Mums rašo

Audrius Plioplys. Sutapimų nebūna. Coincidences do not happen

Written by Redakcija · 1 min read

Yesterday, the final stones were placed in my 230-boulder installation at Varnupiai Sacred Mound (piliakalnis) in Lithuania. This is the most ambitious art project that I have ever undertaken. Planning and implementation started a year and a half ago.

With the help of Onute Surdokiene, and many individuals living in Varnupiai and Marijampole, the most ambitious phase of this project has come been completed. The layout of the stones was based on archeologic diggings of the earliest burial sites in Lithuania. This installation incorporates aspects of the distant past, our forefathers, current residents and astronomical / astrological elements.

Yesterday, Queen Elizabeth II passed away. In elementary school in Toronto, every morning the first thing we did was to stand and sing “God Save the Queen”. Above the blackboard, in the center, hung this portrait of the Queen. This was a Roman catholic school, but the crucifix was placed on a side wall. The Queen was of paramount importance. I grew up under her watchful gaze.

Coincidences do not happen. 

*********************************

Vakar mano 230 riedulių instaliacijoje prie Varnupių piliakalnio buvo padėti paskutiniai akmenys. Tai pats ambicingiausias meninis projektas, kokio esu ėmęsis. Planavimas ir įgyvendinimas prasidėjo prieš pusantrų metų. Padedant Onutei Surdokienei ir daugeliui Varnupiuose bei Marijampolėje gyvenančių asmenų, baigtas ambicingiausias šio projekto etapas. Akmenų išdėstymas buvo pagrįstas archeologiniais seniausių Lietuvoje laidojimo vietų kasinėjimais. Ši instaliacija apima tolimos praeities aspektus, mūsų protėvius, dabartinius gyventojus ir astronominius / astrologinius elementus.

Vakar mirė karalienė Elžbieta II. Pradinėje mokykloje Toronte kiekvieną rytą pirmas dalykas, kurį darėme, buvo stovėti ir dainuoti „God Save the Queen“. Virš lentos, centre, kabėjo šis karalienės portretas. Tai buvo Romos katalikų mokykla, bet nukryžiuotasis buvo padėtas ant šoninės sienos. Karalienė buvo nepaprastai svarbi. Aš užaugau po jos budriu žvilgsniu.

Sutapimų nebūna.

Nuoširdžiai, Sincerely,  Audrius

Silk NeuroArt

Artistic Explorations of Thought