Aktualijos

Žudymas geruoju

Written by admin · 1 min read

Taip, tai prokuratūra. Nepanašu, kad Lietuvos. 1991-ųjų sausį mūsų atkurtoje ir taikiai už išlikimą kovojančioje valstybėje, net svetimųjų tankams traiškant laisvės gynėjus, nebuvo jokio ginkluoto konflikto. Tankai, sprogmenų paketai, kalašnikovai – ne ginklai. Žmonių grobimas ir žudymas, užleidus parašiutininkais, tai juk ne konfliktas, o geruoju. Nebuvo nė karo, tik judanti svetima kariuomenė ir uniformuoti užsienio turistai, kaip antai M. Golovatovas, su savo „Alfos“ žudikų šturmovikų delegacija atvykęs į komandiruotę (jo žodžiais) išvaduoti Lietuvos televizijos. Nebuvo nė stalininės tęstinės okupacijos, tik nuolatiniai išvaduotojai, jau 46 metai pamiršę išeiti namo. Taip Lietuvos anuometę padėtį mato kažkuri tolima užsienio prokuratūra, nors įsikūrusi Vilniuje. Prokurorai – nelyginant algirdukai paleckiukai. Ir Medininkų žudynės, kurias vykdė SSRS omonininkai (neva tik iš Rygos, tačiau mažų mažiausiai logistiškai talkinami vilniečių, kaip tuo gyręsis B. Makutinovičius), ką ten, žudynės nebuvo nei nusikaltimas žmoniškumui, nei karo nusikaltimas. Nepaisant, kad taip nustatyta.

Matote, šiandien ir šie prokurorai to nesako, tai apsidžiaugė ir teisėjai. Beje, teisėjai atkreipė prokurorų dėmesį, kad vis dėlto būta karinės velniavos, derėtų kaltinimą patikslinti, pagrįsti. Prokurorai apsimetė esą maišu trenkti, regis, nieko nepatikslino ir nepapildė. Teisėjai tada juolab apsidžiaugė – turėsim kablį išteisinimui! Negražu. Bet pagrindinis šios kiaulystės kaltininkas, kurį tiesiai nurodo rankas besiplaunąs teisėjas, yra vadinamoji generalinė. Galbūt jos profsąjunga. Tokios atviros tarnybos Rusijos gosudarstvai dar nematėm. Dvidešimt metų dirbo, bemaž iki senaties, sistemiškai slėpė ir naikino įkalčius, kad nuplautų Medininkų kraują nuo vadinamojo „Vilniaus omono“. Tik Rygos! Mat Vilnius buvo jau suvokiamos valstybės (ne SSRS kolonijos) sostinė, tą oficialiai patvirtino Islandija ir Rusijos Federacija, o anas dalinys jau tiesiogiai tarnavo užsienio valstybės, ne Lietuvos, vidaus reikalų ministerijai. SSRS kaltės ir atsakomybės čia niekaip neišvengtum, todėl tarybiniai nepriklausomos Lietuvos prokurorai ir vartosi per galvą. Pasiekė, kad nuteistas vienas iš Rygos, ir taškas. Pasistatė tą tašką ir būsimoms byloms, kaip štai dabar. Laukia Kremliaus diplomatinio triumfo ir dėkingumo.

lzinios.lt, tiesos.lt