Aktualijos

Valstybės griovimas

Written by admin · 5 min read

  Visuomenės apsvarstytas  Lukiškių aikštės architektūrinis sprendimas, matyt jau įgavo ir konkrečių paminklų turinį, nes Seimas staiga įregistravo įstatymo projektą dėl V.Landsbergio „faktinio prezidento“ statuso įteisinimo!!!

Argi ne keista, kad toks svarbus klausimas nebuvo svarstomas per ištisus 4 konservatorių valdymo kadencijos metus, nei prieš V.Landsbergio 80-mečio jubiliejų?

Kažkaip labai panašiai nesuspėta per 4 metus išspręsti ir V.Uspaskicho „nekaltumo prezumpcijos“ klausimo bei balsų išankstinio papirkinėjimo prevencijos programos. Maža to, likusi visa ta pati  rinkimų komisijos sudėtis su 20 metų pirmininkaujančiuoju priešaky.

Tuo tarpu referendumo rezultatai staigiai, garsiai ir neginčijamai buvo paneigti 3 pirmųjų asmenų valstybėje! Ir po to tyla.

Spengianti tyla po Prezidentės D.Grybauskaitės, Pirmininkės I.Degutienės ir Premjero A.Kubiliaus pratrūko. Ir pratrūko visais šonais: po 4 Z.Vaišvilos pareiškimų ir 2 spaudos konferencijų, po 20 signatarų pareiškimo Prezidentei bei 53 seimūnų prieštaravimo!

O valdžios triumviratas tyli.

Na, I.Degutienė ir A.Kubilius – tai aišku kodėl – jiems reikia pratylėti iki lapkričio 14, t.y. savo kadencijos pabaigos, o tada referendumo problemą kaip karštą blyną permesti naujai išrinktai valdžiai ant galvos! Tuo tarpu dar yra vilties, gražios vaivorykštinės spalvos svajonės pasilikti toje valdžioje ir referendumą nusmaugti…
Bet va, Prezidentė, tai ta pati dar visus metelius bus? Ir dar, tikriausiai, tikisi antros kadencijos – juk apartamentus Turniškėse remontavo savo, o ne būsimo Prezidento labui?

Tai dabar labai gauruotos mintys ir spėliojimai graužia prieš AE balsavusios Tautos galvelėse, nes  ir naujajai valdžiai Tautos valia privaloma!

Akivaizdu, kad vienas iš kelių Tautai nenaudingų variantų derinami buvusios ir būsimos valdžios. O būtent, kas gali paneigti, kad už seno, černobylinio tipo nelikvidinio reaktoriaus nupirkimą, bankrutuojanti  „Hitači“ firma pasiūlė 1 milijardo kyšį?

Niekas nepajėgs atsilaikyti prieš tokią pagundą.
Nei buvę, nei būsimi valdžioje – juk kaip skalsiai milijardas dalinasi apskritais milijonais?! Ir visut visutėliams užteks, bei dar kai kam ir daugiau liks…

Pradėkime dėlioti motyvus nuo pirmojo asmens valstybėje – nuo Prezidentės. Dar prieš referendumą, kurio pritarimu AE ji tikėjosi, D.Grybauskaitė aiškiai išdėstė būsimam Seimui apie energetinės politikos tęstinumą.
Ir išdėstė beveik diktatūriškai.

Rinkimų debatuose prieš AE statybą pasisakiusios politinės jėgos kažkodėl tai taip ir nebuvo išrinktos!!!  Nors Tauta referendume nubalsavo prieš AE! Logiška būtų ir rinkti prieš AE statybą kandidatus – tai kokia juoda katė (technologija) perbėgo jiems kelią? Taigi, nei žalieji, nei jaunalietuviai, nei tautininkai su plačia koalicija, Seime „nemaišys kortų“ ir nebalsuos prieš!
Kaip šitoksai rezultatas buvo pasiektas akivaizdžiai fiksuoja milijoninėmis sumomis iš mokesčių mokėtojų kišenės paremtos parlamentinės partijos ir be grąšio į rinkimus ėjusios likusios… Maža to, iš mokesčių mokėtojų kišenės rinkiminės kampanijos metu plačiai buvo atšvęstos AMB ir  „grafo“ 80-metiniai jubiliejai, atšoktos gatvėse įvairios šventės, spektakliai ir fejerverkai. 3 milijonai buvo mesti ir AE reklamai be opozicinės nuomonės pareiškimo!!!
Dėl rinkimų teisėtumo (tai yra papirkinėjimo) 53 seimo nariai pareiškė protestą ir šį klausimą lygtai apsvarstė Konstitucinis Teismas? Sprendimas labai aptakus ir liečia vos 3 epizodus, kai papirkinėjimas buvo masinis visoje Lietuvoje.

Ir rinkimų rezultatai turėjo būti nepatvirtinti dar pirmoje grandyje Vyriausiosios rinkimų komisijos! O padėtį turėjo svarstyti Seimas ir svarstyti rimtai, tiek apie priežastis (preventyvines, operatyvines ir administracines) bei jų nelikvidavusią VRK. Tiek apie pasekmes, pažeidusias pirmiausia rinkėjų teises bei besibalotiravusių lygias galimybes. O anuliavus rinkėjų rezultatus – tektų vėlei juos pakartoti, kai logiškai mąstant reikėjo išbraukti nusikaltusįjį  ir palikti sąžiningą kandidatą išrinktu.

Negali būti kolektyvinės atsakomybės visų rinkėjų už vieną žuliką.
O šiuokart būtent taip ir įtvirtinta.
Matyt referendumas, su nuplaukusiu „Hitači“ skalsiu kąsneliu, nepateisinęs valdžios lūkesčių, nubraukė ir logišką mąstymą rinkimuose. Žodžiu, bėda visada ne viena vaikšto.

Bet Seime yra specialistas sėkmingai susidorojęs su prezidentinėmis šlepetėmis, su Kauno pedofilijos bylą nuvilkinusiais nekompetentingais ir nekvalifikuotais prokurorais, tai susitvarkyti su VRK klaidomis – vieni niekai!Va, kiek blogiau su dezinformacija: ir 3 milijonai sukišti, ir Visagino AE paremti deputatai, tačiau rinkėjai pareiškė savo nuomonę ir gana!

Tauta, nepaisant milijoninės dezinformacijos, vistiek liko prie savo nuomonės – nereikia daugiau jai nei Černobylio su „polivalentiniu sindromu“, nei iki šiolei neužgęsintų 4 reaktorių Fukušimoje su radioaktyviu „šaliku“ ant Žemės vidutinės juostos, nei milijardinių skolų vaikų vaikams ir vaikaičiams!!!

Tyliai ir ramiai atkentėjusi turto prichvatizaciją, pensijų nacionalizaciją bei krizinę parturbaciją, Tauta aiškiai pasisakė prieš AE. Ir jos balso nuskandinti „patariamojo“ priedanga neleidžia signatarai!

Na, dar vieno vienatinio Z.Vaišvilos galima buvo ir negirdėti, bet 20 signatarų choro – nebeišeina vaidinti negirdimo…

Taigi grįžtame prie Prezidentės tvirto nusistatymo prieš referendume išreikštos Tautos valios privalomą vykdymą.

Na, tikrai D.Grybauskaitė nesusigundė menamu „Hitači“ kyšiu. Negali būti teisybė ir nuskambėję gandai apie KGB šaknis šeimoje ir jos „juodame dirže“. Tai gal Prezidentūroje teisės specialistai neišmanantys nei Konstitucijos, nei Referendumo įstatymo, nei demokratijos pagrindinių principų apie plebiscitą?
Labai panašu į tai, kad pirmojo asmens valstybėje aplinka daug kuo kalta, dėl tokios Prezidentės dezinformacijos. Argi neakivaizdžiai formuojasi panaši situacija į paksogeitą? Juo labiau, kad Sgnatarų chore yra ir apkaltos specialisto A.Sakalo balselis…

Antroji valstybėje pareigūnė I.Degutienė jau antrą kartą tokioje dviprasmiškoje padėtyje, bet turi „gerosios“ patirties dar „Mažeikių aferos“ atveju, tai ir šiuokart sausa išslįs?..Kaip kad sausai išgelbėjo ir sūnaitėlį nuo Snoro bankroto, taip ir dabar su AE išsisuks!

Trečiasis vadovas – A.Kubilius – tyliame V.Landsbergio pritarime, puoselėja viltį apie referendumo pakartojimą-pratęsimą, kaip kad buvo ES stojimo atveju, juo labiau, kad „lipdukams“ padengti siūlomo „Hitači“ milijardo tikrai užteks…

Na, tiesiog pražiopsojo interneto galimybes, o jaunimas ir pasinaudojo necenzūruojama informacija. Bet antrą kartą valdžia nepražiopsos! Juo labiau, kad ir dėmesio neblaškys kandidatai į Seimą…

Na, o dabar vyksta derybos tarp frakcijų bei portfelių dalybos ir balsų „viliotinis“. Derybos už ateinančių 4 metų mokesčių mokėtojų įteisintą, bet slaptą grobstymą, prisidengiant slaptu Biudžeto įstatymu! AMB „vsio zakonno“ paveldas  visiems patinka ir uoliai vykdomas.

O čia – še tau kokie galvos skausmai – ir su parlamentinės daugumos be vaivorykščių susiformavimu ir su Z.Vaišvilos 4 pareiškimais dėl referendumo vykdymo bei signatarų choru dėl netekusių galios AE įstatymų pripažinimo bei Konstitucinio Teismo konstatavimo apie rinkimų pažeidimus…
 Maža to, dar  ir Prezidentės ultimatyvūs reikalavimai dėl būsimos vyriausybės sąstato be Darbo partijos atstovų!

Ji ką, –  užmiršo, kad Lietuva parlamentinė Respublika, o ne Prezidentinė? Ji ką, – jau diktatūrą įvedė, net nepaskelbus tokio fakto? Juk nei karo stovis, nei kita nelaimė, išskyrus Kubiliaus krizinius diržus, Lietuvos nesmaugia? Ar ji prašyte prašosi paksogeito pakartojimo?

Tauta vistiek ir po Konstitucinio Teismo rinkimų rezultatus tiek daugiamandatinėse, tiek vienmandatėse laiko abejotinai teisėtus. Tame fone aukščiausių valstybės pareigūnų vieši pareiškimai nevykdyti teisėtos Tautos valios Referendume jau suponuoja 2 teisėtumo klausimus – ne tik rinkimų rezultatų, bet ir valdžios legityvumo.
Lietuvos Respublikos  Konstitucijos 55 staipsnio ir Referendumo įstatymo nesilaikymas bei viešai priešingos nuomonės diktatas – akivaizdi grėsmė konstitucinei santvarkai ir demokratijai šalyje.

Juk visi suprantame, kad Valstybės vadovo pasisakymai prieš Referendumo privalomą vykdymą – tai pasisakymas prieš Tautos valią, kuri yra privaloma valdžiai, nes Lietuva yra parlamentinė valstybė, o ne prezidentinė. Todėl, pradedant D.Grybauskaite, pratęsiant I.Degutiene ir A.Kubilium baigiant – jų visų pasisakymai dėl referendumo rezultatų yra  ne tik niekiniai,  bet ir šiurkštus jų priesakų Lietuvos Respublikai sulaužymas.

Būtent tuo jie kaltino R.Paksą ir iki šiolei Konstitucinis Teismas neprisipažino savo klaidos net Po LR Aukščiausiojo Teismo išteisinamojo sprendimo!

Šiuokart jau, a priori, 2012.10.12 Konstitucinis Teismas konstatavo galimybę šalinti ir netvirtinti Rinkimų įstatymą pažeidusius kandidatus!

Tačiau VRK tai praleido negirdomis.

Jokių priemonių dėl akivaidždžių milijoninių pažeidinėjimų (Visagino AE 3 milijonais reklamavo partijas ir kandidatus, pasisakiusius už AE statybą) nesiėmė nei Prezidentė, nei Seimas. Nors visų valdžių įgaliojimai yra aiškiai apibrėžti.

Maža to, D.Grybauskaitė prieš rinkimus per TV viešai paagitavo Tautą nebalsuoti už jai nepatinkančias politines jėgas!!!  Tai kaip jinai vienodai lygiai visai Lietuvai atstovauja? Tai argi ji nepriklauso jokiai partijai, kaip ji teigė per rinkimus, jei šitaip praktiškai elgiasi?

Negali būti, kad šalies vadovė nežino Konstitucijos! Bet įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
73 politikai – 53 baigiančio kadenciją Seimo nariai ir 20 Atkuriamojo Seimo deputatai (tai teisėta dauguma!) teigia, apie neskaidrių rinkimų patvirtinimo VRK neteisėtumą bei Referendumo valios iškraipymo pasekmes, įvertinant tai kaip šiurkštų priesaikos Lietuvos Respublikai sulaužymą.

Ir tai daro aukščiausi valdžios atstovai – Prezidentė, Seimo Pirmininkė ir Premjeras!

Na, kokį puikų pavyzdį kitoms ES šalims demontruoja Lietuvos triumviratas, ypač, kai sekančiais metais pirmininkaus ir galgi bandys įgyvendinti Lietuvoje jau išbandytas niekines savo asmenines vertybes? O galgi pavyks sutrypti ir 26 šalių Tautų valią, kaip dabar neigiama privaloma Lietuvos Referendumo valia?
Juk sugriauti daug lengviau, negu statyti?