Aktualijos

Viešas kreipimasis dėl energetinės, ekonominės ir valdžios krizės Lietuvoje

Written by Redakcija · 2 min read

Viešas kreipimasis dėl energetinės, ekonominės ir valdžios krizės Lietuvoje
2022 m. rugsėjo 8 diena, Vilnius

Per š.m. 7 mėnesius, EUROSTAT duomenimis, pramonės gamyba Lietuvoje smuko per 15%. Lietuva perka elektros energiją už kainas, nustatomas „Nord Pool“ biržoje, kurioje prekyba vykdoma pagal didžiausios kainos siūlymus, ignoruojant Lietuvos elektros gamintojų siūlymus. Netramdomą šios strateginės prekės perpardavinėtojų siekį pelnytis ekonominės krizės metu, griaunant valstybės ekonomiką ir žmonių gyvenimus, Lietuvos valdžia beatodairiškai ir be argumentų remia, taip tapdama šios atvirai nusikalstamos veiklos bendrininke.

Lietuvos energetikos monopolinis ūkis valdomas ir išlaikomas valstybės. Todėl valstybė privalo stabdyti valstybės ekonomikos griovimą, nedelsiant perimti prekybą elektros energija, o valstybės paskirta įmonė – sudaryti tiesiogines sutartis su šios prekės pardavėjais ir pirkėjais. 

Lietuvos valdžia net karo Europoje metu beatodairiškai priiminėja įstatymus, verčia Lietuvos piliečius gyventi iškreiptos moralės, alogiškomis ir ekonomiškai pražūtingomis neo-liberalistinėmis idėjomis. Čilės tauta referendume atmetė šiomis tariamomis vertybėmis grindžiamą Konstitucijos projektą. 

Lietuvos tauta, 1992 m. spalio 25 d. priėmusi Lietuvos Respublikos Konstituciją, leidžia dabartinei šalies valdžiai ją atvirai ir beatodairiškai trypti, nors 1991 m. sausyje ir 1991 m. vasario 9 d. referendume tik drauge apgynėme valstybę ir Tautos teises į šią valstybę, pasiekėme jos tarptautinį pripažinimą. 

Š.m. sausio 13-ąją Lietuvos valdžia Vytauto Landsbergio lūpomis išvadino Lietuvos piliečius „fašistais ir jedinstvininkais“. Iš baimės. Nes ir jie žino, kad Lietuvos piliečiai turi teisę ir pareigą ne tik sakyti savo nuomonę, bet ir ginti valstybę nuo atvirai Lietuvos Konstituciją pažeidžiančios valdžios. Lietuvos Seimas, atvirai tyčiodamasis iš istorijos ir teisės, Vytautą Landsbergį atgaline data paskelbė šalies vadovu. 

Šiai valdžiai didžiulę baimę kelia bet kokia referendumo iniciatyva ir žmonių nuomonė. Referendumas yra Konstitucijos įtvirtintas Tautos įrankis kontroliuoti valdžiai. Tačiau Lietuvos piliečiai leidžia valdžiai iš jų tyčiotis ir ignoruoti jų konstitucines teises. Pernai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė istorinius sprendimus, kuriais tiesiogiai pritaikė pačią Konstituciją, nurodęs kad niekas negali pažeisti piliečių teisės į referendumą. Tai – išskirtinės svarbos įvykis, sudarantis precedentą konstitucinių piliečių teisių gynimui, kai nėra įstatymo ar valdžios institucijos netinkamai veikia. 

Lietuvos piliečiai vis nepasiryžta tiesioginiam konstituciniam valstybės valdymui referendumų sprendimais. Seimui ir Respublikos Prezidentui, Vyriausybei ignoruojant Lietuvos Respublikos Konstituciją ir faktiškai nusišalinus nuo savo konstitucinių pareigų vykdymo ir beatodairiškai provokuojant Rusijos karinę intervenciją į Lietuvą, energetinės ir ekonominės krizės sąlygomis Tauta, vadovaudamasi Lietuvos Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, turi teisę ir pareigą spręsti svarbiausius Tautos klausimus, gintis nuo valdžios atvirai vykdomos valstybės išdavystės. 

Susidarė padėtis, kada Lietuvos valstybė gali likti be adekvačiai veikiančios valdžios, kuri gintų valstybę ir jos suverenumą – tiek karinės grėsmės, tiek ekonominės griūties ir vertybių prasme. Todėl kviečiame susitelkti ir išrinkti Tautos susirinkimą, kurio 141 narį rinkimų apygardose išrinktų rinkėjų atstovų susirinkimai.    Tautos susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo darbo istorine patirtimi, ruoštų įstatymų projektus, drauge su Lietuvos piliečiais reikalautų jų priėmimo Lietuvos Seime, o kritišku bevaldystės valstybėje atveju organizuotų Tautos atstovų, prisiimsiančių atsakomybę už valstybės  ir Tautos išlikimą, išrinkimą. 

Kviečiame deleguoti atstovus į Tautos susirinkimo Iniciatyvinę grupę. 

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

info@lietuvosvisuomenestaryba.lt