Aktualijos

Valstybės diena. Sveikinimai, himno giedojimas

Written by admin · 1 min read

***

Mielieji,

Švenčiame Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną. Visame pasaulyje giedodami „Tautišką giesmę“, išgyvenkime Lietuvą savyje, nes Lietuva yra ir ten, kur skamba lietuvių kalba, kur yra nors vienas lietuvis.

Raginu pasaulio lietuvių šeimą – bendruomenes, organizacijas, lituanistines mokyklas ir kiekvieną Jūsų nepamiršti savo šaknų. Ieškokime ir atraskime gyvąjį santykį su šiandienos Lietuva, o savo darbus grįskime nuostata, ką aš, pasaulio lietuvis, galiu duoti Tėvynei Lietuvai?
Kasdieniais darbais ir bendra lietuviška veikla įprasminkime „Globalios Lietuvos“ idėją, primenančią, kad mes visi, kur begyventume, savo energija, patirtimi ir žiniomis kuriame Lietuvos ateitį.

Sveikindamas su Valstybės diena, širdingai linkiu, kad ši viena iškiliausių ilgaamžės mūsų Tautos istorijos datų būtų tvirta atrama ir  šaltinis mūsų tautinei gyvybei, pilietiškumui ir vienybei.

Nuoširdžiai Jūsų,
Audronius Ažubalis

LR UR Ministras

***

***

BRANGŪS TAUTIEČIAI,
Amerikoje liepos 4 d. 1776 metais buvo priimta Nepriklausomybės deklaracija. Daug mūsų lietuvių yra pasklidę po pasaulį, tačiau laisvė ir teisybė mums brangi kur bebūtume ir ypač turint omeny, kad ateina liepos 6 d. – Lietuvos valstybingumo diena, kada visame pasaulyje giedosime Tautiškąją giesmę.

Ar galime ramiai švęsti, kada Lietuvoje viešpatauja melas, korupcija, neteisybė? Nebūkime abejingi kas vyksta tėvynėje.

Siekime, kad ir Lietuvos valdžia suprastų, kad Amerikos Nepriklausomybės deklaracijos principai – Visi žmonės yra lygūs ir visi turi neatimamą teisę į gyvenimą, laisvęi r laimės siekimą – reikalinga įgyvendinti ir Lietuvoje, kuri dabar yra smaugiama korupcijos ir neteisybės.
PALAIKYKIME DRĄSOS KELIĄ
www.dkpartija.lt
www.ekspertai.eu

Daugardas Gruodis
Ekspertai.eu

***

LR Generalinis konsulatas Čikagoje informuoja, jog šiais metais Čikagos apylinkėse Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos proga tradiciškai rengiami keli susibūrimai, kurių metu bus vieningai giedamas Lietuvos Respublikos himnas.
   
Liepos 6 d., penktadienį, prisijungti prie pilietinės akcijos „Lietuva, Tėvyne mūsų“ ir kartu „Tautišką giesmę“ giedoti galima:
    1:00 val. popiet prie Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčios (6812 South Washtenaw Ave., Chicago);
    9:00 val. vakare Pasaulio lietuvių centro sodelyje (14911 127th Street, Lemont). Šventinio vakaro programa, kurią rengia JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apylinkė, prasidės 7:00 v. v.;
    9:00 val. vakare restorane „Kunigaikščių užeiga“ (6312 South Harlem Ave., Summit).