Written by admin · 5 min read

ČEČĖNŲ TAUTAI
GEROS VALIOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidos institucijoms

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba          
UŽUOJAUTA ČEČĖNŲ TAUTAI

2014 02 22
    1944 metų vasario 23 – 25 dienomis stalininis SSRS režimas  ištrėmė visą čečėnų tautą (520 tūkst. žmonių). Tremtyje žuvo apie 70 proc. čečėnų.

Po 50 metų 1994 12 11 Rusija pradėjo karą prieš Čečėniją, kuris tęsiasi iki šiol.  Nuo karo pradžios Rusija nužudė apie 250 tūkst. čečėnų.
REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ ČEČĖNŲ TAUTAI.     
Atsiprašome genocido Čečėnijoje aukų, pažemintųjų ir nuskriaustųjų,
kad skausmo ašara rieda skruostu,
kad vaiko šypsena sustingo iš baimės,
kad širdį veria neapsakomas skausmas,
kad liejasi kraujas,
kad žudomi tūkstančiai,
kad pasaulio galingieji be širdgėlos ir užuojautos  toleruoja genocidą Čečėnijoje,  
kad budeliai vaikšto laisvėje.

Didžiai gerbiamos Sesės ir Broliai, mes privalome padaryti viską, kas yra įmanoma, dėl Čečėnijos LAISVĖS ir NEPRIKLAUSOMYBĖS.
Tepadeda mums AUKŠČIAUSIASIS.

PS
2014 02 12 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba priėmė kreipimąsi  „70 metų Rusija vykdo genocidą  ČEČĖNIJOJE“ (tekstas pridedamas).
    Dėkojame geros valios žmonėms ir žiniasklaidos institucijoms už kreipimosi publikaciją, viešinimą ir įteikimą.

         Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius
         
         Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

         Tarybos narė, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Nepriklausomybės rėmimo komiteto narė  S. Makauskienė                                                                                     

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis, Lietuvos Respublika
 Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas: + 370 699 37691,   el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com
Žiūrėk Kroniką “Nežudyk” ir 70 metų  genocidui  ČEČĖNIJOJE   http://www.sajudis.com

-.-.-.-.-.-.-.-
Jo Ekscelencijai Jungtinių Tautų Organizacijos
Generaliniam Sekretoriui  Pan Gi Mun

Jo Ekscelencijai Tarptautinio olimpinio komiteto Prezidentui Tomas Bach
Jo Ekscelencijai Europos Sąjungos Prezidentui Hermanui van Rompuy
Jo Ekscelencijai Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui        
Jo Ekscelencijai Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui Barakui Obamai
Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei        
EUROPOS VALSTYBIŲ VADOVAMS
Europos Parlamento nariams
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nariams
Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos nariams
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
ČEČĖNŲ TAUTAI
Žiniasklaidos institucijoms

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba          
K R E I P I M A S I S

70 metų Rusija vykdo genocidą  ČEČĖNIJOJE

2014 02 12
    1944 metų vasario 23 – 25 stalininis SSRS režimas  ištrėmė visą čečėnų tautą (520 tūkst. žmonių) į Kazachstaną, Sibirą ir Vidurinę Aziją. Šioje karinėje operacijoje dalyvavo apie 200 tūkst. Raudonosios armijos ir Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) karininkų ir kareivių. Šios nežmoniškos stalininio režimo akcijos metu nuo bado, šalčio,  ligų ir  tremiant žuvo apie 70 proc. čečėnų.
    Šią tremtį galima įvardyti kaip didžiausią valstybinio terorizmo aktą žmonijos istorijoje.
    1991 lapkričio 1 d. čečėnų tauta atkūrė valstybės Nepriklausomybę, išrinko Prezidentą, Parlamentą, patvirtino Vyriausybę.
1994 12 11 Rusija pradeda karinę agresiją prieš Čečėniją, kuri tęsiasi iki šiol.
1996 04 21 Rusija žvėriškai nužudo pirmąjį Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentą Džocharą Dudajevą. Taip pat buvo nužudyti Prezidentai: 2004 02 13 – Zelimchanas Jandarbijevas, 2005 03 08 – Aslanas Maschadovas, 2006 06 17 – Abdul-Chalim Sajdulajevas.
1997 05 12 Rusijos Federacija ir  Čečėnijos Respublika Ičkerija sudaro Taikos sutartį, kurią pasirašo Rusijos Federacijos Prezidentas Borisas Jelcinas ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentas Aslanas Maschadovas.
1999 07 17 Rusijos Federacija sulaužiusi šią Taikos sutartį iki šio laiko vykdo Čečėnijos Respublikos Ičkerijoje genocidą. Nuo karo pradžios (1994 12 11) Rusija nužudė apie 250 tūkst. čečėnų, tarp kurių 42 tūkst. vaikų ir padarė žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių.  Apie 300 tūkst. čečėnų  tapo pabėgėliais. Sugriauti miestai ir kaimai, sunaikinta ekonomika ir infrastruktūra, sunaikintas istorinis kultūrinis paveldas, užnuodytos žemės, kurios nebetinkamos žemdirbystei. Šimtatūkstantinė Rusijos armija Čečėniją pavertė į kolonijinio karo karinių veiksmų placdarmą.  Čia buvo išmėginama naujausia rusiškoji  ginkluotė ir Tarptautinėmis konvencijomis draudžiami ginklai, buvo naudojami ir cheminiai ginklai. Dėl to Čečėnijoje siaučia įvairių ligų epidemijos. Šie Rusijos Federacijos veiksmai prieš čečėnų tautą turi valstybinio terorizmo ir genocido požymius.
Rusija kolonijinį, grobikiškąjį karą Čečėnijoje ir visame Šiaurės Kaukaze pradėjo prieš 400  metų. Visą šį laikotarpį čečėnų tauta kovoja dėl išsilaisvinimo ir Nepriklausomybės.   
Rusijos  imperatoriaus Aleksandro II įsteigtu medaliu „Už Čečėnijos ir Dagestano užkariavimą“ apdovanojo apie 147 tūkst. kariškių, medikų, valdininkai, dvasininkų,  dalyvavusių kariniuose veiksmuose 1857 – 1859 m.  prieš Čečėniją ir Dagestaną.  Beveik 100 metų trukusiame Rusijos kolonijiniame kare iš 3 mln. čečėnų liko apie 116 tūkst. 1859 metais. Čečėnija prarado Nepriklausomybę, tačiau iki šio laiko čečėnai dažnai sukyla prieš savo pavergėjus.
Rusijos valdžia visam pasauliui aiškina, kad Čečėnija yra Rusijos žemių dalis. Tačiau užrašas ant medalių skelbia „Už Čečėnijos ir Dagestano užkariavimą“, todėl kiekvienam turi būti aišku,  kad  Rusija Čečėniją  užkariavo, nugalėjo ir okupavo.  
Rusijos karo Čečėnijoje laiku nuo 1994 12 11  pasaulyje vyko 5 vasaros olimpinės žaidynės, o šiuo metu Sočyje vyksta 5-osios žiemos olimpinės žaidynės. Olimpiadų dienomis Rusijos valdžia nė vienai minutei nebuvo sustabdžiusi karinių veiksmų.
Vasario 23 dieną sukanka 70 metų kai Rusija barbariškai ištrėmė visą čečėnų tautą į Sibirą, Kazachstaną ir Vidurinę Aziją.

Mes manoma, kad Rusija:
–    daugelį amžių prieš čečėnų tautą vykdo sunkiausius nusikaltimus
–    neigia ir kovoja prieš čečėnų tautos iniciatyvas atkurti Čečėnijos  Nepriklausomybę
–    Kaukazo karo metu 1785-1864 metais ir karinio įsiveržimo 1994-1999 metais Rusija Čečėniją kolonizavo
Mes prašome, kad aukštos Tarptautinės organizacijos ir Europos valstybių vadovai, vadovaudamiesi tarptautinių teisės normų principais,  atliktų objektyvų tarptautinį Čečėnijos klausimų tyrimą.
 
         Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius
         
         Atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas

         Tarybos narė, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Nepriklausomybės rėmimo komiteto narė  S. Makauskienė                                                                                     

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis, Lietuvos Respublika
 Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas: + 370 699 37691,   el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com

Žiūrėk Kroniką “Nežudyk” ir 70 metų  genocidui  ČEČĖNIJOJE   http://www.sajudis.com