Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Valstybės provokatorius demaskuoti nevalia

Written by Redakcija · 2 min read

2015 m. rugpjūčio 3 d. www.15min.lt straipsnyje “Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ (www.15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/a-784-518608), paskelbta išsami informacija apie Lietuvos 10-ies interneto svetainių („Karštas komentaras“, „Laisvas laikraštis“, „Ekspertai“, „Ldiena“, „Sarmatas“, „Nacionalistas“, „Lietuviais“, „Versijos“, „Šauksmas“ ir kt.) bei signatarų Rolando Paulausko ir Zigmo Vaišvilos, kitų fizinių asmenų antivalstybinę veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respubliką bei vykdomą Rusijos valstybės naudai.

Signataras Z. Vaišvila nedelsdamas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl savo kitų asmenų antivalstybinės veiklos ištyrimo. Pradėtame ikiteisminiame tyrime 2015-12-17 d. Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimu dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo nustatyta, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 122 str. ar kito straipsnio, požymių. Tokiu būdu prokuratūra nustatė, kad 2015-08-03 d. www.15min.lt paskelbta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija apie tariamai antivalstybinę veiklą, kurią vykdo net du Nepriklausomybės Akto signatarai.

Gavęs šį prokuratūros nutarimą nedelsdamas kreipiausi į naująjį Generalinį prokurorą, kad pradėtų ikiteisminį tyrimą dėl:

– šmeižto, paskelbto šiame www.15min.lt straipsnyje;

– dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų (BK 285 str.);

– dėl minėtame ikiteisminiame tyrime nustatytų faktų, kad liudytojas ir šio www.15min.lt straipsnio autorius Dovydas Pancerevas parodė, kad jis šią publikaciją paskelbė pagal nenurodytos valstybinės institucijos neįvardintų pareigūnų, kurie išsikvietė jį ir davė jam medžiagą šiam straipsniui paskelbti, t.y. pradįti ikiteisminį tyrimą dėl šių pareigūnų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, karo propagandos ir jos kurstymo;

– tuo atveju, jei paaiškėtų, kad šie liudytojo D. Pancerevo parodymai apie šiuos jo slepiamus pareigūnus yra melagingi, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žinomai melagingų šio liudytojo parodymų.

Generalinis prokuroras šį klausimą nuleido iki Vilniaus m. 1 policijos komisariato, kurio vyr. tyrėja Natalja Skrypnik 2016-02-24 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, šiandien dėl jo pateikiau skundą prokurorui.

Tyrėja atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, nes jos nuomone, signataras yra politikas, dėl ko turi susitaikyti su kitais kriterijais dėl šmeižto. Tokia logika gali atvesti iki visiško absurdo – jei žinomai melagingas ir jau ikiteisminiame tyrime jau nustatytas faktas, kad nei interneto svetainės, nei signatarai, atkūrinėję valstybės nepriklausomybę, nevykdo antivalstybinės veiklos, tai jų šmeižikiškas apkaltinimas antivalstybine veikla yra aukščiausias jiems įmanomas šmeižas, jei paskelbti faktai neatitinka tikrovės. , mano paprastu supratimu, yra didžiausias įmanomas jų, kaip politikų, apšmeižimas.

Sunki dalia teko šiai tyrėjai – nutarimo dalyje dėl melagingo www.15min.lt pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų – šią signatarų ir interneto svetainių antivalstybinę veiklą (BK 285 str.) – matyt, susijaudinusi ji pasisakė ne dėl melagingo www.15min.lt pranešimo, o dėl to, kad šiame pranešime nurodytose 10-yje interneto svetainių nėra pranešimų apie visuoneie gręsiančius pavojus.

Nutarimo dalyse dėl ikiteisminiame tyrime liudytojo Dovydo Pancerevo parodymų išvis nepasisakyta, t.y. šios Pareiškėjo prašytos ištirti šio liudytojo galimai nusikalstamos neįvardintos valstybės institucijos pareigūnų veikos arba žinomai melagingi liudytojo D. Pancerevo parodymai dėl šių pareigūnų netirtos ir nevertintos, valstybės institucija ir jos pareigūnai nenustatyti, jų veikos netikrintos.

Pateikiau ne tik skundą dėl šio tyrėjos nutarimo, bet ir prašymą, kad šis tyrimas būtų pavestas aukštesnio rango ikiteisminio tyrimo įstaigai, pvz. Vilniaus apskrities VPK. Nuoširdžiai suprantu 1-o policijos komisariato tyrėjos būseną, jei jai reikia tirti galimai nusikalstamas VSD ar STT pareigūnų veikas. Ypač tokiu atevju, kai ir Respublikos Prezidentės atsakyme, pasirašytame Kanclerio, signatarui Z. Vaišvilai atsakyta, kad tai turi tirti ikiteisminis tyrimas. Prezidentei nerūpi, kokie valstybės pareigūnai kursto karą ir verčia žurnalistus skelbti šiuos karo kurstymo straipsnius. Ar tikrai nerūpi, ar Prezidentės nurodymu šie pareigūnai ir veikia? Tokiu atveju, suprantama – valstybės provokatorius demaskuoti nevalia. Tai jau yra valstybės politika, į kurią, mes neturime teisės kištis.