PLC zinios Gegužės 23 d., 2018

For more information on events in the Lithuanian community, please visit  www.lcenter.org

amazon laikrod.

PLC kino vakarai pievelėje/LWC Movie Nights on the Lawn

Pasaulio lietuvių centro kino vakarai pievelėje
Ketvirtadienis, 05/24/2018
7:30 v.v. PLC pievelė
Pradedame PLC kino vakarų pievelėje sezoną. Junkitės su savo šeima ir draugais. Vakaras nemokamas. Veiks baras – iš jo pirkdami gėrimus jūs paremsite Centrą. Kunigaikščių užeiga prekiaus lietuviškais patiekalais. Laukiame visų!

Lithuanian World Center Movie Nights on the Lawn
Thursday, 05/24/2018
7:30 p.m., PLC Picnic Area
We are starting the Movie Nights on the Lawn season. Free event. You will be able to purchase drinks from the bar and all the profits will go to support the LWC. The Grand Dukes will be selling delicious Lithuanian meals. Everyone is invited! English subtitles will run upon availability.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

PLC labdaringas golfo turnyras/LWC Charity Golf Tournament

Pasaulio lietuvių centro labdaringas golfo turnyras 2018
Šeštadienis, 06/16/2018
12:00 v.p.p.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491

Lithuanian World Center Charity Golf Tournament 2018
Saturday, 06/16/2018
12:00 p.m.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

www.lithuaniangolf.com

Ateitininkų gegužinė/Ateitis Foundation Summer Picnic

Ateitininkų gegužinė
Sekmadienis, 06/03/2018
12:00 v.p.p.
Ateitininkų kiemelis
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Jūsų lauks skanūs lietuviški pietūs, A. Barniškio atliekamos dainos ir loterija gaivinančiam ąžuolų pavėsyje. Visi labai laukiami! Telefonas pasiteiravimui: 630-257-9769

Summer Picnic
Sunday, 06/03/2018
12:00 p.m.
Ateitis Foundation
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Delicious Lithuanian lunch, live music by A. Barniškis, raffle and more under the pleasant shade of beautiful oak trees. Everyone is invited!  Phone number: 630-257-9769

Ateitininkų namai
Ateitis Foundation

Boulingas už Lietuvą/Bowling for Lithuania

Boulingas už Lietuvą
Šeštadienis, 06/09/2018
7:00 v.v.
Tivoli Bowling Lanes
938 Warren Ave, Downers Grove, IL 60515

Bowling for Lithuania
Saturday, 06/09/2018
7:00 p.m
Tivoli Bowling Lanes
938 Warren Ave, Downers Grove, IL 60515

Lithuanian Hall of Fame

************************
PLC draugai ir rėmėjai

LF draugas cikagos aidas Geras logo

Copyright © 2018 Lithuanian World Center, All rights reserved.
You are receiving our newsletter because you are a friend of the LWC.

Our mailing address is:

Lithuanian World Center

14911 127th Street

LemontIL 60439