Aktualijos

Vyskupo M.Valančiaus niekinimas

Written by Redakcija · 4 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI PRANCIŠKUI
Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai HenkeiLR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei Nijolei
Goštautaitei Midttun
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S DĖL VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS NIEKINIMO

Vilnius, 2021-09-20

2020 metais Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivytės Sąjūdis ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba ne vieną kartą rašė prašymus atsakingoms Lietuvos institucijoms “Paskelbti 2021 metus VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS METAIS”, nes 2021 metais turėjo būti minimos
Vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus 220-osios gimimo metinės (gim. 1801 m. vasario 28 d.).

KONSTATUOJAME, kad 2021-05-13 d. Lietuvos Respublikos Seimas,
atsižvelgdamas į tai, kad 2026 m. vasario 28 d. bus minimos Žemaičių vyskupo, švietėjo, rašytojo, istoriko, blaivybės sąjūdžio organizatoriaus Motiejaus Kazimiero Valančiaus 225-osios gimimo metinės; 

pabrėždamas, kad Motiejus Kazimieras Valančius – viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybių: Žemaičių vyskupas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio pradininkas ir puoselėtojas, knygnešystės organizatorius, Tautos žadintojas,
istorikas, politikas, rašytojas, savo veikla ir kūryba padėjęs pamatus tautinei savimonei ugdyti; vertindamas Motiejaus Kazimiero Valančiaus reikšmingą indėlį į Lietuvos mokslo raidą, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimą bei jo palikimą dabarties ir ateities kartoms;
siekdamas pažymėti vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus 225-ąsias gimimo metines, nutaria:

1 straipsnis.
Paskelbti 2026 metus Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais.
Antrame straipsnyje pasiūlyta Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti ir patvirtinti Žemaičių Vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metų programą ir numatyti lėšų metų programai įgyvendinti.
TVIRTINAME, kad 2020 metais Seimo rinkimų pasekmėje susiformavusi valdančioji Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijų dauguma 2021 metų RUDENS SESIJOS darbų programoje užplanavo ĮSTATYMAIS suvienodyti prekybos laiką visomis dienomis (dabar sekmadienį yra leidžiama trumpiau prekiauti alkoholiu),
prailginti pekybos alkoholiniais gėrimais laiką sekmadienį; sumažinti asmenų, galinčių vartoti, įsigyti ir turėti alkoholinių gėrimų, amžių; padidinti alkoholinių gėrimų tūrinės etilo alkoholio koncentracijos ribą prekiauti parodose ir mugėse; leisti reklamuoti alkoholinius gėrimus socialiniuose tinkluose (XIVP-116, XIVP-646, XIVP-647) bei lengvų narkotikų dekriminalizaciją (VII-602) – tai startas į legalizavimą.

Šie siūlomi fundamentalūs pakeitimai nedera su 2014-06-25 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimta LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 metų PROGRAMA, kurioje ypatingas dėmesys skirtas kovai prieš alkoholį, rūkymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, kenkia valstybės alkoholio kontrolės politikos principams, prieštarauja TS-LKD partijos 2016 metais patvirtintiems pasiūlymams KAIP IŠTRAUKTI LIETUVĄ IŠ ALKOHOLIZMO ŠULINIO (buvo išleistos 20-ties lapų knygutės). 

KAI tėvai, gydytojai, Bažnyčia, savanoriai ir geros valios žmonės kovoja dėl kiekvieno žmogaus gyvybės ir sveikatos, kai valstybė kasmet praranda apie DU milijardus eurų dėl alkoholio, narkotikų ir psichotropinių medžiagų pasekmių, kai kiekvienas euras patekęs į biudžetą iš alkoholio rinkos PAREIKALAUJA PENKISKART DIDESNIŲ išlaidų alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasekmėms gydyti ir likviduoti, kai dėl alkoholio, psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimo šeimos praranda tėvus, seses, brolius ir giminaičius – TAI šeimose ir artimųjų tarpe sukelia
skausmą, širdgėlą, liūdesį, materialinius nuostolius – TADA DIDŽIULIUS nuostolius ir netektis patiria valstybė.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad Lietuva pagal CIGAREČIŲ, NARKOTIKŲ IR
PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTRABANDAS LYDERIAUJA REGIONE. Sunku suprasti Lietuvos valdančiųjų poziciją, kad blogai saugoma apie 500 km siena su Baltarusija, o 5 metus neremontuota traukinių rentgeno aparatūra leido į Lietuvą patekti daug kontrabandos, kurios tarpe
alkoholis, narkotikai ir psichotropinės medžiagos, cigaretės…

VALDANTIEJI SIEKIA vis labiau propaguoti alkoholizmą, psichotropines ir narkotines medžiagas ir ypatingai VILIOJA jaunimą iš kurio rinkimuose tikimasi vis daugiau balsų. Šie Seimo projektai grubiai pažeidžia Lietuvos išblaivinimo programas ir niekina Seimo priimtą nutarimą apie
Vyskupo Motiejaus Valančiaus veiklą ir jo siekius išblaivinti Lietuvą. Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivinamąją veiklą žlugdė carizmas, o dabar Seimo krikščionys demokratai su savo partneriais.
Paaiškėjo, kad TS-LKDP 2021 metais atsisakė nuo ankstesnių pasiūlymų ir imasi skandinti Lietuvą į alkoholizmo, narkotinių ir psichotroponių medžiagų liūną. Šios Lietuvos krikščionių demokratų partijos iniciatyvos propaguoti alkoholizmą, psichotropines ir narkotines medžiagas labai glumina visų
Lietuvos konfesijų tikinčiuosius. 

PRISIMINKIME gūdžius alkoholizmo industrijos, politikų ir žiniasklaidos bendradarbiavimo laikus, kai Lietuvą valdė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos vadovaujama dauguma 2011-12-23 d. Seimas, neįsiklausęs į mokslininkų, visuomenininkų ir Vyskupų konferencijos Pirmininko Arkivyskupo dabartinio Kardinolo Sigito Tamkevičiaus prašymų, priėmė alkoholio reklamos įstatymą, o Prezidentė D. Grybauskaitė neatkreipė dėmesio į daugybės organizacijų prašymų ATMESTI įstatymą – operatyviai pasirašė jį. Tada dar labiau pradėjo siautėti alkoholizmas. Lietuva pradėjo TVIRTAI PIRMAUTI PASAULYJE ir pasiekė ABSOLIUTŲ PASAULIO REKORDĄ, kai kiekvienas Lietuvos pilietis išgerdavo per metus apie 17 litrų „ant
galvos“ absoliutaus alkoholio įskaitant neapskaitytą ir nelegalų. Tais laikais ypatingai daug protestavo ir darbavosi Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, kuriai vadovavo A. Veryga (dabar N. Goštautaitė Midtun). Įsimintini Vilniaus Sąjūdžio tarybos pareiškimas „Ką pasakytų Vyskupas
Motiejus Valančius?“, paskelbta „Budelių galerija“, 2014-06-04 d. buvo parašytas laiškas Jo Šventenybei Popiežiui Pranciškui (žiūr. http://www.sajudis.com Jo Šventenybei Popiežiui Pranciškui). 

2016 metais, atėjus į Seimą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos valdančiai daugumai, prasidėjo nuožmi kova prieš politiniais pagrindais politikų suderintą su alkoholizmo industrija propaguojamą alkoholizmą. SIEKIANT BLAIVINTI LIETUVĄ buvo ryžtingai priiminėjami teisės aktai ir kontroliuojami teisės aktų laikymasis. Tai buvo didžiulė parama aukoms, kenčiančioms šeimoms, jaunimui atsisakyti visokiausių nealkoholinių gėralų ir visiems siekiantiems blaivinti Lietuvą, sumažėjo biudžeto našta GYDYTI ALKOHOLIKUS ir mažinti ALKOHOLIZMO PASEKMES, atsirado daugiau laimingų žmonių, nors kai kuriose partijose buvo priešininkų ir kitaip
manančių. 

Kelia didžiulį susirūpinimą ir tenka organizuoti pasipriešinimus dėl bandymų lietuvišką raidyną papildyti svetimomis raidėmis, dėl bandymų išformuoti Motinos-Tėvo-Vaikų šeimos instituciją, dėl brukamos genderizmo ideologijos, dėl siekių įteisinti Stambulo konvenciją, vienalyčių santuokas ir lyties pakeitimo operacijas. 

Lietuva dėl alkoholizmo, psichotropinių ir narkotinių medžiagų naudojimo
prarado daug žmonių, patyrė milijardinius nuostolius ir yra daug kenčiančių.
Savo pranešime Popiežiui Pijui IX 1862 m. pradžioje Vyskupas Motiejus
Valančius rašo: “Žmonių papročiai yra dori ir nesugadinti, didesni nusikaltimai retai bepasitaiko. Visa Žemaitija išsižadėjo gerti svaigalus. Žmonės savo pamaldumu, svetingumu, mandagumu nė kiek nenusileidžia kitoms tautoms”. 

TODĖL PRAŠOME ATSISAKYTI SVARSTYTI ĮSTATYMO PROJEKTUS DĖL
ALKOHOLIO PROPAGAVIMO, PSICHOTROPINIŲ IR NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ
LEGALIZAVIMO. SAUGOKIME, GINKIME IR GLOBOKIME VAIKUS IR JAUNIMĄ
NUO BLOGŲ IR KENKSMINGŲ ĮTAKŲ.
BLAIVINKIME LIETUVĄ IR RUOŠKIMĖS IŠKILMINGAI SUTIKTI
ŽEMAIČIŲ VYSKUPO MOTIEJAUS KAZIMIERO VALANČIAUS METUS. 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Tarybos pirmininko pavaduotojas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus
blaivystės Sąjūdžio pirmininkas V. Jakubonis
Tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas A. Juknevičius
Tarybos pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Tarybos prmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas
Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L.Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A.Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G.
Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com