Aktualijos

Vengrija vetavo ES bandymą primesti šalims narėms LGBTI teisių plėtrą

Written by Redakcija · 2 min read

Vengrijos atstovai Briuselyje vetavo du Europos Komisijos pirmininko svarstyti pateiktus dokumentus, kurie būtų įpareigoję ES šalis nares paneigti prigimtinę šeimos sampratą. Ši Vyšegrado šalis yra seniai žinoma Europos Sąjungoje dėl savo tvirtos pozicijos šeimos politikos klausimais. Per pastaruosius kelerius metus Vengrija susidūrė su milžinišku politiniu spaudimu. Spaudimas turėjo priversti liberalizuoti jos nacionalines nuostatas atspindinčias teisės normas, įteisinant ir net skatinant tos pačios lyties santuokas. 

Tarptautinės organizacijos, o ypač Europos Sąjunga, siekia kištis į valstybių sprendimus šeimos politikos klausimais. Jau keletą metų pasirodo vis daugiau ir daugiau ES dokumentų, pretenduojančių „spręsti“ santuokos apibrėžimo, lytinio ugdymo ir šeimos politikos problemas. Dokumentai skatina didžiąją dalį valstybių atsisakyti prigimtinės šeimos kaip santuokos tarp vyro ir moters sampratos. Spaudimas ES narėms priimti šias marksistines nuostatas kyla nepaisant pačių valstybių visuomenėse vyraujančių nuostatų.

Kovo 7 dieną Briuselyje Europos Komisijos prezidentas pristatė du dokumentus: „Strateginiai įsipareigojimai lyčių lygybei“ („Strategic engagement for gender equality”) ir „Priemonės skatinti lygybę LGBTI asmenims“ („Measures to promote equality for LGBT persons”). Šie dokumentai būtų raginę Europos Sąjungos valstybes nares ir viršnacionalines institucijas bendradarbiauti, užtikrinant LGBTI teises ir nediskriminacines nuostatas bei „gerbiant šalių narių konstitucines tradicijas“, kad ir kaip šie dalykai, EK manymu, būtų suderinami. Dokumentai taip pat skatina Europos Komisiją taikyti tikslingas socialines programas probleminėse teritorijose, rinkti lyginamuosius duomenis apie pažangą LGBTI teisių srityje, o Europos žmogaus teisių agentūra juos analizuoti, nustatant tolesnės teisių plėtros reikalaujančias sritis.

Vengrija buvo vienintelė Sąjungos šalis, kurios atstovas ES taryboje vetavo šių pavojingų dokumentų įteisinimą, argumentuodamas tuo, jog tokios ES primetamos homoseksualų teisės kelia grėsmę Vengrijos suverenitetui. Rezoliucijos Taryboje nebuvo priimtos. Iš pradžių joms oponavo ir Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos atstovai Taryboje, tačiau vėliau savo prieštaravimus atsiėmė ir pritarė galutinei rezoliucijų redakcijai.

Dabar ši Vidurio Europos valstybė susiduria su LGBT bendruomenės kritika ir tolesniu ES spaudimu, tačiau neatsisako prigimtinės šeimos gynybos.

Vengrijos Žmogiškųjų išteklių ministras, Zoltanas Balogas, išplatino laišką, kuriame išdėstė Vyriausybės poziciją. Jame teigiama: „Vengrijos konstitucinės vertybės ir normos yra išskirtinai svarbios Vengrijos vyriausybei ir mes negalime remti ir neremsime sprendimų, kurie joms prieštarauja. Atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus, Vengrijos įstatymai užtikrina LGBTI asmenų apsaugą. Tačiau mūsų Konstitucija aiškiai išskiria pagrindinius principus, įskaitant ir mūsų supratimą apie santuoką, kaip išskirtinai vyro ir moters sąjungą, bei jos išskirtinį statusą kitų gyvenimo kartu formų atžvilgiu, ko nėra pagrindo laikyti diskriminacija. Šeimos politikos klausimai priklauso nacionalinei kompetencijai, todėl bet koks tiesioginis ar netiesioginis spaudimas, siekantis pertvarkyti mūsų vertybes, negali būti priimtas.“

Internete sukurta peticija, kviečianti neabejingus piliečius išreikšti paramą Vengrijos vyriausybei už prigimtinę teisę atstovaujančią ir ginančią poziciją. Peticijos tekste patvirtinamas pamatinis principas, jog šeimos politikos klausimai yra išimtinės ES šalių narių kompetencijos sritis. Šiuo metu peticiją yra pasirašę daugiau nei 32 000. Ją pasirašyti galite čia. 

Tuo tarpu Europos Komisija, nors neturėdama tam jokių jos narius delegavusių ES valstybių įgaliojimų, pirmą kartą istorijoje prisidės prie gėjų parado ir turės savo asmeninį laivą flotilėje, parado metu plauksiančioje Amsterdame šią vasarą. Danny de Vriesas, Amsterdamo homoseksualų bendruomenės atstovas, pareiškė „Euobserver“ leidiniui, kad  ES prašymas prisidėti prie parado buvo atrinktas atviro konkurso metu. Jis pridūrė, kad šis Amsterdamų gėjų paradas šiemet turi aukštesnį statusą ir tai yra „malonus sutapimas“, jog jis prasidės neilgai trukus po Olandijos pirmininkavimo Europos Sąjungai.

propatria.lt