Aktualijos

Valstybės valdymo ir užvaldymo schemos

Written by admin · 3 min read

Lietuvos Respublikos Tautos atstovai Seime patvirtino A.Skardžiaus laikinosios komisijos išvadas. Jos – bauginančios. LR Seimo laikinoji komisija atskleidė ir parodė visuomenei, kaip naujai susiformavusi interesų grupė įsitvirtino energetikos ir finansų sektoriuose. Seimas išvadas patvirtino ir viešai paskelbė. Tas, kas nori, tas, kas yra suinteresuotas, ir tas, kuriam rūpi Lietuvos valstybė, gali su šiomis išvadomis susipažinti (ČIA – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468592).

 

Išsamiai susipažinau su jomis ir aš. Perskaičiau vieną kartą, perskaičiau dar kartą, viską susidėliojau, permąsčiau ir štai kokį vaizdą pamačiau. Dalinuosi juo su jumis. Prieš jį pateikdamas noriu pabrėžti, kad mano išvados yra darytos iš informacijos, kurią radau viešojoje erdvėje: oficialūs LR Seimo dokumentai, politikų, valdininkų pasisakymai, ekspertų įvertinimai. Suprasdamas, su kokia jėga susiduriu, iš anksto sakau, kad ši schema ir jos paaiškinimas yra mano nuomonė. Kaip yra tikrovėje, privalo įrodyti pareigūnai atlikdami ikiteisminius tyrimus bei teisėjai priimdami nuosprendžius. Tačiau, kaip matome dabar, teisėsauga ir visi kiti tyli: neva jokio tyrimo ir jokių išvadų nebuvo.

Įtakos ir valstybės užsakymų schema:

1. Juodos rodyklės rodo įtaką. Mėlynos rodyklės rodo valstybės užsakymus ir pinigų judėjimą.

2. Interesų grupę sudaro šios kompanijos: advokatų kontora „LAWIN“, audito ir konsultacinė bendrovė „Ernst&Young“, advokatų kontora „Tark Grunte Sutkienė“.

3. Įtaka galimai yra daroma dviem būdais: (a) per valdžios žmones – yra nurodoma (rekomenduojama) priimti konkrečius sprendimus arba sudaryti sutartis su tokia ir tokia kompanija; (b) per savus žmones – interesų grupė į svarbiausius valstybės įmonių valdymo organus (stebėtojų tarybą, valdybas, administracijas) skiria savo ar su ja susijusius žmones (V.Vasiliauskas – finansų sistema, D.Misiūnas – elektros energetika, R.Masiulis – dujų terminalas bei nafta). Kalbama, kad įtakos grupės kompanijų struktūros yra lygiai tokios pat kaip valstybės aparato. Galima pajuokauti, kad šios struktūros ir yra tikrosios valstybės valdymo struktūros, nes jose priimami svarbūs valstybei sprendimai. Taip pat yra kalbama, kad teisininkų kontoros „LAWIN“ darbuotojas konservatorių valdymo laikais turėjo savo kabinetą Vyriausybės patalpose. Matyt, kontroliavo Vyriausybės darbą bei prižiūrėjo, kad viskas būtų daroma taip, kaip yra numatyta ir nuspręsta.

4. Įtakos grupės tikslas – valstybės ir valstybės įmonių užsakymai. Kuo didesni ir kuo daugiau užsakymų, tuo geriau. Nesvarbu ar jie valstybei yra naudingi. Svarbu, kad jie yra naudingi interesų grupei. Todėl yra prigalvojama daug įvairių reformų, restruktūrizacijų, sujungimų ir išskyrimų, studijų, teisminių ginčų, tyrimų ir taip toliau, ir panašiai. Šiuo metu yra atliekamas ne vienas ikiteisminis tyrimas dėl įstatymų pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus. Šios grupės taip pat atstovauja privačių verslo kompanijų interesams. Verslininkai žino, kur ir į ką reikia kreiptis norint išspręsti problemą, susijusią su valstybe ar teismais.

Interesų grupės apsaugos sistemos schema:

1. Juodos rodyklės rodo apsaugą. Mėlynos rodyklės rodo sutartis ir pinigų judėjimą.

2. Dalis politikų, arba formuojama „Vieningoji Lietuva“, saugo ir gina interesų grupę nuo nekontroliuojamų politikų kenksmingų grupei sprendimų priėmimo, įstatymų pataisų, parlamentinių tyrimų. Politikai saugo ir vykdo interesų grupės nurodymus (pageidavimus, rekomendacijas) siekdami valdžios ir įtakos arba bijodami prieštarauti, nes patys yra prisidirbę.

3. Teisėsauga saugo interesų grupę nuo nekontroliuojamų teisėsaugos pareigūnų, nuo kriminalinės žvalgybos tyrimų, nuo ikiteisminių tyrimų. Kalbama, kad Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui buvo nurodyta nekišti nosies į energetikos ir finansų sektorių. STT šiose srityse taip pat tyrimų neatlieka, nes motyvuoja tuo, kad čia yra ne valstybės biudžeto pinigai. VSD, STT, FNTT, Policijos, Prokuratūros vadovai yra priklausomi nuo Prezidentūros. Jų likimas yra sprendžiamas Prezidentūroje. Šiandien esi turtingas ir sąlygiškai gerbiamas vadovas, rytoj – žmogus be darbo, su didelėmis problemomis ir gatvėje. Yra dėl ko stengtis.

4. Teisėjai priima galutinius nuosprendžius, kurie lemia fizinio ar juridinio asmens likimą. Teisėjai yra priklausomi nuo Prezidentūros. Jų likimas yra Prezidentūros rankose.

5. Žiniasklaida saugo interesų grupę nuo visuomenės. Ji grupei naudinga linkme formuoja visuomenės nuomonę. Ji kuria virtualų pasaulį, kuriame apgyvendina visuomenę. Šio pasaulio šviesas piešia tie, kurie užsako muziką. Mūsų žiniasklaida yra itin finansiškai pažeidžiama. Todėl dėl didelio užsakymo ir pelningo kontrakto ji darys viską, kad jį pasirašytų ir jo neprarastų. Šia žiniasklaidos silpnybe puikiai naudojasi interesų grupė. Ji nurodo energetikos, finansų-kredito sektoriaus įmonėms bei valstybės institucijoms sudaryti sutartis su konkrečiomis visuomenės informavimo priemonėmis. Valdžia sugalvojo ir įgyvendino du įrankius, kurie padeda jai sutramdyti ir valdyti žiniasklaidos priemones. Pirmasis įrankis: konservatoriai naktinės reformos metu nubraukė žiniasklaidai mokestines lengvatas. Visos jos susidūrė su dideliais finansiniais sunkumais, o kai kurios jų bankrutavo. Dėl kontrakto jos yra pasirengusios rašyti bet ką arba nutylėti interesų grupei nenaudingus dalykus. Šios pastangos ryškiai matyti viešojoje erdvėje. Antrasis įrankis: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija ir jos priimami drakoniški sprendimai. Jeigu ši komisija leidinį priskyrė profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, leidėjas praranda teises į mokestines lengvatas, į valstybės dotacijas, taip pat praranda teises dalyvauti valstybės įmonių bei institucijų organizuojamuose konkursuose. Faktiškai komisijos sprendimas gali finansiškai sužlugdyti net patį stipriausią ledinį.

Nekaltinu verslininkų, kurie prisitaiko prie verslo sąlygų. Jeigu jie turi progą pasinaudoti jiems iš dangaus nukritusia galimybe, jie ja ir pasinaudos. Taip pasielgtų kiekvienas normaliai mąstantis žmogus. Kaltinu juos tik tuo, kad jie pradeda prarasti padorumo ribas ir tampa itin gobšūs. Saikas yra geras dalykas.

Nekaltinu žiniasklaidos ir žurnalistų, kurie siekdami išgyventi, išlikti, sutinka su jiems diktuojamomis sąlygomis. Jie neturi didelio pasirinkimo: arba paklusti, arba eiti į gatvę.

Kaltinu valstybės aukščiausius vadovus (biurokratus ir politikus), kurie privalo dirbti žmonėms, Tautai, kurie privalo jiems tarnauti, kurie, priimdami sprendimus, visų pirma turi atsižvelgti į visuomenės interesus, o ne į interesų grupės. Tauta jiems suteikė išskirtines teises ir galias valdyti valstybę. Tauta jais pasitikėjo, o jie…

Yra sakoma: jeigu sugebėsi perimti ir kontroliuoti valstybės finansinius srautus ir žiniasklaidą, tapsi realiu valstybės vadovu.

tiesos.lt