Aktualijos

Žydrūnė Marčiulionienė. GEROVĖ PRASIDEDA NUO BLAIVYBĖS- KŪNUOSE, PROTUOSE, SIELOSE: KOKIOS VALSTYBĖS IŠ TIESŲ NORIME?

Written by Redakcija · 3 min read

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (toliau-NŠTA) lapkričio 23d. kreipėsi į LR Prezidentą, LR Seimą, LR Vyriausybę, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą ir Seimo sveikatos reikalų komiteto atstovus. Atstovaudama su šeimomis dirbančias organizacijas, šeimas ir tėvus, asociacija reiškia
susirūpinimą dėl Seime teikiamų įstatymų projektų, liberalizuojančių alkoholio ir narkotikų politiką.
Kreipimęsi raginama:
Nepritarti alkoholio ir narkotinių medžiagų prieinamumą didinantiems teisės aktų projektams;
Skatinti jaunimą ir šeimas nevartoti alkoholio ir narkotikų, diegiant aktyvias politines priemones;
Skubiai imtis priemonių, užtikrinančių tinkamą Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 metų programos įgyvendinimą bei kontrolę, griežtinti alkoholio ir narkotinių medžiagų prieinamumo politiką. (Plačiau apie tai rašoma Laikmetyje ir Respublikoje. ) 

NŠTA turėjo galimybę dalyvauti Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdyje ir išsakyti savo poziciją dėl Seime pateikto Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų projekto. Esame dėkingi šio komiteto nariams už realų ir
objektyvų projekto vertinimą ne tik sveikatos, bet ir socialinių grėsmių atžvilgiu bei glaudų bendradarbiavimą su kitomis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis. Deja, pagrindiniu komitetu svarstyti Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektą paskirtas Ekonomikos komitetas. Tai irgi labai aiškiai parodo, koks valdančiųjų požiūris į priklausomybių prevenciją. 

Visai nestebina, kad alkoholio liberalizavimo politikos siekia alkoholio pramonės atstovai. Tačiau kaip įvardinti tokį „reiškinį“ kai mažinti alkoholio ribojimus siūlo PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS KOMISIJOS
PIRMINKĖ???  Matyt, net pati nejaukiai pasijuto, kai posėdyje tarp daugumos Seimo kolegų VIENINTELĖ buvo UŽ šį projektą – balsuojant beliko švelninti situaciją ir rinktis „susilaikau“… 

Švelniai tariant, keistai atrodo tokių pataisų projektai, šalies kovos su smurtu kontekste. Žalingas alkoholio vartojimas yra viena iš pagrindinių smurto artimoje aplinkoje priežasčių. Priklausomybę nuo alkoholio turintis arba žalingai alkoholį vartojantis asmuo neigiamai paveikia visus šeimos narius, ypatingai neigiamai tai atsiliepia vaikų raidai, mokymuisi, sveikatai, menkina jų pasiekimų ir sėkmės gyvenime galimybes. 

Šiuo metu galiojančios alkoholio vartojimo ribojimo priemonės yra efektyvios ir davė teigiamų rezultatų. Pastarųjų metų pažangos stebėsena alkoholio kontrolės politikoje rodo, kad Lietuvos rodikliai visoje Europoje buvo geriausi per pastaruosius 25-erius metus. Kur užleidome vietą tik šalims, taikančioms itin griežtas alkoholio ribojimo priemones – reklamos draudimą, prieinamumo mažinimą, kainų didinimą (Kosovui, Švedijai, Islandijai ir Norvegijai).

Kaip galima tikėtis valstybės gerovės, jei su kiekviena nauja kadencija pradėti pamatai vis daužomi naujų interesų ir ambicijų kuokomis? Siekiant bet kokios srities tvarumo, efektyvumo būtinas kryptingos politikos
tęstinumas. Siekiant pilietinio sąmoningumo, atsakomybės augimo, privalu užtikrinti priklausomybių prevencijos tęstinumą nepriklausomai nuo valdančiųjų partijų. Ankstesnėse kadencijose Seimas yra įsipareigojęs vykdyti: 

• 2011 m. gruodžio 13 d. pasirašytai rezoliucijai „Dėl kryptingos narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės politikos“ , kuri pasisako už integruotą požiūrį į visų priklausomybės ligų gydymą, kryptingos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo priemonių formavimą, integruotų ir moksliškai pagrįstų priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų bei kitų priklausomybės ligų prevencijos ir gydymo programų sukūrimą, diegimą ir efektyvumo vertinimą;

• 2018–2028 m. Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programą. Tai valstybinė saugumo stiprinimo programa, kuri nustatyto ilgalaikės, subalansuotos valstybės politikos tikslus,
uždavinius ir jų įgyvendinimo kryptis, mažinant narkotikų, tabako ir alkoholio paklausą, pasiūlą bei žalą asmeniui ir visuomenei. 

Kokią žinutę siunčiame Lietuvos jaunimui įstatymais mažindami alkoholio suvaržymus?!?! 

Kol kas galime didžiuotis atsakingu Lietuvos jaunimu, suvokiančiu alkoholio ir narkotikų žalą ir aktyviai prisidedančiu prie saugesnės ir sveikesnės visuomenės kūrimo. Šiemet Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ prevencinis projektas „Sniego gniūžtė“ buvo įvertintas Europos Tarybos Pompidou grupės paskelbtame Europos prevencijos projektų konkurse. Tai svarbus įvertinimas Lietuvai ir kartu paskatinimas toliau plėsti Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programą,
užtikrinant jos kokybę, tęstinumą ir veiksmingumą. 

Anot VDU profesorės Ilonos Tamutienės, istorija byloja blaivybę buvus išsilaisvinimo iš vergijos ir baudžiavos, tautinės sąmonės ugdymo, suverenios valstybės kūrimo priemone, skatinusia išsilavinimą ir sveikatą. Per individualų ir kolektyvinį veiksmą blaivus gyvenimas buvo įprasmintas kaip aukštesnių tikslų siekimo priemonė. Siekiant blaivybei tinkamos aplinkos, reikėjo griežtos alkoholio politikos: nuo griežto licencijavimo iki visiškos prohibicijos. 

Apie alkoholio ir narkotikų žalą, priklausomybių pavojų kiekvienai šeimai, priklausomybių prevenciją ir vyriausybės sprendimus jos atžvilgiu NŠTA šiandien kalbasi MR laidoje „Aktualijos“. 

Problemos įvardinimas- tai tik pirmas mažas žingsnelis šioje nelengvoje kovoje prieš blogį. Laukia ilga ir nelygi kova, siekiant išsaugoti mūsų ir mūsų ATEITIES- VAIKŲ BLAIVYBĘ. KŪNUOSE, SIELOJE, PROTUOSE. 

Paradoksalu, tačiau vis labiau pastebima tokia tendencija- didėjant mokslo pažangai, įrodyti tai, kas yra akivaizdu, tampa vis sunkiau. Tačiau Vilties ir nevilties- tas pats lopšys…

Tik visuomenėje, kuri PRIPAŽĮSTA, ĮVARDINA ir SUSIVIENIJA BUDĖTI ir VEIKTI, pirmosios yra daugiau. 

RENKUOSI VILTĮ. O TU? 

Žydrūnė, Marčiulionienė,
NŠTA regionų kordinatorė