Aktualijos

VALIUTINIAI INDĖLIAI

Written by Redakcija · 5 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 7 metai

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekselencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei 

LR Seimo nariams

Europos Parlamento nariams 

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

 K R E I P I M A S I S DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

    Vilnius,  2023-10-04

2023-01-04 kreipėmės į Jus dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo (pridedame). 

2023 vasarį į šį kreipimąsi gavome Finansų ministerijos atsakymą “Dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo”. Didelėje   atsakymo dalyje aiškinama apie gyventojų santaupų grąžinimą. 

Laiške dėstoma: “… Gyventojų rublinių santaupų atkūrimas yra baigtas Lietuvos Respulikos Seimui 2010 m lapkričio 25 d priėmus Lietuvos Respublikos gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Tačiau minėtame įstatyme numatyta, kad gyventojų valiutinių indėlių grąžinimas būtų tęsiamas Rusijos Federacijai grąžinus likviduotame “Vnešekonombanko” Lietuvos skyriuje laikytus indėlius. Informuojame, kad derybos su Rusijos Federacija šiuo metu nevyksta, o papildomai kompensuoti “Vnesekonombanko” Lietuvos skyriuje laikytus indėlius iš Lietuvos Respublikos vaslstybės biudžete lėšų nenumatoma.”  

Atkreipkite dėmesį, kaid atsakymo aukščiau paryškintose eilutėse aiškiai pasakoma, kad indėlių grąžinimas būtų tęsiamas ir pažymima, kad derybos su Rusijos Federacija šiuo metu nevyksta. PAŽYMIME, kad nukentėjusieji į Jus kreipiasi nuo 1992 metų, o Vilniaus Sąjūdžio taryba nuo 2008-04-30 dienos todėl manome, kad nuo 1992 metų  susitikimai su Rusijos Federacijos institucijomis vyko reguliariai ir buvo pasiekti susitarimų dėl valiutinių indėlių ir palikimų  grąžinuimo klausimais.  MANOME, KAD ATSAKOMYBĘ DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO TURI PRISIIMTI LIETUVOS SEIMAS IR VYRIAUSYBĖ.

Todėl prašome nedelsiant GRĄŽINTI 9,2 milijono JAV dolerių   2194 –iems Lietuvos piliečiams turėjusiems valiutines sąskaitas Vnešekonombanke iki jį uždarant.

Praėjusiais laikmečiais Seįmas ir Vyriausybė skyrė daug milijonų ir eurų įvairių gyventojų grupių finansinėms problemoms spręsti. 

VISŲ LIETUVOS PILIEČIŲ  TEISĖS LYGIOS IR TURĖTAS TURTAS VALIUTINIAIS PINIGAIS TAIP PAT PRIVALO BŪTI GRĄŽINTAS JŲ SAVININKAMS.

Tarybos pirmininkas                                                                          L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja                                                                    R. Jakučiūnienė  

Pirmininko pavaduotojas                                                                  V. Jakubonis

Sąjūdininkė                                                                                        P. Mockevičienė

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

el. p.   leonaslaborav@sgmail.com     www.sajudis.com

PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 8 met4ai

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekselencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei 

LR Seimo nariams

Europos Parlamento nariams 

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

 K R E I P I M A S I S DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

Vilnius,  2023-01-04

PRIMENAME, kad 2008-04-30 vykęs  Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimas, žinodamas,  kad Lietuvos Respublika pagal 1992 metų pasaulinių valiutų kursą yra skolinga  Lietuvos juridiniams asmenims apie 147,3 mln. JAV dolerių ir fiziniams asmenims  apie 9,2  mln. JAV dolerių, kreipėsi pareiškimu “Dėl valiutinių indėlių grąžinimo” į  LR Prezidentą V. Adamkų, LR Seimo Pirmininką Č. Juršėną, LR Ministrą Pirmininką G. Kirkilą, LR finansų ministrą  R. Šadžių, LR Seimo narius PRAŠYDAMI  SPRĘSI VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO KLAUSMUS.

PAŽYMIME, kad ne vieną kartą kreipėmės prašydami spręsti valiutinių indėlių (valiutos uždirbtos dirbant užsienyje ar gavus palikimus) grąžinimo klausimus, nes Vniešekonombanke 2194 Lietuvos piliečių turėjo valiutines sąskaitas, kuriuose prieš uždarant banką buvo apie 9,2 mln. JAV dolerių. Teikdami kreipimąsi Lietuvos vadovams ir Seimo nariams turėjome vilties, kad bus palankiai sprendžiami prašymai.

SIAUČIANT COVID-19 pandemijai ir valstybei prarandant daug žmonių ir patiriant milžiniškus nuostolius mes nekėlėme valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimų.  

PALANKIAI vertiname Seimo 2023 biudžeto svarstymo klausimus, kai atidžiai buvo atsižvelgta į keliamas problemas ir buvo įsipareigota SPRĘSTI ATEITYJE IŠKILSIANČIAS PROBLEMAS. 

             PRAĖJO DAUG LAIKO  NUO NUKENTĖJUSIŲ IR VILNIAUS SĄJŪDŽIO TARYBOS KREIPIMUSI  Į  LIETUVOS  VADOVUS, ATSAKINGIAUSIAS  INSTITUCIJAS  ir  POLITIKUS. 

ŠIANDDIEN  VĖL  KREIPIAMĖS.

PRAŠOME JŪSŲ spręsti sugrąžinti indėlius ir palikimus buvusius Lietuvos Vniešekonombanko skyriuje.  Susidariusius  Rusijos ir Lietuvos valstybinius santykius privalo spręsti  VALSTYBĖS INSTITUCIJOS, o ne nukentėję Lietuvos eiliniai piliečiai. 

PRAŠOME NUKENTĖJUSIŲJŲ NEPAVERSTI POLITINIAIS-EKONOMINIAIS ĮKAITAIS LIETUVOS-RUSIJOS VALSTYBINIUOSE SANTYKIUOSE.

LR Konstitucijos 23 straipsnis garantuoja nuosavybės neliečiamumą.

POST  SCRIPTUM

Prašome nukentėjusius teikti informaciją apie save Vilniaus Sąjūdžio tarybai el p vilnius@sajudis.com  arba leonaslabora@gmail.com

Tarybos pirmininkas                                                                                      L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja                                                                                 R. Jakučiūnienė  

Pirmininko pavaduotojas                                                                               V. Jakubonis

Sąjūdininkė                                                                                                     P. Mockevičienė

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

el. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com