Aktualijos

VRK išduoda parašų rinkimų lapus referendumo iniciatyvinei grupei

Written by admin · 1 min read

Ketvirtadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) iniciatyvinei grupei, siekiančiai surengti referendumą Lietuvoje dėl trijų Konstitucijos straipsnių pataisų, išduoda parašų rinkimų lapus. VRK įregistravo piliečių iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui dėl kai kurių Konstitucijos straipsnių pakeitimo paskelbti. Referendumo iniciatoriai siūlo pakeisti Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnius. Jie siūlo įteisinti, kad referendumas galėtų būti skelbiamas, jei jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių.

 Pasak referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus Pranciškaus Alfredo Šliužo, šiuo metu egzistuojantis reikalavimas surinkti 300 tūkstančių piliečių parašų tautai yra neįveikiama riba jau daugelį metų.

Konstitucijoje taip pat siūloma įteisinti, kad žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.

Referendumo grupės koordinatoriaus teigimu, piliečiai siekia grąžinti Konstitucijos 47 straipsnį į pirminę būklę, kokia buvo 1992 metais priimtoje Konstitucijoje. Šis straipsnis užtikrino Lietuvos piliečių teisę į žemę, miškus ir vandenis, tačiau 2003 metais ši teisė buvo panaikinta.

Komentuodamas referendumui siūlomas nuostatas, P. A. Šliužas sakė, kad referendumu priimti sprendimai gali būti pakeičiami tik referendumu. Jo manymu, jeigu žmonės vieningai balsavo vienu ar kitu klausimu, jokia susidariusi grupė neturi teisės pakeisti tautos valios.

Referendumo iniciatoriai Konstitucijoje taip pat siūlo įteisinti, kad valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai būtų sprendžiami tik referendumu.

Kaip numatoma Referendumo įstatyme, VRK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo iniciatyvinės grupės įregistravimo turi išduoti jai piliečių parašų rinkimo lapus.

Piliečių reikalavime siūlomo teikti referendumui sprendimo teksto keisti neleidžiama.

Piliečių parašų skaičius neribojamas, tačiau jų turi būti ne mažiau kaip 300 tūkstančių. Piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendumą įgyvendinti nustatomas 3 mėnesių terminas. Jis skaičiuojamas nuo piliečių parašų rinkimo lapų išdavimo VRK dienos.

„Žinių radijo“, „ekspertai.eu“ inf.

-.-.-.-.-.-.-

Lapų dalinimai jau prasideda. Privaloma turėti  asmens dokumentus!

VILNIUJE:  penktadienį  nuo 15.00 iki 18.00,  Kalvarijų g. 125 – 808 (Sigmos pastatas)  Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos būstinėje. Kontaktinis asmuo  Julius Panka 868627791

sekmadienį  nuo 12 iki 14 val.

KAUNE:  šeštadienį, 11-13 val.  Donelaičio  2. Žemės ūkio rūmuose. Kontaktinis asmuo Kaulinis 868527278

KLAIPĖDOJE:  šeštadienį  11-15 val., Šermukšnių 11, ‘vaikų ir jaunimo klubas ”Saulutė”, kontaktinis asmuo: Inga Jarmalaitė 860757531

ŠIAULIUOSE:  penktadienį 18 – 20 val. Vilniaus g. 173,  ”Valerijonas” II  aukštas, kontaktinis asmuo : Vida Stankūnienė 860344498 

PANEVĖŽYJE: penktadienį  16-18 val., Kosmonautų g.10 ”BLYNŲ KLUBAS”, kontaktinis asmuo: Rita Jusienė 861693499