Aktualijos

ŽMONES BANDO PRIVERSTI SEIMĄ ATLIKTI JAM PRIKLAUSANTĮ DARBĄ

Written by admin · 1 min read

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) trečiadienį įregistravo iniciatyvinę grupę rinkti parašams dėl Civilinio kodekso pataisų, kurios reglamentuoja mažamečio vaiko gyvenamos vietos nustatymo klausimą, jo perdavimą kuriam nors iš tėvų ar globėjų.

Iniciatyvinė piliečių grupė Civiliniam kodeksui keisti parašų lapus gaus kitą trečiadienį, tad norėdami projektą pateikti Seimu turi per du mėnesius, iki liepos 9 dienos, surinkti ne mažiau kaip 50 tūkst. jų pasiūlymus remiančių piliečių parašų. Iniciatyvinės grupės koordinatorius – Tautos vienybės sąjungos pirmininkas, buvęs Seimo NSGK pirmininkas daktaras Algimantas Matulevičius, tarp jos narių – garbingi šalies žmones profesorius Gedeminas Merkys, aktorius Audrius Nakas,  Jonas Varkala, Alfonsas Bulota, Algirdas Vilimas, Sandra Česnuliavičiūtė, Laimutė Petraitienė, Vytautas Padlipskas, Aušrinė Balčiūnienė, Rimas Urbus, Vytautas Mackonis, Aleksandras Močalovas, Egidijus Tindžiulis.
Projektu būtų siūloma nustatyti, kad sprendžiant „mažamečio, jau sąmoningai vertinančio aplinką, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą būtina atsižvelgti į vaiko pasirinkimą dėl būsimo globėjo“. Iniciatoriai siūlo įtvirtinti, kad vaiko pasirinkimas yra esminis ir negali būti ignoruojamas arba kaip nors kitaip interpretuojamas.
Taip pat siūloma į Civilinį kodeksą įrašyti, kad tokiu atveju, kai vaiko noras kur ir su kuo gyventi pasikeičia jau vykdant įsigaliojusią teismo nutartį, tai privalo būti vertinama kaip naujai atsiradusi aplinkybė ir teismo nutarties vykdymo procedūra sustabdoma.
Taip pat pataisomis būtų siūloma įtvirtinti, kad teismo nutartis dėl vaiko perdavimo bet kuriam iš tėvų arba globėjų išskirtinai vykdo tik valstybinės vaiko teisų apsaugos institucijos specialistai. „Vaikams negalioja jokios antstoliams suteiktos teismų nutarčių vykdymo teisės. Visos procedūros privalomos vykdyti taikiai tik valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbo laiku. Draudžiama bet kokia ir bet kurios šalies fizinė arba psichologinė prievarta prieš vaiką“, – rašoma iniciatorių parengtame projekte.
Visuomenėje didelį rezonansą sukėlė  kovo 23 smurtiniai įvykiai Klonio gatvėje kai mergaitę buvo bandoma perimti panaudojant neadekvačias policijos pajėgas ir gubią prievartą. Visa Lietuva aiškiai išgirdo kaip mergaitė vertina savo motiną Laimutę Stankūnaitę ir jos norą gyventi ten kur ji gyvena jau seniai. Atskiri piliečiai ir įvairios organizacijos imasi įvairių inciatyvų, tačiau į visuomenės nuomonę neįsiklausoma ir toliau kuriami planai perimti mergaitę prievarta.
“Tai piliečių vieša pozicija, kad jeigu LR Seimas, kuriam priklauso kontroliuoti visų šalies institucijų veiklą užtikrinant mažosios mergaitės teises, neatlieka savo Konstitucinės pridermės tai mes už juos atliksime tą darbą ir surinkę 50 000 piliečių parašų pabandysime priversti juos šią prievolę įvykdyti”, –  sakė KK grupės koordinatorius A.Matulevičius. Jis taip pat paminėjo, kad žmones norintys ir galintys padėti rinkti parašus gali regsitruotis  www.taf.lt o galintys kitaip pagelbėti ypač transportu organizuojant šią labai svarbią pilietinę inciatyvą prašomi parašyti info@taf.lt arba  paskambinti tel. 8 67005850. Norintys pasirašyti specialiuose parašų rinkimų lapuose kuriuos VRK išduos organizatorimas gegužės 9d. tai galės padaryti Vilniuje Kaštonų g. 4 , o apie kitus miestus bus infomuota vėliau.

Inciatyvinės grupės informacija