Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Apgailestauju, kad valstybės saugumui vadovauja bestuburiai.

Written by Redakcija · 4 min read

zigmas-vaisvila-   2016-05-24 d. 9 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime. Pranešimas „Apgailestauju, kad valstybės saugumui vadovauja bestuburiai“

Lietuvos saugumas savo simboliu pasirinko grifoną – mitologinę būtybę su erelio galva, sparnais ir liūto liemeniu heraldikoje simbolizuojantį budrumą, akylumą, jėgą ir išdidumą. 13-asis Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis, drauge su Antrojo operatyvinių tarnybų departamento vadovu Alvydu Šiupariu pasirašęs „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, š.m. kovo 31 d. signatarams R. Paulauskui ir Z. Vaišvilai prisipažino, kad šį vertinimą pasirašė jo neskaitęs. Ir šis veikėjas drįso pristatyti jį Seime bei viešai komentuoti! D. Jauniškis pripažino ir mano argumentus dėl žinomai melagingų teiginių įrašymo šiame „grėsmių vertinime“, tačiau atsisakė juos paneigti ar pakeisti. Gavau ir abiejų departamentų raštus, kuriais atsisakyta paneigti šį melą. Šiuo „grėsmių vertinimu“ apšmeižtas Seimo narys A. Nakas irgi gavo šių departamentų raštiškus patvirtinimus, kad jis įstatymų nepažeidė.

Dariau Jauniški ir Alvydai Šiupari, kaip jūs drįsote pasirašyti šį dokumentą, kaip nepažeidę įstatymų mes tapome grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui? Jei pažeidėme įstatymus, tai kodėl nesikreipėte į prokuratūrą dėl mūsų antivalstybinės veiklos? Kodėl teisme dėl antivalstybinės veiklos atsidūrė paramedikas, baltarusiui perdavęs viešai skelbiamus Nekilnojamojo turto registro duomenis, o kolaborantas Zigmas Vaišvila, telkiantis jėgas Lietuvoje dar neuždraustai politinei veiklai, bandant dalyvauti Seimo rinkimuose, iki šiol net neperduotas prokuratūrai? Manau, kad tai nepadaryta, nes užbėgau jiems už akių. Po pirmosios provokacijos 2015-08-03 d. www.15min.lt šmeižikiškame straipsnyje kreipiausi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl mano ir kitų asmenų, 10 interneto svetainių antivalstybinės veiklos. Vilniaus apygardos prokuratūra nustatė, kad Z. Vaišvila ir kiti asmenys nevykdo jokios antivalstybinės veiklos. Šiame tyrime žurnalistas D. Pancerevas paliudijo, kad šią informaciją paskelbimui jis gavo iš jo slepiamos tarnybos jį išsikvietusių vyrų. Šie pareigūnai iki šiol slepiami – vakar apskundžiau Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, kuria pritarta prokuratūros nenorui nustatyti šiuos pareigūnus ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jų baudžiamosios atsakomybės.

VSD ir AOTD vadovai, žinodami apie šiuos faktus iš mano spaudos konferencijų Seime, dėl valdžios kritikos keliančių grėsmę nacionaliniam Lietuvos saugumui, ne tik skelbė tas pačias „tiesas“ apie grėsmes LRT eteryje per N. Pumprickaitės „Savaitę“, bet ir „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“. Vienintelis D. Jauniškio argumentas, kad Rusijos žiniasklaida cituoja signatarų ir Seimo nario viešus pasisakymus, nėra pagrindas šiuos asmenis valstybės spec. tarnybų ataskaitoje pavadinti grėsmėmis nacionaliniam saugumui. Tai ne tik nerimta, bet ir visiška VSD ir AOTD, mūsų valstybės diskreditacija. Šį „grėsmių vertinimą“ sudarę ir pasirašę asmenys akivaizdžiai piktnaudžiavo savo tarnybinėmis pareigomis, siekdami apšmeižti ir politiškai bei morališkai diskredituoti mus. Tačiau tuo jie diskreditavo jų vadovaujamus departamentus, pačią Lietuvos valstybę. Todėl kovo 31 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl šmeižto, VSD bei AOTD vadovų piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis. Dėl šių galimai nusikalstamų veikų ikiteisminį tyrimą pradėti atsisakyta. Pradėta tirti nesantaikos kurstymą komentaruose (BK 170 str.).

Vakar teismui apskundžiau prokuratūros atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių pareigūnų.

Iki kokio pletkų rašymo lygio nusirito VSD ir AOTD vadovai? Kas jiems liepė įrašyti šį melą į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“? Jei veiksmas vyktų Rusijoje, šio „vertinimo“ pagrindu būtų sukurtas sėkmingas filmas „Nacionalinio saugumo ypatumai“. Tačiau gyvename Lietuvoje ir atsakingi esame už mūsų valstybės saugumą. Dariau Jauniški ir Alvydai Šiupari, ar jūs turite stuburą ir profesinę, žmogišką savigarbą? Grifonas simbolizuoja ir išdidumą. Keiskite šį VSD simbolį į kokį šliužą arba atsistatydinkite. Negi manote, kad jūs šiuose postuose taip ir dirbsite, kad nebus pareikalauta jūsų atsakomybės?

Būdamas trečiuoju VSD vadovu atsilaikiau prieš keturias V. Landsbergio inicijuotas VSD reorganizacijas, neleisdamas jam ir jo tarnams naudoti VSD vidinėje Lietuvos politikoje. V. Landsbergis nesugebėjo vyriškai pasakyti: Zigmai, tu man trukdai – pasitrauk. Nors siūliau jam tai padaryti – pasakyti, ką aš darau ne taip ar negerai, ir parašyčiau atsistatydinimo pareiškimus iš VSD vadovo ir Ministro Pirmininko pavaduotojo pareigų. Šios VSD reorganizacijos 1991 m. rudenį prasidėjo po to, kai mano užsienio komandiruotės dėl Lietuvos įstojimo į Interpolą metu mūsų kariškiai, pakeitę „nepatriotinį“ policijos „Arą“, saugojusį inventorizuojamus KGB rūmus Vilniuje, ne savo iniciatyva išvežė KGB dokumentus apie mūsų inteligentiją ir išeiviją. Man grįžus iš komandiruotės, VSD lipo ant kulnų ir sekė pavogtų dokumentų keliu. Visų pirma, jūs, Vytautai Landsbergi, esate dėl to atsakingas.

Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas A. Paulauskas raštu man atsisakė iš šių departamentų išreikalauti duomenis, kurių pagrindu į šį „grėsmių vertinimą“ įrašytas šis mažaraštis melas.

Apgailestauju, kad tokioms atsakingoms valstybės institucijoms vadovauja tokie neatsakingi ir bevaliai vadovai. Apgailestauju, kad pirmasis atkurtos Lietuvos Generalinis prokuroras A. Paulauskas bijo net kreiptis į šias tarnybas. Nusigyvenome per 26 metus.

Partijos – ir sisteminės, ir nesisteminės – net nesureagavo į liberalų korupcijos atskleidimą! Kodėl? Todėl, kad jos bijo apie tai kalbėti. Kokias saldžias pasakas jos vėl seka prieš artėjančius Seimo rinkimus!  Tačiau niekas nekalba apie tai, ką mes siūlome neatidėliotinai spręsti po Seimo rinkimų – atsakingą teisėsaugą, politinės korupcijos sąvoką Baudžiamajame kodekse ir atsakomybę dėl to. Pradedant nuo lėšų vogimo milijardais į bankrotą dirbtinai pasiųstame Snoro banke, baigiant valstybės milijardų „nuplovimu“ į ofšorą energetinės nepriklausomybės pretekstu ir Rusijos Prezidento aplinkos oligarcho ofšorinį aptarnavimą vykdžiusiu Lietuvos banko vadovu V. Vasiliausku, kuriam sąžinė ir moralė nėra šio pasaulio dimensijos. Todėl būtinas skubus viešumas valstybės finansuose ir „tiesos“ monopolio LRT eteryje pabaiga. Nauja Lenkijos valdžia parodė, ką reiškia valdžia su stuburu.

Kodėl į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ buvo liepta be jokio pagrindo įrašyti Zigmą Vaišvilą? Priežastis nurodyta – bandau telkti jėgas ir net eiti į rinkimus! Tad Lietuvoje antivalstybinę veiklą vykdo ne Zigmas Vaišvila ir jo bendraminčiai, o Darius Jauniškis ir Alvydas Šiuparis, neteisėtai trukdantys mums dalyvauti politikoje.

Baikime inteligentiškus aimanavimus. Būtina politizuoti Birželio 3-iosios grupės veiklą ir teisėtai įgyvendinti mūsų tikslus. Padėtis tam labai palanki, dėl ko valstybę užvaldžiuso sistema tokia sutrikusi, jai labai nesiseka. Kreipiuosi, visų pirma, į teisėsaugos pareigūnus. Jus verčia neteisėtai tarnauti valstybę užvaldžiusiai sistemai. Tačiau liberalų vadovo E. Masiulio – imperatoriui artimo asmens – paaukojimas ar pardavimas dar kartą patvirtino svarbią tiesą. Vergas reikalingas tik tol, kol reikalingas. Visų tarnaujančių neteisėtai valstybę užvaldžiusiai sistemai likimas yra tas pats. Todėl atsitieskite ir dirbkite taip, kad jums nenurodinėtų. Negi jūs norite būti bevaliais “valiais”, kuriems dar labai švelniai baigėsi jų beatodairiška tarnystė? Kaip turi jaustis tokių tarnų šeimų nariai? Diktatoriai anksčiau ar vėliau baigia labai liūdnai.

Mūsų idėjų neįgyvendins partijos, kurių vadovybė naudojasi šia sistema, partijos, kurios bijo mūsų įtraukimo į “grėsmių vertinimą”, partijos, kurios mano, kad privers mus ateiti pas jas ir “vesti” rinkiminį jų sąrašą dėl mūsų patekimo į Seimą. Neprivertė manęs tarnauti Vytautas Landsbergis, neprivers ir partijos, kurių požiūriai nesutampa su mano požiūriu į teisėsaugą, kolaboravimą ar sutartį su Rusijos valdančiąja partija “Vieningoji Rusija”, Ukrainą valdančius ir pardavinėjančius oligarchus bei jų tarnus ir samdinius. Veiksiu drauge su Kovotojų už Lietuvą sąjunga, bet neveiksiu su tais, kurie aptarnavo ar aptarnauja „Williams“, „Lukoilą“, „Rubikoną“, „Vilniaus prekybą“, švediškus bankus, „MG Baltic“ ir panašius.

Mūsų politinis pasirinkimas bus paskelbtas. Jį lemia mūsų neatidėliotinų tikslų įgyvendinimas ir visų bendraminčių šių tikslų įgyvendinimui telkimas.