Kultūra ir menas

Vidmanto Petraičio ir Jono Saurazos tapybos paroda Kelmėje

Written by Redakcija · 2 min read

 paroda Kelm.VP  Postpostmodernizmo laikmetis

Parodos autoriaus Vidmanto Petraičio  tapyba – mėgavimasis meditavimas kūybinės refleksijos funkcija postpostmodernizmo laikmečiu.

Į klausimą kokiai meno krypčiai priskirti Vidmanto tapybą, atsakyčiau ar tai būtina, ar tai įmanoma identifikuoti, kai menas nesulaikomu pagreičiu išsiskaido į begalę srovių srovelių. Vis dėlto  ̶   jis daug metų tapo,  telkiasi į nematomų žmogaus ir pasaulio ryšių įprasminimą, dalyvauja parodose. Todėl pradėjau ieškoti požymių kokiai srovei artimiausi  dešimtys ar net šimtai Vidmanto  drobių.

  Ir vis dėlto panašumas į simbolizmą, artimumas simbolizmui

Vidmanto .Petraičio  klajonės, ieškojimai, apmąstymai lydimi teptuko potėpių įgauna kūniškus pavidalus, kurie nusimetę rūbus išeina į sceną pasėję žiūrovams emocinių išgyvenimų, užuominų, mįslių. Meninės raiškos priemonei pasitelktas scenografinis  komponavimas dominuoja daugumoje autoriaus darbų, apjungdamas elementų  ̶  kūnų grupę ar išryškindamas vieną iš jų. Vidmanto Petraičio darbuose   galima atrasti Ferdinando Ruščico simbolistinės  tapybos ištakas, ekspresiją, bet ne akademinių studijų  paženklintą, o grubų netgi rūsčiai primityvoką potėpį. Spalviniai Vidmanto  sprendiniai įvairūs  ̶  ir ryškūs atviri, ir niūriai slegiantys, ir šilti, ir netgi šviesiai viltingi priklausantys  nuo paveikslo  ̶  scenos turinio  ir veiksmui priskirtų vaidmenų. Tokie darbai:,,Skulptoriaus dirbtuvėje“, ,,Mano siena“ ,,Persivertimas“. Autoriaus potėpis suskamba architektūros fragmentų motyvuose, darbai ,,Siena“, ,,Miesto gatvė“.

Šviesūs Čiurlionišką spindesį primenantys Vidmanto paveikslai stiprūs emociniu pozityvu. Toks  darbas  ,,Galimybių lietus“.

   Muzikalumas

Su kuo galima būtų palyginti Vidmantą .Petraitį  iš šiandieninių mūsų aplinkos kūrėjų? Manau, kad su Gintu Baniu, grupės ,,Pelenai“ muzikantu, tapytoju, tekstų autoriumi. Vidmantas  taip pat rašo eiles, kuria muziką, groja. Abiejų tapytojų darbuose užkoduotas muzikinis skambesys, o skirtingi tapybos žanrai  ir atlikimas turi vieną bendrumą  ̶  išraiškos priemonės taikliai parinktos psichologinei paveikslo tematikai atskleisti. Tai tikriausiai sufleruoja jau  muzikiniai  autorių sugebėjimai ir patirtys.

  Jono Saurazos akistata su mirtimi

paroda Kelmeje50

Pokario metais jaunuolis Jonas  kagėbistų nuteistas mirties bausme, kuri vėliau pakeista Sibiro katorga. Tapo nuo vaikystės. Jono Saurazos paveiksluose Sibiro gamtos ir ypatingo menininko santykio su tenykšte aplinka nuotaika. Menas  ̶  ištremtoms į atšiaurius tolius kūrybingoms asmenybėms tokiems kaip Jonas, Jadvyga Bieliauskienė, Antanas Krištopatis,  ̶  būdas išgyventi. Disidentė Ona Lukauskaitė Poškienė vedama mirtimi paženklintu taigos keliu dangaus fone regi japonų graviūrų ženklus. Tokioje  ,,Sibiro menų akademijoje“ studijavo ir  Jonas Sauraza. Šalčiu ir atšiaurumu dvelkia paveikslas ,,Uralo kalnai“.

   Artimumas natūralizmui su išliekamąja verte

Jono Saurazos drobės ir akvarelės nulietos  kruopščiai fiksuojant pastatus,  architektūros detales. Su ypatinga detalizacija atliktos akvarelės ,,Malūnas“, ,,Medinis namas“. Tokie autoriaus darbai turi neabejotiną išliekamąją vertę  kaip ir Gerardo Bagdonavičiaus ar Antano Krištopaičio piešti, tapyti senųjų pastatų, tų statinių  kurių jau nėra, paveikslai.

Menininko darbai skleidžia vidinę šviesą, perteikia vaizduojamos aplinkos pozityvią energiją, ar tai būtų miesto panorama, ar mažosios architektūros elementas, ar tekantis upės vanduo.  Paminėtinas darbas ,,Birštono  panorama“.

Jonas Sauraza gerai įvaldęs akvarelės techniką. Lengvai ir šiltai nulieti lietuviški  peizažai ,, Dubysos slėniai “, ,, Nemuno vingis “.

Vėlgi Jono Saurazos akvarelės atlikimu ir verte gali sudominti kolekcionierius, kraštotyrininkus, muziejininkus.

Simbolizmo ir Šimonio atgarsiai

   Jonas Sauraza kūrė skirtingais laikmečiais, veikiamas skirtingų meno srovių, ryškesnių menininkų. Jo tapytuose paveiksluose galima atrasti ir Kalpokiško simbolizmo, ir spalvų – paveikslas ,,Maironis”.  Kazio Šimonio tapybos įtakoje atliktas darbas ,, Mergaitė“.

Apie menininkus ir meno administratorius

Abiejų dailininkų darbų paroda Kelmės kultūros  brandi. Autoriai  įdomios, dvasingos asmenybės.  Gaila, kad į parodos atidarymą susirinko palyginti nedaug žmonių. Paaiškėjo, kad tą pačią dieną Kelmėje vyko dar vienos parodos atidarymas. Renginiai susidubliavo. O dar trečias kultūrinis renginys netoli Kelmės…

Kelmės savivaldybės kultūros skyriuje ir kultūros centre dirba nemažai valdininkų, administruojančių kultūrą ir kultūros renginius. Tai,  kaip buvo paskirtas nesuderintas su kitais renginiais parodos atidarymo laikas ir  nesant jokių nuorodų patekimui į galeriją, galima spręsti, kad tarnautojai darbą atlieka atmestinai, ,,dėl pliusiuko” savo biurokratinės egzistencijos pateisinimui.

   Vidmanto Petraičio ir Jono Saurazos tapybos  paroda Kelmės kultūros centre vyks iki balandžio 5 dienos.

Elona Antakauskė