Aktualijos

Žemės neparduoti!

Written by admin · 7 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
Buvusiai LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
Buvusiam LR Ministrui Pirmininkui  Andriui Kubiliui
Lietuvos Sąjūdžio tarybos Pirmininkui Andriui Tučkui
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai            

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba   
N U O M O N Ė

 

Dėl Lietuvos Sąjūdžio 2014 02 17  rašto „Dėl dalies Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių veiksmų“ bei jį paskatinusios situacijos

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba  iš žiniasklaidos sužinojo, kad Lietuvos Sąjūdžio vadovai – Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Vidmantas Žilius ir Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Andrius Tučkus 2014 02 17 išplatino dokumentą, kuriame yra  teiginiai „Lietuvos Sąjūdžio taryba 2013 10 04 pareiškime skelbė, kad nepritaria nei referendumui dėl žemės nepardavimo europiečiams, nei referendumų kvotos menkinimai, kuris paskatintų Lietuvoje nuolatinę dviprasmių iniciatyvų įtampą ir politinę sumaištį. Apmaudu, kad šalia partijų, išpažįstančių sovietines vertybes, šliejasi ir dalis Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių, kurie, prisidėdami prie antieuropinio referendumo organizavimo, klaidina piliečius, siekdami pakeisti tautos ir visuomenės Vakarų integracijos kryptį, o gal ir pirmiausiai turėdami tikslą sunaikinti Lietuvos Sąjūdį jį suskaldant. Manome, kad tokie kai kurių Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių veiksmai prieštarauja Lietuvos Sąjūdžio vertybėms, todėl jiems derėtų sąžiningai pasitraukti iš Lietuvos Sąjūdžio, grąžinant nario pažymėjimus. Sąjūdžio stiprybės laikotarpiu buvo laikomasi principo, kad nusižengiantys organizaciniams tikslams yra patys pasitraukę iš Lietuvos Sąjūdžio“ (priedas Nr. 4).
Todėl Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba   2014 02 26 ir 2014 03 05  tarybos posėdžiuose  susipažino su šį raštą lėmusiais dokumentais:
1. Lietuvos Sąjūdžio tarybos 2013 10 04 pareiškimas (priedas Nr. 1),
2. Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių (A. Svarinskas, S. Veversevičienė, T. Baranauskas, J. Brasiūnaitė, R. Kupčinskas, N. Balčiūnienė, V. Vilimas, B. Bučelis, K. Garšva, K. Mickevičius, E. Jovaiša) atskiroji nuomonė (priedas Nr. 2 iš www.alkas.lt 2013 10 28),
3. Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių (prof. V. Vilimas, akad. Prof. E. Jovaiša, habil. dr. K. Garšva, mons. A. Svarinskas, R. Kupčinskas, V. Čeginskas, N. Balčiūnienė, S. Veversevičienė, T, Baranauskas, J. Brasiūnaitė, B. Bučelis, K. Mickevičius 2014 02 14 pareiškimas „Nepraraskime demokratinės Lietuvos!“ (priedas Nr. 3).
4. Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Vidmantas Žilius ir Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Andrius Tučkus 2014 02 17 išplatino raštą „Dėl dalies Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių veiksmų“ (priedas Nr. 4).
PATEIKIAME LIETUVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS POZICIJĄ ŽEMĖS REIKALŲ KLAUSIMAIS IR REAKCIJĄ Į JĄ
5.  Lietuvos Sąjūdžio tarybos 2011 01 03 kreipimasis į LR Prezidentę D. Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininkę I. Degutienę, LR ministrą Pirmininką  A. Kubilių „Dėl Lietuvos žemės fondo naudojimo ir valdymo gerinimo“ (priedas Nr. 5),  
6. Lietuvos Sąjūdžio tarybos 2011 01 10 kreipimasis į LR Prezidentę D. Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininkę I. Degutienę, LR ministrą Pirmininką  A. Kubilių „Dėl Lietuvos žemės pardavimo užsieniečiams“ (priedas Nr. 6),  
7. Lietuvos Sąjūdžio 2011 10 11 pareiškimas   LR Prezidentei D. Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkei I. Degutienei, LR ministrui Pirmininkui  A. Kubiliui „Dėl žemės pardavimo užsienio piliečiams sąlygų bei termino“ (priedas Nr. 7),  
8. Lietuvos Sąjūdis. LR Žemės ūkio ministrui Kazimierui Starkevičiui, kopija: LR Prezidento kanceliarijai, LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, LR Ministro Pirmininko tarnybai   2011 03 24 „Į Lietuvos ŽŪM 2011 02 08 Nr. 2D-666(10, 2) raštą „Dėl Lietuvos žemės fondo naudojimo ir valdymo gerinimo“ (priedas Nr. 8),  
9. Lietuvos Sąjūdis 2013 02 13  LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui, LR ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui „Dar dėl teisės parduoti Lietuvos žemę užsieniečiams“  (priedas Nr. 9),  
10. Lietuvos Sąjūdis 2013 09 17 (projektas)  LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui, LR ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui „Dėl užsienio piliečių Lietuvoje valdomos žemės teisės pagrindų parengimo“ (priedas Nr. 10),
11. Lietuvos Sąjūdžio XIV suvažiavimo  2013 06 01 rezoliucija „Dėl Respublikos žemės fondo naudojimo valstybinio valdymo“ (priedas Nr. 11),  
12. Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai (priedas Nr. 12),

Posėdžių metu buvo susipažinta su aukščiau paminėtais dokumentais, prisiminta apie žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, pasikeista nuomonėmis.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nariai diskutuodami posėdžiuose  atkreipia dėmesį kad:
1. Lietuvos Sąjūdžio taryba daugelį kartų kreipėsi į aukščiausias ir atsakingiausias institucijas ir jų pareigūnus dėl žemės fondo naudojimo ir reikalavo, kad Seimas ir vyriausybė įteisintų saugiklius užsieniečiams, norintiems įsigyti žemės Lietuvoje (žiūrėk priedai Nr. 5 – 11).   Prezidentūra, Seimas, vyriausybė ir atsakingos institucijos nereagavo į Lietuvos Sąjūdžio keliamus klausimus ir teikiamus pasiūlymus,
2. Lietuvos XIV Sąjūdžio suvažiavimas, kuriame dalyvavo daugybė politikų, valstybės vadovų, atsakingų institucijų atstovų ir svečių iš užsienio priėmė specialią rezoliuciją „Dėl Respublikos žemės fondo naudojimo valstybinio valdymo“.  NIEKAS Į SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJĄ NEREAGAVO,
3. Greitai sukaks 10 metų kai Lietuva yra Europos Sąjungoje. Aukščiausios institucijos ir politikai nesiėmė veiksmų dėl žemės pardavimo užsieniečiams klausimų sprendimo ir saugiklių taikymo,  
4. Artėjant terminui, kai Lietuva privalės pardavinėti žemę užsieniečiams, daugybė organizacijų ir žmonių vis dažniau ir aktyviau ėmė reikšti susirūpinimą, kad negalima pardavinėti Lietuvos žemės užsieniečiams.  AUKŠČIAUSIOS INSTITUCIJOS IR POLITIKAI TYLĖJO,  
5. 2013 metais susikūrė iniciatyvinė grupė referendumui skelbti dėl draudimo užsieniečiams parduoti Lietuvos žemę  bei sumažinti referendumo paskelbimui 100 tūkst. dalyvių skaičių. Iniciatyvinė grupė aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose ir pati organizavo susitikimus net Kauno sporto halėje. Iniciatyvinės grupės renginiuose nedalyvavo nei didžiųjų partijų, nei vyriausybės, nei aukščiausių institucijų atstovai ir niekas neteikė pasiūlymų,
6. Baigiant rinkti 300 tūkst. parašų, sukilo parlamentinių ir opozicinių DIDŽIŲJŲ PARTIJŲ IR VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI. Jie pradėjo menkinti parašų rinkėjus, vadinti juos rytų spec. agentūrų šnipais ir Lietuvos kenkėjais, nepaaiškinus jų veiksmų esmės,
7. 2013 06 20 Seime buvo įregistruota referendumo įstatymo pataisos. Dauguma Seimo narių ignoravo ir blokavo referendumo projekto svarstymo procedūras,
8. 2013 10 04 Lietuvos Sąjūdžio taryba pareiškime aiškino: „Šiandien alternatyvos Europos Sąjungai, kaip NATO, nėra. Užtenka to, kad apgailėtinai mažos lėšos skiriamos apsaugai kelia abejones dėl mūsų pačių pasirengimo ir apsisprendimo ginti savo žemę. Lietuvos Sąjūdis nepritaria nei referendumui dėl žemės nepardavimo europiečiams, nei referendumo kvotos menkinimui, kuris paskatintų Lietuvoje nuolatinę dviprasmių iniciatyvų įtampą ir politinę sumaištį.  Lietuvos Sąjūdis ragina priimti konstitucinį įstatymą, pagal kurį žemė, vidaus vandenys ir miškus įsigyti nuosavybėn galės tik tokie užsienio subjektai, kurie stiprins Lietuvos europinę ir euroatlantinę integraciją“.   Į jį tinkamos reakcijos nebuvo,
9. 2013 10 28  Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai – A. Svarinskas, S. Veversevičienė, T. Baranauskas, J. Brasiūnaitė, R. Kupčinskas, N. Balčiūnienė, V. Vilimas, B. Bučelis, K. Garšva, K. Mickevičius, E. Jovaiša pareiškė atskirąją nuomonę (www.alkas.lt 2013 10 28) dėl 2013 10 04 Lietuvos Sąjūdžio tarybos pareiškimo,
10. 2014 02 14  Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai – prof. V. Vilimas, akad. Prof. E. Jovaiša, habil. dr. K. Garšva, mons. A. Svarinskas, R. Kupčinskas, V. Čeginskas, N. Balčiūnienė, S. Veversevičienė, T, Baranauskas, J. Brasiūnaitė, B. Bučelis, K. Mickevičius išplatino pareiškimą „Nepraraskime demokratinės Lietuvos!“, kuriame rašoma: „… Vadinamojo „Žemės referendumo“ iniciatorių Tautai siūlomas sprendimas grąžinti į Lietuvos Konstituciją 1992 m. referendumu jau priimtą nuostatą, draudžiančią parduoti Lietuvos žemę užsieniečiams, yra adekvati reakcija į Lietuvai iškilusį pavojų – Europos Sąjungai neįvykdžius savo įsipareigojimų suvienodinti paramą Lietuvos ir kitų ES šalių žemdirbiams, tebesant žymiam Lietuvos ir užsienio šalių žemės vertės bei piliečių ūkinio pajėgumo skirtumui, Lietuvai gresia didžiulių žemės plotų praradimas, kuris kelia grėsmę Lietuvos piliečių gerovei ir nacionaliniam saugumui. … Raginame Seimą kuo greičiau skelbti referendumą, nepriklausomai nuo politinių žaidimų VRK, raginame piliečius ginti savo teises ir demokratinę Lietuvos valstybės ateitį, o artėjančių Lietuvos Prezidento rinkimų kontekste pareiškiame, kad skatinsime remti tik tokį kandidatą į Prezidentus, kuris įsipareigos ginti Lietuvos teritorinį vientisumą ir Tautos teisę į referendumą….“     

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba  atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Sąjūdžio lyderiai griežtai nusiteikę prieš Lietuvos Sąjūdžio tarybos narius (gal ir prieš kitus sąjūdininkus, gal ir prieš kiekvieną Lietuvos žmogų teisėtai saugantį svarbiausią Lietuvos TURTĄ – ŽEMĘ), kurie turi kitokią nuomonę ir ją oficialiai viešai paskelbė. Sąjūdžio lyderiai žiniasklaidoje kritikavo tarybos narius ir žmones, turinčius kitokią nuomonę. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai (2013-10-28 ir 2014-02-14)  viešai išsakę  savo nuomonę, KURIAI DAUGELIS ŽMONIŲ PRITARIA, aktyviai dalyvauja Sąjūdžio veikloje nuo Lietuvos Atgimimo laikų. Jie nuolatos gina valstybės ir žmonių interesus ir yra gerbiami.

Daugelis parlamento valdančiosios daugumos ir opozicijos partijų ir jų narių niekina žmones, turinčius savo nuomonę ir saugančius Lietuvos žemę.  
Atkreipiame dėmesį, kad prieš kelias dienas kai kurie politikai ir  pareigūnai pradėjo  viešai skelbti kai kuriuos saugiklius dėl žemės pardavimo užsieniečiams. KUR JIE BUVO LIGI ŠIOL, KAI  BUVO PATEIKTI  PRIEŠKARINĖS LIETUVOS TEISINIAI AKTAI SAUGANTYS ŽEMĖS PARDAVIMĄ UŽSIENIEČIAMS? KUR JIE BUVO, KAI DAUGYBĖ ŽMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ PROTESTAVO PRIEŠ ŽEMĖS PARDAVIMĄ UŽSIENIEČIAMS?  
Tik tada, kai pamatė, kai žmonės pradėjo aktyviau reikšti nuomonę, kad negalima pardavinėti žemės užsieniečiams, buvo pradėta  KRITIKUOTI, ŽEMINTI IR NIEKINTI ŽMONES. Tada atsirado teisėjai ir  NUTARĖ AKTYVIAUSIUS SĄJŪDININKUS KRITIKUOTI IR VARYTI IŠ SĄJŪDŽIO. KYLA KLAUSIMAS KODĖL AUKŠČIAUSIEJI LIETUVOS IR PARTIJŲ VADOVAI NEREKOMENDAVO IŠVARYTI IŠ VALSTYBĖS TARNYBOS IR PARTIJŲ BLOGAI DIRBANČIUS, DARBO DRAUSMĖS, MORALĖS IR TEISĖS NORMŲ PAŽEIDĖJUS?
Tai dar kartą parodo, kad didžiulė, gerai apmokama,  valdininkų ir politikų armija 10 metų, nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos, nesidomėjo kaip vykdoma pasirašyta stojimo į Europos Sąjungą sutartis dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Žmonėms masiškai reikalaujant uždrausti žemę pardavinėti užsieniečiams ir surinkus virš 300 tūkst. parašų  „Žemės referendumui“ vykdyti, sukilo politikai ir valdininkija.
SĄJŪDIS SUSIKŪRĖ IŠVESTI LIETUVĄ IŠ KOMUNIZMO GNIAUŽTŲ, DIEGTI PAGARBOS IR DEMOKRATIJOS PRINCIPUS.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba  NUTARĖ:  
1. Neleisti žemės parduoti užsieniečiams, kol nebus konstituciškai įteisinti žemės,  pagrindinės Lietuvos valstybės ir  žmonių nuosavybės, teisiniai saugikliai, atitinkantys konstitucines nuostatas.  
2. Nepritarti iniciatyvai, kad pakaktų surinkti 100 tūkst. parašų referendumui organizuoti.
3. Nepritarti Lietuvos Sąjūdžio lyderių siūlymui  pasitraukti iš Sąjūdžio Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariams, išsakiusiems savo nuomonę dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Atkreipia dėmesį, kad užgaulinga kritika ir bausmių siūlymas sukelia žmonių pasipiktinimą,  priešpriešą ir trikdo veiklą.
Atkreipia dėmesį ir reiškia susirūpinimą, kad  Lietuvos Sąjūdžio vadovybė nevykdo Lietuvos Sąjūdžio XIV suvažiavimo siūlymo steigti Sąjūdžio Seimą, Lietuvos Sąjūdžio internete visiškai neviešinama rajonų ir miestų Sąjūdžio skyrių  veikla, tarybų sudėtys.  Kai kas Lietuvos Sąjūdžio taryboje bando propaguoti nuostatą, kad sąjūdininkai turi būti vienos partijos rėmėjais – todėl pažymime, kad Sąjūdis gina  visos Lietuvos žmonių interesus ir niekas neturi teisės savintis jo veiklos rezultatų.

Pirmininkas L. Kerosierius

Sekretorė R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    
P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė:   + 370 675 94107
el. p. vilnius@sajudis.com       
www.sajudis.com