Be kategorijos

2014 metų Dainų šventės Šokių dienoje dalyvaus išeivija

Written by admin · 1 min read

Užsienio lietuvių tautinių šokių grupės ruošiasi 2014 metų Dainų šventės Šokių dienai

  Pasiruošimo darbai sparčiai vyksta 2014 metų vasarą Lietuvoje vyksančiai Dainų šventei „Čia – mano namai”. Kulminacija – Dainų diena, vyks liepos 6 d. Vingio parke,  o prieš tai bus įvairūs kultūriniai renginiai.

 

Šokių dienos koncertas, “Sodauto” vyks liepos 5 d. vakarą Žalgirio stadione. Čikagos “Grandies” ansamblio vadove Violeta Smieliauskaite-Fabianovich  paskirta užsienio lietuvių šokių grupių baletmeistere.  Ji rūpinsis šokių aprašymų patikslinimu, persiųs grupių vadovams muzikos bei video įrašus, paruoštus “Grandies” šokėjų pagalba.  Be to, ji parūpins  aikštės brėžinius dviems šokiams, o svarbiausia – palaikys nuolatinius ryšius su vyriausiąja 2014 m. Šokių dienos baletmeistere Marija Rimute Zaleckaite, “Vingio” ansamblio vadove ir kitais tos šventės meno vadovais.

Šią vasarą Violeta Fabianovich lankėsi Kanadoje ir tarėsi su žymia užsienio lietuvių choreografe, ilgamete Hamiltono, Ontario, “Gyvataro” vadove Genovaite Dumčiūte-Breichmaniene (nuotr. dešinėje). Ponios Breichmanienės sukurtas šokis “Pučia vėjas” bus šokamas 2014 Lietuvos Dainų šventės Šokių dienos programoje, o jos scenarijaus autorius ir meno vadovas yra Vidmantas Mačiulskis.  Šokį atliks visos užsienio lietuvių šokių  grupės. Taip pat šoks  Juozo Lingio “Gyvatarą” ir  “Subatėlę”, Vidmanto Mačiulskio “Lėk gervę” bei “Trejinį susuktinį”.

Okupacijos laikais, kai Lietuvos šventėse nebuvo įmanoma užsienio lietuvių chorams bei šokių grupėms gausiai dalyvauti, Šiaurės Amerikoje buvo pradėta rengti atskiras Dainų bei Šokių šventės, kurios vyksta iki šių dienų. Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė buvo IV Šokių šventės, vykusios Čikagoje 1972 metais, vyriausioji meno vadovė. Taip pat buvo viena iš keturių meno vadovų VIII Šokių šventėje, vykusioje 1988 m. Hamilton, Ontario. Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich 1996 metais  buvo X Tautinių šokių šventės meno vadovė  (Čikagoje). Dabar Šiaurės Amerikoje vykstančiose Šokių šventėse dalyvauja šokių grupės iš Lietuvos, o Lietuvoje vykstančiose Dainų švenčių Šokių dienų programose dalyvauja užsienio šokių grupės. Tikėkimės, kad lietuvių tautinių šokių grupės, pasklidusios per platų pasaulį, galės gausiai dalyvauti šioje džiaugsmo šventėje 2014 m. Lietuvoje. Dainų šventės programą su visais jos renginiais galima rasti: http://www.dainusvente.lt/lt/programa/