Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Krizė. Dalia Grybauskaitė veržiasi į valdžią

Written by Redakcija · 7 min read

Pirmi metai, kai mums nebevadovauja Dalia Grybauskaitė. Ar tikrai?

Filme „Valstybės paslaptis“ ji pavadinta nenurodytos valstybės paslaptimi. Šio filmo režisierius Donatas Ulvydas nėrė į krūmus ir pradėjo mėtyti pėdas, neparodė Lietuvos žiūrovams jo filmuotų kadrų, patvirtinančių D. Grybauskaitės prisipažinimą besimokius KGB mokykloje Leningrade. Matyt, ne bilietai už filmą, bet kitoks atlygis ar baimė svarbesni. D. Grybauskaitės ofisas skelbia jai siūlytas pareigas. Globalios socialinės politikos lyderių forume „Concordia Annual Summit“ ji buvo pakviesta tapti iniciatyvos „Lygių teisių karta“ ambasadore, “Friends of Europe” (besiskelbiant tiltu tarp politikos formuotojų ir visuomenės, verslo bendruomenės) pasiūlė jai tapti šios organizacijos Patikėtinių tarybos nare. Buvusi mūsų Prezidentė, penkerius metus vadovavusi Pasaulio moterų lyderių tarybai ir esanti JTO kampanijos kartų lygybei ir moterų teisių į lygią ateitį „Lygių teisių karta“ ambasadorė, pasiekė, kad 2019 m. Lietuva išrinkta į JTO lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padalinį 2020–2022 m.

Lenkija pernai spalyje, bent man netikėtai, D. Grybauskaitę pagerbė Laisvės riterio apdovanojimu „už išskirtines pastangas kovojant už Lietuvos, Baltijos šalių ir Lenkijos saugumą bei apginamumą.“ Kiek dar jos nuopelnų ir kam (bet ne mums) mes nežinome?

Na o mums D. Grybauskaitė pasakė negalinti užimti mažesnes pareigas, nei ji užėmė iki šiol. „Kadangi esu nepartinė, aktyviai politikoje nedalyvausiu niekur. Lietuvoje gyvenu ir gyvensiu bei dalyvausiu šalies gyvenime įvairiomis man prieinamomis formomis“ (https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1102652/pirmasis-dalios-grybauskaites-interviu-lrt-baigus-kadencija-seime-matoma-politines-menkystes-fiesta). Nedalyvaus „politinės menkystės fiestoje“. 

Ir staiga jos stogas Lietuvoje – Tėvynės Sąjunga – bei lojalumą kareiviškai drausmingai išsaugojusi žiniasklaida pradėjo jos stūmimą į „laikinąsias premjeres“, prieš tai tariamai jos paskirtam, o antrą kartą Gitano Nausėdos perskirtam finansų ministrui Viliui Šapokai ją paskyrus neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo tarybos vadove. Toks fondas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų Registre neįregistruotas. 2020 m. kovo 20 d. šiame registre įregistruotas tik naujas paramos gavėjas – šis statusas suteiktas LR finansų ministerijai (!), į kurios sąskaitą Lietuvos banke ir renkamos aukos šiam neegzistuojančiam fondui. Ko tik nepadarysi „vardan tos“. Galima ir nusileisti iki Prezidento Algirdo Brazausko lygio, tapti kad ir laikinosios Vyriausybės vadove.

Atsakymas, matyt, paprastas. Kovo 17 d. Seimui per 6 valandas skubos tvarka priėmus 14 įstatymų ir padidinus Vyriausybės skolinimosi limitą nuo 0,9 mlrd. Eur iki 5,4 mlrd. Eur (be konkretaus plano), ES prakalbus apie bent keleto mlrd. Eur skyrimą Lietuvai dėl COVID-19, neprošal sudalyvauti šių mlrd. dalinime ir skolinimesi. 2008-2009 m. krizės patirtį galima panaudoti pagreitintai – per keletą mėnesių. Tik reikia paskubėti. Kad kiti nedalintų.

Tai, matyt, ir yra atsakymas į visus šiuos klausimus. Atsitokėta tik dabar, bet ne sausio pabaigoje, kai situacija Šiaurės Italijoje tapo grėsminga, ir net ne po to, kai Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (VESK) siūlymu dėl COVID-19 grėsmės 2020 m. vasario 26 d. Vyriausybė paskelbė valstybės masto ekstremaliąją padėtį Lietuvoje.

Vaizdelio neskanumą paryškina respiratorių gamybos pavedimas tik vienai įmonei „Termo Fisher Scientific Baltics“, kurios vadovas Algimantas Markauskas ir Inovatyvios medicinos centro Biofarmacijos skyriaus vedėjas Vladas Bumelis yra neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo valdybos nariai. Tad suprantamais tampa net Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vilkinimai leisti visiems norintiems ir galintiems gaminti net dezinfekavimo skystį.

Ir visiškai nesuprantamas A. Verygos išsisukinėjimas, tylėjimas slepiant neapsirūpinimą reagentais dėl COVID-19 testavimo, neleidžiant net medikams, dirbusiems be apsaugos priemonių, tikrintis patiems nusistačius šios ligos požymius. Taip Vyriausybė, ir visų pirma, SAM ministras pakišo medikus ir mus visus. Š.m. kovo 24 d. VESK posėdžio protokolas (https://pagd.lrv.lt/uploads/pagd.lrv.lt/documents/files/VESK_protokolas_2020-03-24.pdf) atskleidė šiurpią žinią – 2020 m. kovo 24 d. VESK pasiūlė Vyriausybei „…iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkomų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų nuo 2020 m. kovo 25 d. paimti 12000 respiratorių ir paskirstyti juos civilinės saugos sistemos pajėgoms, medicinos darbuotojams ir vaiko teisių apsaugos specialistams pagal poreikį.“ Vyriausybė, turėjusi valstybės rezerve bent 12000 respiratorių (jei nedaugiau), tinkančių net gaisrininkams, jų nedavė medikams, net prasidėjus š.m. kovo 16 d. paskelbtam karantinui! Tai – jau ne tik valdžios nekompetencija ir amoralumas, bet nusikalstamas neveikimas, gerb. prokuratūra. 

Belieka džiaugtis, kad šiai Vyriausybei nepavyko įgyvendinti SAM ministro A. Verygos iniciatyvų uždaryti aibę ligoninių rajonuose (ligonines provincijoje metodiškai, remiantis ne sveiko proto ir patirtimi bent jau Lietuvoje, „laisvosios rinkos“ pretekstu naikino ir ankstesnės Vyriausybės), likviduoti net Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą (vadovas prof. dr. Saulius Čaplinskas), Higienos institutą, Lietuvos medicinos biblioteką ir kitas sveikatos apsaugos įstaigas vien dėl to, kad reorganizuoti dėl reorganizavimo ar dėl pastatų. Tokių „reorganizacijų“ pasekmės matosi ir pačioje SAM, kurios visi „ikiveryginiai“ kadrai buvo atleisti, o vyriausiojo epidemiologo pareigos galbūt suteiktos SAM skyriuko vedėjai. Būtinai priminsiu tarybinių laikų patirtį apie tuometinę sveikatos apsaugos sistemą (beje, faktiškai TSRS buvo perėmusi dar nuo kaizerinių laikų egzistavusią Vokietijos sistemą), kurioje SAM dirbo vyriausieji savo sričių specialistai–medikai: vyr. epidemiologas, vyr. chirurgas, vyr. pediatras, vyr. kardiologas ir t.t., kurie esant būtinumui surinkdavo reikiamus specialistus ir teikdavo ministrui profesionalius siūlymus, bet ne inžinerių-ekonomistų  (pvz. Algirdo Šešelgio) siūlymus. Nevadovavo šiai išskirtinės svarbos sistemai ne medikai.

Prezidentė D. Grybauskaitė šių „reorganizacijų“ nematė 10 metų, pasirašinėjo įstatymus dėl jų. 

Todėl padėtis nėra lengva. Manau, kad ir Ministras Pirmininkas S. Skvernelis suprato, kad tam, jog išlikti šiose pareigose, medikų pasitikėjimą praradusį A. Verygą teks aukoti – tai atskleidžia jo nurodymas atleisti Kauno klinikinės ligoninės vadovą ir užuomina dėl A. Verygos. Manau, kad neatsitiktinai Vyriausybė neprisiima atsakomybės dėl šios krizės suvaldymo, išskyrus Vyriausybės priimamus sprendimus dėl karantino ir jo pratęsimo. Na ir aišku, dėl lėšų skolinimosi bei dalinimo. A. Veryga sprendimus pasirašinėja SAM vardu, nors valstybėje įvedus valstybės masto ekstremaliąją situaciją pagal Civilinės saugos įstatymą (CSĮ) sprendimus priiminėja ne SAM ministras, kad ir paskirtas Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovu (privalomas Ministro Pirmininko potvarkis dėl A. Verygos paskyrimo šiuo vadovu iki šiol viešai nepaskelbtas), bet VESK, vadovaujama vidaus reikalų ministro. Į šią komisiją įeina 21 svarbiausių ministerijų ir žinybų vadovai ar jų pavaduotojai, ir tik ji pagal CSĮ turi teisę priimti sprendimus dėl krizės suvaldymo. Tačiau tai paliekama A. Verygos žiniai. Nemanau, kad teisininkas Saulius Skvernelis to nesupranta, tačiau teisinis chaosas didinamas. 

Kokia alternatyva šioje situacijoje Lietuvai geresnė – atvirai „konservatorių“ Vyriausybė, kuriai vadovautų D. Grybauskaitė, ar tariamai ne „konservatorių“ Vyriausybė, vadovaujama S. Skvernelio ir neprisiimanti atsakomybės? Manau, kad trečia alternatyva, kurios kol kas nėra.

Baisiausia yra tai, kad nedirba Seimas, kad nežino kuo užsiimti Respublikos Prezidentas, kad niekas valdžioje nesvarsto ekonomikos išsaugojimo, ne tik minimaliai kompensuojant nuostolius pasiskolintais pinigais. Valdžia nesvarsto būtinumo ruošti ne tik valstybės atsargas visa apimtimi, bet ir talonus, jei krizė įsisiūbuos ir teks apginti mūsų turimas prekes, apie pasiruošimą sugrąžinti mūsų valiutą litą, kaip ekonominės – finansinės sistemos vieną pagrindinių instrumentų, sienų ir muitų apsaugą. Tuo gali tekti užsiimti visa apimtimi ir labai greitai.

Vyksta tik politinis rungimasis dėl to, kas vadovaus šiems piniginiams srautams Lietuvoje.

Ir su didžiausiu beatodairiškumu šioje krizėje net eksploatuojama antirusiška korta. Tai, kaip Lietuvos žiniasklaida komentuoja Kinijos, Rusijos ir Kubos paramą Italijai, peržengia visas ne tik parodumo, bet ir žmogiškumo ribas. Suprantama, kad kiekvienas toks veiksmas yra ir politinis, ir diplomatinis. Tačiau piktintis dėl to, kad padedama šiandieninei Italijai… gali tik nužmogėjęs. Ir dar pats to nedarantis. Tačiau nelogiškiausias yra piktinimasis Rusijos veiksmais. Matyt, Prezidentas G. Nausėda antrai kadencijai pasiūlys LR VSD vadovu D. Grybauskaitės pasirinktą Darių Jauniškį, kuris viešai prisipažino nurodęs rinkti informaciją apie G. Nausėdos komandos narius. Kodėl?

Grįžkime į straipsnio pradžią. 10 metų mums vadovavo ne tik mūsų valstybės, bet ir Rusijos Federacijos valstybės paslaptis Dalia Grybauskaitė. Šią užsakomąją propagandinę plokštelę besukančius kviečiu minutei stabtelti ir atsakyti sau į paprastą klausimą. Juodinti Rusiją išsijuosę pradėjote, kada Lietuvos valstybės vadove buvo Rusijos valstybės paslaptis. Ir vis tęsiate. Kodėl? Atsakę į šį klausimą sau, atsakykite į jį viešai. D. Ulvydas tik leptelėjo apie tai arogantiškoje „Laisvės TV“ laidoje ir iškart įjungė stabdį. Lengva pasipuikuoti prieš jaunimą, tačiau sunkiau išlikti savimi ir atsakyti į tokį, atrodytų, paprastą klausimą. 

Tai pavirtino ir Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Rimvydas Valentukevičius, atsisakęs pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LR VSD ir AOTD prie LR KAM (Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos) neveikimo, nuo 2016 m. kovo 31 d. netiriant jiems pateiktų rašytinių įrodymų, kad D. Grybauskaitė yra Rusijos valstybės paslaptis. Naują prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą Generalinei prokuratūrai pateikiau po to, kai D. Ulvydas viešai patvirtino apie D. Grybauskaitės prisipažinimą jam, kad ji bendradarbiavo su buvusios TSRS KGB (https://www.keliukai.lt/laikykites-ten-pokalbiai-su-donatu-ulvydu/15261/ ). Net neapklausus D. Ulvydo ir neišreikalavus filmuotos medžiagos, Generalinė prokuratūra vėl atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žvalgybos tarnybų neveikimo.

Priminsiu, kad LR VSD vadovas Darius Jauniškis 2018-08-16 atsakymu prisipažino, kad netiria šios Z. Vaišvilos pateiktos informacijos. AOTD prie LR KAM 2018-05-11 raštu paaiškino, kad duomenų apie Respublikos Prezidentę tyrimas ir vertinimas nepriskirtas jų kompetencijai. Tačiau LR VSD tyrė Prezidento Rolando Pakso veiklą, o D. Grybauskaitė formaliai jau ir nebe Prezidentė. Tačiau prokuroras R. Valentukevičius, neatlikęs jokių tyrimo veiksmų, paaiškino, kad Žvalgybos ir prokuratūros įstatymai nesuteikia teisės prokuratūrai kontroliuoti žvalgybos institucijų veiklos (bet gi kreiptasi dėl ikiteisminio tyrimo, bet ne dėl kontrolės), kad režisierius D. Ulvydas viešai paaiškino, kad jo patvirtinimas „Laisvės TV“ laidoje yra lapsus linguae. Jei prokuroras nežino, kad būtina išreikalauti filmuotą medžiagą ir apklausti liudytoju D. Ulvidą, nustatyta tvarka perspėjus jį apie atsakomybę dėl žinomai melagingų parodymų (o ne viešų pakalbėjimų), tai, atsiprašau, toks jis ir prokuroras. Generalinio prokuroro paprašyta ištirti tokį jo pavaldinio neveikimą. Prokuroro R. Valentukevičiaus nutarimas apskųstas ir teismui.

Sakysite, kad viskas beviltiška. Jei nuleisime rankas, tai taip. Tačiau taip nemąsto Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Gudienė, dar 2018 m. liepos 26 d. nutartimi, t.y. net formaliai šalį tebevaldant Prezidentei D. Grybauskaitei, Generalinei prokuratūrai nurodžiusi, kad tuo atveju, jei prokuratūrai gavus pirminį pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, trūksta duomenų, Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia atlikti Z. Vaišvilos pareiškime nurodytus veiksmus, kad įsitikinti, ar yra vada pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 229 str. (dėl neveikimo). Paaiškėjus, kad tai nėra tiriama, teismo nuomone, pradėtinas ikiteisminis tyrimas dėl LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų neveikimo.

Ši teisėjos R. Gudienės priimta teismo nutartis pateikta ir Prezidentui G. Nausėdai. Respublikos Prezidente, perskaitykite ją prieš teikiant D. Jauniškio kandidatūrą LR Seimui. LR VSD direktorius D. Jauniškis, į Lietuvos Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą įrašęs ir signatarus R. Paulauską bei Z. Vaišvilą, teisę dirbti su slaptais dokumentais turėjusį tuometį Seimo narį A. Naką, 2016 m. kovo 31 d. spaudos konferencijoje Seime pakomentavo – įsivaizduojate, jie (signatarai) skelbia, kad Lietuvoje galima turėti kitą nuomonę. Štai taip, Prezidente.

Aš už tai, kad Lietuvoje galima būtų turėti kitą nuomonę.