Aktualijos

Visuomeninis sambūris „Lietuva yra čia“ telksis Sąjūdžio siekių įgyvendinimui

Written by Redakcija · 1 min read

 lietuva yra cia  Vasario 2 d. 12 val. Vilniuje, Vilniaus Žemutinės pilies Senajame arsenale (Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, Arsenalo g. 3A) vyks visuomeninio sambūrio „Lietuva yra čia“ sueiga į kurią suvažiuos šio sambūrio dalyviai iš visos Lietuvos regionų.Įvadinį pranešimą sueigos dalyviams skaitys sambūrio „Lietuva yra čia“ steigimo iniciatorius, Sąjūdžio pradininkas, filosofas dr. Arvydas Juozaitis. Sveikinimo žodį tars svečiai.

Trumpus pranešimus pristatančius steigiamo judėjimo veiklos kryptis perskaitys A. Juozaitis, kiti bendražygiai ir Sambūrio dalyviai.

Bus išrinkta sambūrio „Lietuva yra čia“  valdyba ir pirmininkas, aptarti sambūrio dalyvavimo Lietuvos Respublikos prezidento kampanijoje ir kitose būsimose politinėse kovose, priimti nutarimai svarbiais programiniais klausimais.

Pasak A. Juozaičio daugelio šiandienos Lietuvos sunkumų priežastimi yra tai, kad atkurtos Lietuvos valstybės valdantieji išsižadėjo pagrindinio Atgimimo Sąjūdžio siekio, kuris užtikrinana valstybės išlikimo pagrindus – Tautos suverenumo pirmenybės.

„Išsivadavę iš sovietinės okupacijos daug padarėme atkurdami valstybingumo statramsčius, stiprindami ekonominius bei politinius ryšius su Europos Sąjungos ir kitomis vakarų valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijoms, tačiau, leidome savo pačių renkamai valdžiai nebesilaikyti konstitucinių nuostatų ribojančių valdžios galias. Nuščiuvę stebėjome kaip mindomos pamatinės valstybingumo vertybės, pataikaujama ir nuolaidžiaujama eurofederalizmo ideologijai, eurobiurokratų mėginimams  be tautų valios kurpti federacinę valstybę, nors tai vienareikšmiškai kertasi su Lietuvos ir kitų ES valstybių konstitucijoms. Imame pamiršti, kad mūsų bendrojo gėrio ir ateities pagrindas  – gyvybinga tauta ir suvereni valstybė, kad tai nustatyta mūsų Tautos referendumu priimtoje Konstitucijoje. Dėl to svarbiausiems Sąjūdžio siekiams ir uždaviniams iškilo rimtas pavojus. Atėjo metas visus Lietuvos likimui neabejingus piliečius sutelkti, kad visomis įmanomomis teisėtomis priemonėmis galėtume pasipriešinti valdžios vykdomam Lietuvos išvalstybinimui ir ištautinimui“, – sakė sambūrio „Lietuva yra čia“ steigėjas A. Juozaitis.

Vasario 1 d., 10 val. Sambūrio sueigos išvakarėse BNS naujienų agentūroje (Saltoniškių g. 9 B,)  „Lietuva yra čia“ steigėjai žiniasklaidai išsamiai pristatys sambūrio „Lietuva yra čia“ kūrimo aplinkybės, jo tikslus ir uždavinius. Plačiau apie spaudos konferenciją paskelbsime netrukus. 

Daugiau žinių:

Sambūrio „Lietuva yra čia“ steigėjai:
Arvydas Juozaitis tel. nr. 8-614 19668
Gintaras Songaila tel. nr. 8-650 70601
Tomas Aleknavičius tel. nr. 8-601 10813