Aktualijos

Vilniaus Forumo kvietimas į Kovo 11-osios eitynes

Written by Redakcija · 1 min read

Artėjančios Kovo 11 d. eitynės Vilniuje galėjo ir turėjo tapti patriotiškų šalies piliečių manifestacija, primenančia ir reikalaujančia pradėti pagaliau kurti Sąjūdžio siektą iš tiesų nepriklausomą, suverenią ir laisvą Lietuvos valstybę. Vilniaus Forumo pasiūlymas surengti tokio pobūdžio manifestaciją liko neišgirstas. Apgailestaujame, kad eitynes organizuojančiai Tautininkų Sąjungai siauras partinis interesas pasirodė esąs svarbesnis už tikslą vienyti ir telkti tautą ir valstybę branginančius ir siekiančius išsaugoti žmones net Lietuvai kylančių seniai nematytų geopolitinių ir saugumo iššūkių bei grėsmių akivaizdoje. Eitynių metu numatomi kelti reikalavimai sukurti sostinėje valstybę reprezentuojančią aikštę ir ginti lietuvių kalbą yra svarbūs, tačiau šios problemos yra tik Lietuvą kamuojančių kur kas sunkesnių negalių – tautos išsivaikščiojimo ir valstybės nykimo – akivaizdžiausiai matomi simptomai. Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybės pajautą ir susigrąžinus neatsakingai prarastas suverenias jos galias tokios problemos nekiltų arba būtų lengvai išspręstos.

Vis dėlto vyksiančios eitynės yra galimybė ir proga visiems kartu prisiminti ir priminti valdantiesiems, kad 1990 m. Kovo 11 d. Lietuvos Respublika buvo atkurta ne tam, kad pagreitintų tautos išsivaikščiojimą po pasaulį ir jos išnykimą. Nepriklausomybė buvo paskelbta ne tam, kad didžiulių pastangų ir patriotų gyvybių kaina atsikovota valstybė sunyktų prarasdama suverenitetą ir nuolankiai atsiduodama jos egzistavimu nesuinteresuotų išorės jėgų ir veiksnių valiai.

Suprasdami, kaip svarbu esamomis aplinkybėmis telkti ir pademonstruoti bundančios tautos valią ir jėgą, kviečiame kuo gausiau ir aktyviau dalyvauti numatomose eitynės. Šį kvietimą prašome suprasti kaip parengiamąjį žingsnį mokantis ir ruošiantis naujomis ir veiksmingesnėmis formomis ir būdais viešai reikšti mūsų – Lietuvos Respublikos piliečių ir tikrųjų jos šeimininkų  – politinę valią ir idealus bei tikslus.

Eitynių dalyviai renkasi 15.30 val. Vilniaus Katedros aikštėje.

Ateikite!

http://www.vilniausforumas.lt/2018/03/vilniaus-forumo-kvietimas-i-kovo-11.html

Paskelbta kovo 8 d.

 

 

 

Pagarbiai,

 

Vilniaus forumo vardu

Koordinatorius

Arnas Simutis

 

El. paštas: info@pilieciai.lt

 

www.vilniausforumas.lt