Aktualijos

Žilvinas Dautartas. “Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ dabartis ir ateitis

Written by Redakcija · 1 min read

Vis mažiau žmonių stabteli Gedimino prospekte prie Lietuvos Mokslų Akademijos pastato, nors, būtent, Akademijos Mažojoje salėje prieš dešimtmečius buvo pasėta Nepriklausomybės vilties sėkla.

Praėjo tie keli dešimtmečiai, atsikovojom Nepriklausomybę, grįžom į Europą ir…nurimom? Užmiršom, kad sunku iškovoti, o prarasti labai lengva?

Dėkui Dievui, visad atsiranda žmonių, kurie palaiko tą vilties ugnelę, neleidžia jai išblėsti, virsti plėnimis. Man nusišypsojo Laimė, kad buvau jų pastebėtas ir vieno iš šio judėjimo organizatorių, JAV gyvenančio inžinieriaus ir aktyvaus visuomenininko Edvino Giedrimo pakviestas kartu su LTV režisiere Laima Lingyte dalyvauti konferencijoje, skirtoje aptarti ELIP – „ENCIKLOPEDIJA
LIETUVAI IR PASAULIUI“ galimybes tapti tuo operatyvios ir tikros
informacijos apie Lietuvą ir jos žmones skleidėju visame pasaulyje,
remiantis ne tik akademiniu potencialu bet ir visuomene.

Kuo daugiau į šią veiklą įsijungs Lietuvos gyventojų ir lietuvių, išbarstytų
po visą pasaulį, tuo greičiau Pasaulis sužinos tikrą tiesą apie mus, apie
mūsų šalį, mūsų istoriją, kad mes ne visada buvome „Šiaurės vakarų
kraštas “( Severno zapadnyj kraij).“ Juk niekam ne paslaptis, kad daugelyje
net Europos sąjungos šalių gyventojų mes vis dar esame „rusai“.

Tad pamastykime kuo galime prisidėti prie Tiesos apie mus, mūsų šalį, mūsų
visų Lietuvos Respubliką, sklaidos. Tegul visas pasaulis sužino, kad prie
Baltijos krantų yra šalis, lygiavertį Europos Sąjungos narė.

Nuotr. iš kairės: Žilvinas Dautartas, Laima Lingytė, Kultūros ministro patarėjas Sigitas Šležas, Edvinas Giedrimas, akad. Antanas Buračas, adv. Jonas Ivoška

*******************************

„Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ dabartis ir ateitis
Didžiausia pasaulyje lietuviška atvirosios prieigos enciklopedija ELIP
(„Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui“) www.lietuvai.lt visuomenininkų-entuziastų iniciatyva
yra
kuriama Lietuvos kompiuterininkų sąjungos prieglobstyje nuo 2012 metų.
Šią enciklopediją gali ne tik kiekvienas skaityti, bet ir dalyvauti ją kuriant.

Tokia ELIP naudosenos metodika per dešimt veiklos metų leido surinkti daugiau kaip 21 mln.
straipsnių. Tai yra reikšminga Lietuvos kultūros paveldo dalis, kurią būtina išsaugoti
ateities kartoms.
Vilniaus universiteto serveryje ji visuomeniškai ir nemokamai saugoma bei
tvarkoma. Enciklopedijoje siekiama vienoje vietoje sujungti informaciją, skelbtą
spausdintose ir virtualiose enciklopedijose, specializuotuose žinynuose, mokslo darbuose,
žodynuose, bibliotekų ir muziejų saugyklose. Čia skleidžiamos žinios apie Lietuvos
istoriją ir dabartį, jos gamtą ir iškilius žmones, apie įstaigas bei organizacijas, miestus ir
gyvenvietes.

ELIP tikslas – kaupti ir susistemintai platinti žinias apie Lietuvos gamtinį bei
civilizacinį paveldą globaliame pasaulyje taip, kad ELIP galėtų tapti reikšmingu nacionaliniu
projektu.
ELIP naudojama nemokama atvirojo kodo programinė įranga „MediaWiki“
yra nuolat atnaujinama, todėl užtikrinamas efektyvus, tarpusavyje nuorodomis
susietos paieškos sistemos veikimas. ELIP veikimo licencija leidžia
kopijuoti, naudoti ir cituoti jos informacinėje bazėje esančią medžiagą.
Renginį ves akad. Gintautas DZEMYDA, LMA Technikos mokslų skyriaus
pirmininkas.

Konferencija-diskusija, skirta aptarti „Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ dabartį ir ateitį
2022 m. rugsėjo 6 d. (antradienį) 11 val. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mažojoje konferencijų
salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks konferencija- diskusija, kurioje bus aptarta „Enciklopedijos
Lietuvai ir pasauliui“ svarba bei vystymas.