Aktualijos

Valdžia pasirašė sau nuosprendį

Written by admin · 10 min read

Birželio 26-ąją Seimas dar kartą visai Tautai ir tarptautinei bendruomenei pademonstravo, kad jam jokie įstatymai, garbė ir moralė neegzistuoja.

Duodamas sutikimą patraukti teisėją Neringą Venskienę baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę, Seimas faktiškai nusprendė, kad su Neringa Venckiene būtina susidoroti ir baudžiamąją tvarka. Manau, kad visi 73 šio niekingo verdikto autoriai save jau įsirašė į Tautos gėdos knygą ir šios dėmės jau niekada nebenuplaus.

Šio sprendimo priėmimui susivienijo konservatoriai, socialdemokratai, liberalai su visa savo vadovybe priešakyje, prie jų prisijungė ir keletas Darbo partijos atstovų – Seimo pirmininkės pavaduotoja darbietė Virginija Baltraitienė… Visiškai neatrodo keista, kad už tokį nieko bendro su teisingumu neturintį sprendimą balsavo ir Seimo Žmogaus teisų komiteto pirmininkas Arminas Lydeka, kuris niekada nieko bendro su savo valstybės piliečių teisių gynimu neturėjo.

Konservatoriai-Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, jo pavaduotojas Julius Sabatauskas viešai ciniškai pareiškė, kad savo nekaltumą Neringa Venckienė galės įrodinėti prokuratūroje, teisme.

Didesnio išsityčiojimo ir būti negali.

Taip ir norisi naujųjų ponų paklausti: ar dar ilgai jūs tyčiositės iš visos Tautos, Konstitucijos ir įstatymų? Ar dar ilgai niekinsite visą visuomenę?

Kokioje prokuratūroje ir kokiame teisme Neringa Venckienė gali savo nekaltumą įrodinėti- Aukščiausiojo teismo pirmininko G. Kryževičiaus nurodytame kokio nors kondratjevo teisme, kai pirmininkas, pažeisdamas įstatymus jau seniai skelbia savo išankstinę, neigiamą nuomonę apie N. Venckienę, D. Valio vadovaujamoje prokuratūroje, kurioje teisingumo ir su žiburiu nerasi ir kai šiose institucijose klesti teisinis nihilizmas ir korupcija?

Priimant šį sprendimą buvo visiškai ignoruojamos ir visuomeninės komisijos išvados, kurią pasirašė garbingi valstybės teisininkai, konstatuodami, kad su Neringa Venckiene susidorojama, kad Generalinis prokuroras nepateikė jokių įrodymų patvirtinančius mestus absurdiškus kaltinimus Neringai Venckienei…

Seimūnai nekreipė jokio dėmesio į tas aplinkybes, kad teisėjos Neringos Venckienės Konstitucijos ir įstatymų garantuota neliečiamybė jau seniai pažeista – pavartojant siaubingus veiksmus įsibrauta į jos namus, prieš pačią teisėją pavartotas brutalus smurtas.

Generalinis prokuroras savo prašyme Seimui pateikė visiškai absurdiškus, išgalvotus kaltinimus, kad ji neva sumušusi policijos pareigūną (pasaulio Sambo imtynių eksčempioną), kad ji vengė įvykdyti teisėjo Kondratjevo ir antstolės sprendimą perduoti vaiką L. Stankūnaitei, nors akivaizdu, kad Neringa Venckienė nepažeidusi įstatymų-pati prieš mergaitės valią, nepavartojusi prieš ją smurto to padaryti negalėjo. N. Venckienė kaltinama net tuo, kad ji teisėjus išvadinusi korumpuotais. N. Venckienė to netaikė konkretiems teisėjams, tačiau, kad teismuose klesti korupcija ir piktnaudžiavimas iškalbingai byloja akivaizdūs faktai.

Normalioje teisinėje valstybėje toks absurdiškas  Generalinio prokuroro kreipimasis būtų buvęs įvertintas kaip parlamento pažeminimas, įžeidimas, siekimas susidoroti su garbinga, teisingumo ieškančia teisėja. Manau, kad tikrai demokratiškas parlamentas tokį Generalinį prokurorą būtų nedelsiant atstatydinęs ir pareikalavęs patraukti jį patį atsakomybėn.

Deja, mūsų parlamento didžioji dauguma viešai pademonstravo, kad ji tik galimai vykdo pedofilinio klano užsakymus. Mūsų šalies parlamentinė valdžia net nedrįso išsireikalauti iš prokuratūros ir antstolės vaizdo medžiagą patvirtinančią ar paneigiančią Generalinio prokuroro rašliavą – aš jos kitaip pavadinti negaliu.

Noriu paklausti – ponai, kol kas dar Seimo nariai, nuo kada jums vadovauti pradėjo prokurorai ir antstoliai? Ar jums neatrodo keista, kad, antstolei suorganizavus, viešai 240 policijos smogikų,  pažeidžiant įstatymus, demonstravo siaubingą smurtą prieš mažą mergaitę, jos artimuosius, teisėją Neringą Venckienę, visus maldas kalbančius Lietuvos piliečius, kad buvo išniekinta net Lietuvos valstybinė vėliava, kad smurtą vartojo pati L. Stankūnaitė, jos advokatas – ir nematėte jokio reikalo išreikalauti iš savo kartu su Prezidente paskirto pareigūno šio svarbaus įrašo, vien tam, kad įsitikinti gal reikia atsakomybėn traukti ne Neringą Venckienę, bet tuos smogikus ir šios siaubingos prievartos organizatorius ir kitus vykdytojus?

Ar Seimo nariams, komisijai nekilo jokių klausimų, kad juos jau seniai pedofilinis klanas yra pajungęs savo nusikalstamų kėslų įgyvendinimui? Ar Seimo nariai, o tuo pačiu ir Prezidentė niekada nesusimąstė, kokie konkretūs asmenys-politikai, teisininkai, spec. tarnybų pareigūnai jiems atkakliai piršo ir perša mintį, kad jokios pedofilijos nebuvo, arba jos tyrimas neva jau pačioje pradžioje buvo sugadintas, arba, kad žudynes Kaune galimai organizavo H. Daktaras, keršydamas J. Furmanavičiui ir tam pasitelkęs D. Kedį.

Aš tai kalbu viešai todėl, kad kai kurie garbingi Seimo nariai atvirai kalba, kad jiems tokios mintys atkakliai buvo peršamos.

Gal galėjo pamastyti Seimo nariai ir Prezidentė apie tai, ar šie „smegenų plovėjai” nėra Seimo nariai J. Sabatauskas, S. Šedbaras, ekspolitikas , socialdemokratų partijos garbės pirmininkas, jų Prezidiumo narys A. Sakalas, „teisės korifėjai“ E. Kūris, V. Nekrošius…?

Šie asmenys turi didžiulę įtaką visai valstybės teisinei sistemai, visai valdžiai, savo partiniams „bosams“. Didžia dalimi jie savo įtaka bei teikdami Seimui įstatymines pataisas ir suformavo tokią teisėsaugos sistemą, kurioje teismai, prokuratūra, VSD tapo valstybė valstybėje, kurioje visas teisinis nihilizmas, piktnaudžiavimai, korupcija, visas neteisingumas   yra dangstomi nepriklausomumo fygos lapu.

Deja , ponai, galite dangstytis kiek norite: visa Tauta jau seniai viešai pirštais bado – teisingumo“ karalius“ visiškai nuogas.

Prezidentė jau seniai privalėjo susimąstyti, kokios jėgos ją įtakojo, kad ji paaukštino pareigose visiškai susikompromitavusį, pedofilijos bylos „marintoją“ ir tuo pačiu tragedijos Kaune kaltininką A. Valantiną, kodėl ji neišdrįso net pasmerkti ir pareikalauti, kad būtų patraukti atsakomybėn visi brutalaus, siaubingo smurto prieš mažą, bejėgę mergaitę organizatoriai ir vykdytojai kovo 23 d., nors tai tikrai būtų užkirtę kelią klanui savo nusikalstamus kėslus įgyvendinti brutalaus smurto veiksmais  gegužės 17 d.

Tą pati turėjo padaryti ir Seimo nariai pamąstydami, kas kiekvieną jų asmeniškai įtakojo, kad jie socialdemokratų iniciatyva, pažeisdami Konstituciją, uždraudė net diskusijas Seime dėl brutalaus smurto prieš mergaitę.

Manau, kad privalėjo Seimo nariai, prieš priimdami sprendimą, pagalvoti ir apie tai, kodėl, net neišnagrinėjus mergaitės seksualinio prievartavimo bylos, Kėdainių teisėjas V. Kondratjevas priėmė įstatymus, tarptautinės teisės normas paniekinantį sprendimą sugražinti mergaitę galimai nusikaltėlei ir net nurodė, kad dar neįsiteisėjęs sprendimas privalo būti skubiai įvykdytas?

Tikriausiai mūsų valdžia turėjo susimąstyti: kodėl minėti asmenys, Aukščiausiojo teismo pirmininkas, teisingumo ministras ir net buvęs Prezidentas Valdas Adamkus įnirtingai viešai per visas žiniasklaidos priemones reiškė vienintelę poziciją, kad būtent sprendimas šioje byloje privalo būti nedelsiant įvykdytas ir, net pavartojus prievartą, mergaitė turi būti išplėšta iš ją mylinčios šeimos, kurioje ji užaugo ir perduota į nežinią galimai nusikaltėlei? Jų visų pozicija buvo vienoda – teisingumas turi būti įvykdytas, kitaip vos ne sužlugs visa valstybė.

Ar nekilo jokių minčių, kodėl šie asmenys kaip maitvanagiai nutūpė prie šios civilinės bylos, kai tūkstančiai sprendimų „vykdant teisingumą“ neįvykdyti kitose bylose ir šių ponų balso dėl to jau daug metų negirdėti?

Jų balso niekada nebuvo nei reikalaujant teisingumo ištiriant pulkininko V. Pociūno nužudymo, E. Kusaitės galimo neteisėto persekiojimo, jos padarymo „teroriste“, nei patraukiant atsakomybėn valstybės milijardinio lėšų išvaistymo, jos turto užgrobimo bylas… Jų balso niekada nebuvo, kai visa visuomenė reikalavo ir reikalauja objektyviai ištirti mergaitės seksualinio prievartavimo ( pedofilijos) baudžiamąją bylą, bei J. Furmanavičiaus, V. Naruševičienės nužudymo ir galimai nužudytų D. Kedžio ir A. Ūso bylas.

Manyčiau, kad Seimo nariai, jei jiems tikrai būtų rūpėjęs teisingumas, turėjo visas galimybes  dar kartą susipažinti su Seimo Nutarimu patvirtintomis D. Kedžio skundų tyrimo išvadomis, Vilniaus apygardos teismo 2009 spalio 6 d. nutartimi, Vilniaus apygardos prokuratūros kaltinamuoju aktu baudžiamojoje byloje A. Ūsą perduodant į teismą, kitais dokumentais, kurie jau seniai yra paviešinti. Tai padarę, jie tikrai būtų supratę, kad mergaitė ištisus du metus tikrai L. Stankūnaitei žinant ir matant seksualiai buvo prievartaujama.

Susipažinę nors su minėtais dokumentais, jie tikrai sau privalėjo iškelti klausimą Generaliniam prokurorui D. Valiui, kodėl esant akivaizdiems įrodymams (psichologinių ekspertizių aktams, patvirtinantiems, kad mergaitė nefantazuoja, bet sako tiesą, mergaitės, liudytojų parodymams, poligrafo tyrimo rezultatams, kad A. Ūsas ir L Stankūnaitė meluoja), pareiškus įtarimus A. Ūsui, įtarimai iki šiol nepareikšti dėl bendrininkavimo labai sunkaus nusikaltimo padarymu ir L. Stankūnaitei. Tokį nusistebėjimą viešai buvo pareiškęs net Teisingumo ministras R. Šimašius.

Seimo nariai, Prezidentė privalėjo susimąstyti ar visoje šioje pedofilinėje tragedijoje nėra sąsajų su Latvijos parlamentinės komisijos nustatytais faktais, kurie konstatavo net premjero, teisingumo, vidaus reikalų ministro, Generalinio prokuroro tamprias sąsajas su pedofiliniu klanu?

Viską objektyviai ištyręs Seimas tikrai privalėjo padaryti išvadą, kad teisėja Neringa Venckienė jau treti metai vien teisinėmis priemonėmis kovoja dėl teisingumo atstatymo, kad tikrai pedofilinis klanas nori su ja galutinai susidoroti, kad tam pajungtos visos klanui tarnaujančios institucijos ir kad atsakomybėn reikia traukti visus susidorojimo užsakovus, organizatorius ir vykdytojus. Seimas privalėjo imtis priemonių, kad atsakomybėn būtų taip pat patraukti tiek Generalinis prokuroras, tiek Aukščiausiojo teismo pirmininkas, sulaužę valstybei duotą priesaiką vykdyti Konstituciją, įstatymus ir tarnauti žmonėms.

Seimas privalėjo konstatuoti ir tai, kad smurtiniais veiksmais buvo vykdomas ne teisingumas, bet klaninis užsakymas, kuris su teisingumu nieko bendro neturi.

Deja, Seimo 73 nariai pademonstravo vien panieką įstatymams ir visai tautai. Garbingai pasielgė tik 20 Seimo narių balsavusių prieš, 9 susilaikę. Garbingai pasielgė ir partijos Tvarka ir teisingumas visa frakcija, nusprendę visiškai nedalyvauti šioje Seimo susidorojimo komedijoje. Galimai juos paveikė ir tai, kad panašiai jau buvo susidorota ir su jų partijos lyderiu Rolandu Paksu.

Kažkodėl manau, kad visas šis neteisingumas buvo įvykdytas su valdžios žinia ir jos pritarimu ir , kad Seimo nariai savo sprendimu leidę tęsti susidorojimą su teisėja Neringa Venckiene puikiai viską suprato tik aklai vykdė savo partinių bosų nurodymus – artėja rinkimai, gal nepateks į sąrašus. Ar ne gėda ponai parlamentarai?

Faktiškai nusikalstamo-pedofilinio klano įkaitais tapo ne tik mūsų valdžia, bet ir policijos, teismų, prokuratūros, kitų institucijų aukšti pareigūnai, jų vadovai. Visame pasaulyje kai nusikalstamos struktūros savo kėslų įgyvendinimui pajungia politinę valdžią ir teisėsaugos struktūras – visa tai turi vieną pavadinimą: mafija.

Manau, kad susidorojimas su Neringa Venckiene įvyko ne vien todėl, kad mafija paniškai bijo, kad gali ateiti atpildo valanda jiems patiems. Valdžia paniškai bijo ir to, kad Neringos Venckienės vadovaujama Drąsos Kelio partija rinkimuose gali nušluoti visą dabartinę valdžią, tuo labiau jei ši partija susivienys su demokratinėmis šalies jėgomis.

Galimai, kad sutrukdyti Neringai Venckienei dalyvauti rinkimuose, vardan to paties „teisingumo“ ji gali būti DĖL VISIŠKAI ABSURDIŠKŲ ĮTARIMŲ suimta ar bus siekiama „teisingumą“ dar kartą įvykdyti NEDELSIANT ir ją nuteisti dar iki rinkimų į Seimą, paskiriant tokią bausmę, kuri neleistų dalyvauti Seimo rinkimuose. Jei visa tai įvyktų, tai būtų dar kartą išsityčiota iš teisingumo ir visos valstybės, nes to dar nėra buvę teisėsaugos istorijoje.

Galimai toliau bus tesiamas susidorojimas ir mėginant Neringą Venckienę patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad ji pati ir organizavusi visas žudynes, manau, kad todėl po dviejų metų ir atsirado provokatorius M. Žalimas… Žinoma,. kad mergaitės seksualinio prievartavimo byloje bus priimtas sprendimas, kad jokios pedofilijos nebuvo, kad viską sugalvojo pats D. Kedys su N. Venckiene. Tuo pačiu bus konstatuota, kad D. Kedys be jokių motyvų šiaip sau dėl pramogos medžiojo žmones, o gal tai privertė jį daryti garsusis Daktaras…

Mūsų supuvusios valdžios ir teisinės sistemos valstybėje viskas įmanoma. Parodykite pasaulyje antrą tokią valstybę, kurioje budelis reikalautų iš savo aukos, kad ji atlygintų visas susidorojimo išlaidas? To nedrįso reikalauti net Stalino režimas – jo aukoms nereikėjo apmokėti savo sušaudymo išlaidų, kaip nereikėjo mūsų tautiečiams apmokėti išlaidų už tremties vagonus, kaip vaizdžiai išsireiškė Valdas Vasiliauskas.

Mūsų valstybės niekšai jau pateikė Neringai Venskienei vos ne 80000 tūkstančių litų saskaitą -išlaidas už susidorojimą su ja pačia, maža mergaite, seneliais ir visais jos gynėjais. Neringa Venckienė jau apmokėjo galimai nusikaltėlei L. Stankūnaitei pateiktą didžiulę sąskaitą už neteisingumo nevykdymo kiekvieną dieną.

Mūsų Seimo 73 Seimo nariai jau priėmė dar vieną teisinio nihilizmo, susidorojimo su Neringa Venckiene sprendimą, taip ir nesuprasdami, kad šiais veiksmais jie patys sau pasirašė nuosprendį ir patys tiesiog privertė Neringą Venckienę pasirinkti politikės kelią. Jie taip ir nesuprato, kad bet koks įvykęs ar būsimas susidorojimas su kovotoja už teisingumą tik stiprina Neringos Venckienės autoritetą visos Tautos, visos Visuomenės akyse ir faktiškai pati valdžia savo veiksmais ir neveikimu jau uždėjo N. Venckienei Tautos kankinės aureolę.

Valdžia taip ir nesuprato, kad  daugiau kaip per 20 savo valdymo metų ji visiškai nuskurdino savo tautą, kad valstybę jie padarė viena skurdžiausia šalimi visoje Europos Sąjungoje, kad tai jie privertė vos ne milijoną savo piliečių duonos ir tiesos ieškoti svetimose valstybėse.

Valdžia taip ir nesuprato, kad valstybę jie pavertė mažumos diktatūros daugumai šalimi, kurioje viešpatauja teisminės-policinės struktūros represinis prievartos aparatas. Ar gali toliau gyvuoti tokia valstybė, kurioje persekiojama net už Konstitucines piliečių žodžio, minties, mitingų laisves, kurioje persekiojami net Nepriklausomybės akto signatarai, Persitvarkymo Sajudžio organizatoriai, kurioje vyksta totalinis visuomenės sekimas, kurioje nebeliko jokios spaudos laisvės, nes kone visa žiniasklaida pajungta klaninių interesų įgyvendinimui?

Valdžia taip ir nesuprato, kad jie valstybę pavertė valdžios ir represinių struktūrų tironijos šalimi ir kuri jau gali lygiuotis šalia diktatorinių režimų kai kuriose valstybėse.

Valdžia taip ir nesuprato, kad Aukščiausia valdžia, suverenitetas priklauso tautai, kad ji tik jai privalo tarnauti.

Tautos ir visuomenės kantrybė nėra begalinė. Anksčiau ar vėliau visos demokratinės jėgos tikrai būtų susivienijusios ir pareikalavusios savo valdžios atsakomybės, teisingumo ir pagarbos atstatymo visai Tautai.

Kaip niekada visos valdžios ir klaninės teisėsaugos piktžaizdės atsivėrė šioje mergaitės seksualinio prievartavimo, tragedijos Kaune bei mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo bylose. Visuomenė suprato, kad ji ilgiau kentėti nebegali. Būtent todėl pakilo šalies demokratiniai judėjimai, būtent todėl gimė ir Drąsos Kelio partija.

Kiekvienos partijos tikslas atstatyti teisingumą visai tautai, įvykdyti tokias esmines reformas, kad visi žmonės pagaliau suprastų, kad jų rinkta valdžia tik jiems ir tarnauja.

Neringa Venckienė, supratusi, kad vyksta su ja susidorojimas, kad ji būdama įtariamąja negali likti teisėjos pareigose, pasielgė garbingai ir Prezidentei įteikė atsistatydinimo iš teisėjos pareiškimą. Teisėjų taryba jau pritarė atsistatydinimui.

Atsisveikindama Neringa Venckienė gražiai padėkojo Prezidentei, kad savo laiku ji neleido teisėjų klanui su ja susidoroti.

Gal nors dabar Prezidentė pagaliau supras, kad ji yra Valstybės vadovė, Konstitucijos Garantas, kaip ji pati pabrėžė ir imsis ryžtingų veiksmų teisingumo atstatymui, pareikalaus nutraukti susidorojimą su Neringa Venckiene, patraukti atsakomybėn visus prievartos vykdymo organizatorius ir vykdytojus, pareikalaus nešališkai ištirti visas bylas? Gal ji pagaliau supras, kad privalo nedelsiant iš pareigų atstatydinti visiškai Tautos akyse susikompromitavusius G. Kryževičių ir D. Valį? Gal, prieš priimdama tokį sprendimą, Prezidentė susimąstys, kas šiuos veikėjus jai „pakišo“ paskyrimui į pareigas? Gal ji ryšis išvalyti ir savo aplinką?

Prezidentė turi suprasti, kad dauguma prokurorų, teisėjų tikrai yra dori ir sąžiningi, tačiau jie bijo savo bosams nors kiek paprieštarauti, nes bus su jais pačiais nedelsiant susidorota. Žuvis genda nuo galvos, todėl ir būtina galvas nedelsiant pašalinti, kol nesugadino visos žuvies.

Prezidentė turi galimybę ištaisyti savo klaidas ir įrodyti visai Tautai, kad ji tik jai tarnauja, kad ji tikrai yra Konstitucijos garantas. Gerbiama Prezidentė, gali net neabejoti, kad tokius jos veiksmus įvertintų visa Tauta ir visos pažangiosios šalies demokratinės jėgos.

Neringa Venckienė pasirinko politikės kelią. Norisi tikėti, kad ji apie save suburs visas pažangiąsias, demokratines valstybės jėgas, kurių pagrindinė privilegija bus – tarnavimas Valstybei, savo Tautai, visuomenei ir teisingumui.

Ant vieno pirmųjų JAV Prezidentų, visame pasaulyje gerbiamo Thomo Džefersono memorialinio pastamento Vašingtone yra iškalta jo citata: ,,Ant Dievo altoriaus prisiekiau amžinai priešintis bet kokiai tironijai, kuri kėsinasi į žmogaus protą”.Visas pasaulis gerbia Prezidento Thomo Džefersono žodžius: „Kai neteisingumas virsta teise, tuomet pasipriešinimas tampa pareiga“.

Perfrazuodamas didžiojo humanisto Juliaus Fučiko žodžius „Reportaže su kilpa ant kaklo“, noriu pareikšti: Žmonės būkite, budrūs, nelikite abejingi, vienykitės – pedofilinė mafija įsisiautėjo.

ekspertai.eu