Aktualijos

Verta pakartoti: Dr. Jonas Ramanauskas. Artėja rinkimai į LR Seimą. Kam atstovauja Monika Garbačiauskaitė – Budrienė?

Written by Redakcija · 2 min read

2016-04-12 parašiau straipsnį „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi” [1]. Suprasdamas, kad artėjantys 2016-10-09 LR Seimo rinkimai ir vėl bus antikonstituciniai, siekiau kuo plačiau viešinti tragišką situaciją, ypatingai svarbią Lietuvos valstybei. Straipsnį išsiunčiau ir populiariam portalui delfi.lt:

„jo raman <joramlt@yahoo.com>

To:monika.garbaciauskaite@delfi.lt

Cc:kestutis.cemnolonskis@delfi.lt

Apr 12, 2016 at 10:27 PMLabas

Siunčiu straipsnelį apie artėjančius rinkimus ir jei yra galimybė, tai atspausdinkite.

Jei nėra tokios galimybes, tai gyvensime, kaip gyvename, ką jau čia be padarysi.

dr.Jonas Ramanauskas

Netrukus gavau atsakymą:

“Monika Garbačiauskaitė-Budrienė <monika.garbaciauskaite@delfi.lt>

To:joramlt@yahoo.com

Apr 13, 2016 at 4:50 AM

Sveiki,

dėkoju, neplanuojame spausdinti.

Su pagarba, 

Monika

Taigi, portalas delfi.lt, specialiai nespausdino ypatingos svarbos straipsnį apie  Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus, ypatingai žiauriai  sugriautus, išniekintus: nesivadovaujama LR Konstitucijos 55-tu straipsniu – vietoje LYGIOS rinkimų teisės realizuota priešingai – NELYGI rinkimų teisė.

Įsitikinęs, kad ponia Monika Garbačiauskaitė – Budrienė veikė prieš LR Konstituciją, įvykdė cenzūrą.

Straipsnyje [1] teigiau, kad:

„Labai keistai ir tikrai nedemokratiškai atrodo tai, kad pagal LR rinkimų įstatymo 42 str. 2 dalį: „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Turime vėl gi nelygia teisę ir štai kodėl. Todėl, kad nepartinis kandidatas tokios teisės neturi, reiškia Seimo nariai renkami nelygiai, o tai antikonstituciška.”

Šios citatos tikrumo suklaidinimui, priimtas „oficialus“ Seimo rinkimų įstatymas, kuriame 42 str. 2 dalis jau pernumeruojama į 33 str. :

33 straipsnis. Kandidatų į deputatus kėlimas ir įrašymas į sąrašą

Kiekvienas kandidatas į Seimo deputatus gali būti įrašytas tik į vienos politinės partijos ar visuomeninio politinio judėjimo iškeltų kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Asmuo, įrašytas į tokį sąrašą, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į deputatus dar ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje. … “

Keista, net įtartina, kai skirtingos numeracijos LR Seimo rinkimų įstatymai priimami tą pačią dieną:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                                                            VYTAUTAS LANDSBERGIS

Vilnius, 1992 m. liepos 9 d.

Nr. I-2721“.

Iki šiol galioja oficialūs Seimo rinkimų įstatymai, kitaip tariant,  du įstatymai, priimti tą pačią 1992-07-09 dieną..

Šiuo metu jau yra 44 Seimo rinkimų įstatymo pakeitimai, 1 Konstitucinio Teismo nutarimas. Tačiau nė vienas iš tų pakeitimų nepanaikina NELYGIOS rinkimų teisės. Todėl LR Seimo rinkimų įstatymas yra antikonstitucinis, nelegitimus, o suformuota Lietuvos valdžia yra antikonstitucinė, nelegitimi.

Nelygi rinkimų teisė užtikrina pasilikusio okupanto, kolaborantų buvimą valdžioje. Tai galima įvardinti okupanto revanšu prieš Lietuvos nepriklausomybę.

Begaliniai suįžūlėję antikonstituciniai LR Seimo nariai ir toliau niekins LR Konstituciją, kurioje įtvirtinta lygi rinkimų teisė – jie vykdys pasilikusio okupanto privilegijuotą rinkimų politiką. LR Seimo nariai, Seimo Pirmininkas nevykdo LR KT išaiškinimo apie tai, kas yra lygi rinkimų teisė:

2.3. Taigi, pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Išvada: Delfi.lt buvusi vadovė Monika Garbačiauskaitė – Budrienė, atsisakydama spausdinti labai svarbų straipsnį apie Rinkimų įstatymą, veikė prieš Konstituciją, prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Per  ELERTĖ, kurios vadove tapo Monika Garbačiauskaitė – Budrienė, taip pat nieko nekalbama, nsvarstoma apie nelegitimią Lietuvos valdžią, apie antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą.

Literatūra:

  1. 2016-04-13 straipsnis „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi” (http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

http://www.aidas.lt/lt/politika/article/14506-04-15-eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitimi).

  1. 2019-07-07 straipsnis “Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8894:liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/).

 joramlt@yahoo.com

2019-07-19