Aktualijos

Zigmas Vaišvila: Birželio 3-iosios grupė: Ne deklaracijų, o apsisprendimo metas

Written by Redakcija · 4 min read

Organizuotas ir forsuotai vykdomas milijonų nelegalių imigarantų perkėlimas į Europos Sąjungą, už kurį biurokratiniais Briuselio nurodymais ir Lietuva sumokėjo pirmuosius per 5 mln. EUR, perėjo į stadiją, kurioje nebeslepiami tikrieji šio tragiško spektaklio tikslai.  Europos Parlamentas balandžio 13 d. svarstys centralizuoto masinio imigrantų priėmimo ir privalomo paskirstymo Europos Sąjungos nariams sistemos sukūrimą, kuri turės viršenybę prieš valstybių įstatymus. ES diktatoriai „pamiršo“ chaoso ištakas – JAV ir jos vadovaujamos koalicijos, kurioje „laimę“ būti turi ir Lietuva, sukeltus karus. ES „pamiršo“ ir  redamisijos sutartis, pagal kurias, teisės kalba, trečioji (kol kas ne karo zonos) šalis Turkija, organizuotai perkelianti mums nelegalius imigrantus ne iš karo zonų, privalo besąlygiškai priimti atgal šiuos asmenis, nelegaliai patekusius į ES iš Turkijos.

Priminsiu, kad dar prieš stojimą į ES Lietuva buvo priversta pastatyti Pabradės nelegalių imigrantų priėmimo centrą ir pasirašyti readmisijos sutartis, pagal kurias besąlygiškai įsipareigojome priimti atgal iš ES nelegaliai per Lietuvą ten patekusius asmenis.

Mus griežtai šokdino, o Turkijos atveju vakarietiškos „demokratijos“ puoselėtojai to „nemato“. Šis procesas pavadintas nelagalų „mainais“. Vadinkime tai tikrais žodžiais – prekyba žmonėmis ir dalinimusi valstybėmis: Libija, Iraku, Sirija, Ukraina… Kada dar kartą bus pasidalintos ar parduotos Baltijos valstybės? Kasmet Turkijai ES mokės po 6 mlrd. EUR ir atvėrinės savo išorines sienas, priiminės Turkiją į ES. Tai kam dar tie „demokratijos vertybių“ spektakliai? Akių dūmimui ir tų, kurie skirsto tuos milijardus, pasipinigavimui. Vieną milijardą už mus visus mokės iš centrinio ES biudžeto (irgi surinkto iš valstybių narių), kitus penkis “susimesime”. Jei jų neturėsime (savo pensininkams ir mokytojams “neturėjome”), tai per viršvalstybinį Europos Stabilumo Mechanizmą (ESM) priverstinai iš mūsų paims arba atitinkama suma padarys mus skolingus ECB ar ESM, ar… . Neskaičiuoju kitų išlaidų. Vokietija jau paskelbė, kad daugiau nelegalių imigrantų priėmimui lėšų nebeturi, skolintis tam nenori. Į ESM prieš 2014 m. Šv. Kalėdas negrįžtamai mus įkišo Prezidentė, Vyriausybė, Lietuvos bankas ir klusnus bei šiais klausimais beveik vieningas Seimas, gražiai pasekę mums pasakėles apie euro įvedimo Lietuvai „naudą“.

Todėl vykdant ES direktyvas 2015 m. lapkričio 26 d. Seimo forsuotai priėmė LR Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas. Tai patvirtino Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados dėl Birželio 3-iosios grupės iniciatyvos – Seimo narių A. Nako ir V. Simuliko įregistruoto įstatymo projekto dėl šių skubotų ir nepagalvotų įstatymo pataisų pripažinimo negaliojančiomis. Dėl šio įstatymo projekto svarstymo Seime ir renkame 50000 Lietuvos piliečių parašų.

Kol dalis mūsų piliečių, kaip ir šią iniciatyvą Seime paremti partijos vadovo R. Pakso viešu žodžiu pasižadėjusi valdančios koalicijos partija „Tvarka ir teisingumas“, vis dar svarsto, ar tikrai tai reikia daryti ir svarstyti tai Seime, Briuselis įvykius forsuoja. Lietuvos Vyriausybė ir klusnūs sistemos tarnai – mūsų Vyriausybė, Prezidentė ir Seimo nariai – teikia naujas pataisas.

2016 m. kovo 13 d. “Lietuvos ryto” TV laidoje „Viskas. Aišku“ viešai prisimelavusioms ir įstatymų pakeitimų „nematančioms“ Seimo narei M. A. Pavilionienei ir Lietuvos žmogaus teisių instituto direktorei B. Sabatauskaitei siūlau perskaityti bent keletą mūsų Seime š.m. kovo 1 d. įregistruoto Užsieniečių teisinės padėties įstatymo projekto, pateikto vykdant ES direktyvas, siūlomų priimti šio įstatymo 62 str. pakeitimų:

 

– pakeisti 62 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra – užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.“

 

– pakeisti 62 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas, šis Įstatymas ir Europos Sąjungos teisės aktai.“

 

Kodėl „nenorime“ ar bijome suprasti tai, kas vyksta?. Seka visi valdantieji pasakas mums, mažiesiems (ir šis vaikiškas Salomėjos Neries eilėraštis iš mokyklų programų jau išmestas), apie emigracijos sustabdymą ir emigrantų susigrąžinimą, o elgiasi priešingai – beatodairiškai įgyvendina ES direktyvas. Svarbiausia, kad nelegalams, o ne Lietuvos piliečiams Lietuvoje būtų geriau.

Prieš savaitę grupė signatarų pasiprašėme dėl šio klausimo į priėmimą pas Seimo pirmininkę, turinčią teisę vienasmeniškai įtraukti į Seimo plenarinio posėdžio darbotvrakę įstatymo projekto svarstymą skubos tvarka. Vis dar laukiame, nors signatarų statuso įstatymas įpareigoja visus valdžios žmones mus priimti nedelsiant. Prezidentė, viešai prisižadėjusi, kad daugiau nelegalų Lietuva nepriiminės, į signataro Z. Vaišvilos prašymą Prezidento Dekretu kreiptis į Seimą dėl Seimo narių A. Nako ir V. Simuliko įregistruoto įstatymo projekto svarstymo skubos tvarka, vis dar tyli ir į raštą neatsako. Po š.m. kovo 9 d. Seimo vadovybės pasitarimo pas Prezidentę dėl Seimo darbų prioritetų, pirmenybė atiduota tolimesniam Lietuvos suvereno teisių neteisėtam atidavimui.

 

Priminisiu, kad visiems diskutuojant apie nelegalių imigrantų masinį perkėlimą į ES, tuo pat metu ES perėjo į lemiamą valstybių-narių išvalstybinimo stadiją. Baigiamas centalizuoti bankų ir finansų sektorius, naikinami atsiskaitymai grynaisiais, viršvalstybinis ECB vykdo kasmėnesinę niekuo nepadengtų 60 mlrd. EUR, skirtų iš komercinių bankų supirkti valstybių narių skoloms, emisiją, jau paskelbta, kad eurozonos pagrindu kuriama viena centralizuota federalinė valstybė, pradedant nuo bendros finansų ministerijos. Todėl Jungtinė Karalystė ir pradėjo derybas dėl ES narystės sąlygų, paskelbė išstojimo iš ES referendumą. Esminis JK reikalavimas yra nacionalinės teisės santykis su ES teise, kuri jau tapo atvirai vykdomu diktatu ES valstybėms narėms, nekreipiant dėmesio nei į teisę, nei į tarptautines sutartis, nei į padorumą. Nepaklusniesiems grąsinama jau atvirai.

Savaiminis ES sugriuvimas tapo realybe, visų pirma dėl masinio nelegalių imigrantų perkėlimo.  Tam turime būti visapusiškai pasiruošę ne tik sienų kontrole, bet ir įstatymų leidyba, mūsų įstatymų santykio su taip vadinama ES teise nustatymu, pasiruošimu įvesti litą ir litą dengusių valstybės atsargų bei Lietuvos banko susigrąžinimu, valstybės lėšas laikymu valstybės kasoje, o ne ECB padalinyje, dar vadinamame Lietuvos banku, atsiskaitymų grynaisiais neribojimu, ne ES prokuratūros kūrimu, o skubiu nepriklausomo prokuroro institutą įteisinančių LR prokuratūros įstatymo pataisų ir baudžiamojo proceso kodekso priėmimu, valstybės finansų panaudojimo paviešinimu ir tinkamu panaudojimu, LRT eterio naudojimu ne valdančios grupuotės melagingai nuomonei skleisti, o visapusiškoms diskusijoms ir informacijos apie tai, kas vyksta užsienyje bei mūsų valdžios institucijose, pateikimui. Visa tai yra Birželio 3-iosios grupės paskelbti  neatidėliotini uždaviniai, kurių įgyvendinimui telkiasi vis daugiau žmonių ir organizacijų.

Š.m. kovo 19 d. valdančios koalicijos partijos „Tvarka ir teisingumas“ kongrese pasirašyta deklaracija „Laisva Tauta ir klestinti Valstybė“. Ši valdančios koalicijos partija, pirmininko R. Pakso lūpomis skelbianti teisingus žodžius, tačiau šios partijos frakcijos Seime veiksmais padedanti valdančiajai koalicijai tęsti Lietuvos valstybės išvalstybinimą, privalo nedelsdama apsispręsti ir neklaidinti būsimų rinkėjų. Jei ir toliau ši partija kalbės viena, o Seime veiks priešingai, teks konstatuoti, kad šiai partijai svarbiau deklaracijos ir buvimas Seime, bet ne jos skelbiamų tikslų įgyvendinimas.

delfi.lt paskelbė šiame renginyje dalyvavusios Tautininkų sąjungos pirmininko A. Rudžio nuomonę, kad deklaracijos tekstas leidžia manyti, kad ją pasirašiusieji „sudarys politinį ir visuomeninių organizacijų branduolį, kurio dėka Lietuvos valstybė ir tauta neišnyks per keletą dešimtmečių“. Mielieji, tai – jūsų kapituliacija. Jei jūs ruošiatės veikimui, kurio dėka Lietuvos valstybę ir tautą bematote tik 20-ies metų perspektyvoje, tai traukitės iš politinės veiklos ir neklaidinkite rinkėjų gražiomis deklaracijomis.

 

Atėjo ne deklaracijų, o apsisprendimo metas. Kol kas konkrečius politinius darbus prieš Prezidentės ir besikeičiančių valdančiųjų koalicijų vykdomą Lietuvos valstybės išvalstybinimą, tautos išvarymą iš Lietuvos ir prieš aukščiausio lygio politinės korupcijos dangstymą pseudopatriotiniais ir net valstybės gynimo šūkiais praktiškai vykdo tik Birželio 3-iosios grupė.

Todėl kviečiame telktis ne tik deklaracijų pasirašymui, bet ir konkrečių darbų pagal šias deklaracijas vykdymui.