Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Teismas: dėl šmeižiko Andriaus Tučkaus pradėtinas ikiteisminis tyrimas

Written by Redakcija · 2 min read

 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Bugelevičius panaikino Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro Ryčio Ivanausko nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) iniciatyvinės grupės narių Arvydo Juozaičio, Vito Tomkaus ir Zigmo Vaišvilos apšmeižimo. Š.m. kovo 15 d. LRT radijo laidoje “Studija 50” (http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013687131/studija-50-2018-03-15-21-05) Andrius Tučkus apšmeižė mus tris, kad KGB pulkininkas Česnavičius mus surinko į komandą LPS iniciatyvinėje grupėje, kad Sąjūdžio steigimosi metu mes buvome komjaunuoliai ir komunistai, dalyvavome partiniuose susirinkimuose. Mūsų nuomone, tai buvo pykčio kupina A. Tučkaus reakcija į š.m. sausio 3 d. Z. Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime paskelbtus Vytauto Šustausko ir Žilvino Razmino prisipažinimus, kad Vytauto Landsbergio užsakymus teroristiniams aktams ir antivalstybinei veiklai bei atlygį už tai jiems perduodavo ir Andrius Tučkus; į „Vakaro žinių“ paskelbtą informaciją apie V. Landsbergio bendradarbia

Prokuroras R. Ivanauskas savo atsisakymą grindė tuo, kad A. Tučkus neapšmeižė mus bendradarbiavus su KGB, nes garso įraše nėra konkrečiai įvardinama (vardais ir pavardėmis), kad būtent Vitas Tomkus, Zigmas Vaišvila ir Arvydas Juozapavičius (taip nurodyta prokuroro nutarime) bendradarbiavo su KGB ir dalyvavo partiniuose susirinkimuose, nes paminėtos trys pavardės, iš kurių negalima vienareikšmiškai teigti, kad kalbama apie Vitą Tomkų, Zigmą Vaišvilą ir Arvydą Juozaitį. Be to, prokuroras manė, kad A. Tučkaus veiksmuose nenustatyta tiesioginė tyčia.

Tačiau teismo nuomonė kita ir konkreti, labai aiški: „Iš šios A. Tučkaus pasisakymo radijo laidoje dalies akivaizdu, kad jis kalba apie visuomenėje gerai žinomus asmenis Vitą Tomkų, Zigmą Vaišvilą ir Arvydą Juozaitį ir nors jų vardai nebuvo paminėti, tačiau kitų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių tokiomis pačiomis pavardėmis kaip pareiškėjų Vito Tomkaus, Zigmo Vaišvilos ir Arvydo Juozaičio pavardės nebuvo, todėl prokuroro teiginys, kad Andrius Tučkus kalbėdamas radijo laidoje konkrečiai neįvardijo pareiškėjų, niekuo nepagrįstas.“ Teismas konkrečiai ir nedviprasmiškai pasisakė ir dėl mūsų apšmeižimo: „Niekuo nepagrįstas ir prokuroro teiginys, kad A. Tučkus neapkaltino pareiškėjų bendradarbiavimu su KGB, kadangi iš jo pasakytų teiginų galima padaryti neabejotiną išvadą, kad Vitas Tomkus, Zigmas Vaišvila ir Arvydas Juozaitis buvo KGB pulkininko Česnavičiaus „komandos“ nariai, t.y. bendradarbiavo su KGB pulkininku Česnavičiumi ir tokio pareiškėjų bendradarbiavimo pasekmė – nepriimtas liustracijos įstatymas, tačiau priimti kiti visuomenės narius supriešinantys įstatymai“.

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad neaišku, kokiu pagrindu prokuroras padarė išvadą, kad Andriaus Tučkaus veiksmuose nėra tyčios (tiesioginės ar netiesioginės). A. Tučkus net nebuvo apklaustas ir neišsiaiškintas jo supratimas apie padarytą veiką, padarinių numatymas ar nenumatymas ir jų norėjimas ar nenorėjimas. Teismas paaiškino ir kitiems šmeižto atvejams svarbią aplinkybę, kad tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimo motyvai veikos kvalifikavimui reikšmės neturi – pakanka, kad asmuo suvokia, jog tokia tikrovės neatitinkanti informacija paniekins ir pažemins kitą asmenį.

Manau, kad Andrių Tučkų ilgamečiu nepakeičiamu savo padėjėju įvairiais klausimais Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis pasirinko kaip asmenį, kuris supranta, ką daro. Kaip ir pats Vytautas Landsbergis.

Bendros permainos Lietuvos politiniame vaizde, ir morališkai ir politiškai griūte griūvanti Lietuvos valdžia savaime kuria kaskart vis sveikesnę visuomenę. Teismai taip pat tampa laisvesni. Ši teismo nutartis – pirma gera žinia Seimo patvirtintų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-mečio metų paminėjime. Be valdiškų pinigų.

Ir dar istorijos pamoką prokurorui pateikė teismas.

Up Next: