Be kategorijos

Eilinė demagogija: Dainius Paukštė. Dviguba pilietybė ir demografinių problemų sprendimai – nesuderinami (su komentarais…)

Written by Redakcija · 19 min read

paukste Dainius   Mūsų visuomenės išsilaisvinimo pradžioje (1986–1990 m. m.) norinčių tapti Lietuvos piliečiais buvo daugiau nei dabar. Visiems buvo aišku: norint atkurti istorinę Lietuvos valstybę buvo reikalinga ne tik tam tikra teritorija, gebėjimas tvarkytis jos viduje bei mokėti kontroliuoti sienas, o svarbiausi buvo piliečiai, gyvenantys šioje teritorijoje. Tik esant šių dėmenų sumai pasaulis pripažino atkurtą Lietuvos valstybę.Po valstybės nepriklausomybės atkūrimo praėjo tik ketvirtis amžiaus, o viešoje erdvėje šiandien girdime vis garsiau ir garsiau skambantį Lietuvos emigrantų reikalavimą: „Įteisinkite dvigubą pilietybę!“ Iškalbingas faktas – politikai, iki šiol nereagavę į šiuos žodžius, prieš rinkimus ima keisti savo nuomonę. Buvę valdžioje socialdemokratai, konservatoriai ir liberalai po truputį tampa tokių žmonių ruporais, imdamiesi iniciatyvos vienokiu ar kitokiu būdų keisti esamą Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą dėl pilietybės. Akivaizdu, kad susidarė padėtis, kurioje labai ryškiai pasireiškia, taip vadinamas Stokholmo sindromas perkeltine prasme: kuomet pradeda sutapti dviejų priešingybių interesai – aukos (išvarytojo iš Lietuvos emigranto) ir užpuoliko ar teroristo (politiko, sudariusio jam nepakeliamas sąlygas gyventi namuose).

Kažin kodėl turime tokią situaciją? Todėl, kad vieni, vedami merkantilinių interesų, nori gauti (savo valstybės sąskaita) teisę į antrą pilietybę, o antrieji, jausdami rinkimų alsavimą į nugarą, pasirengę bet kokiam abejotinam žingsniui, kad tik sumedžiotų papildomų balsų. Tik politikams vertėtų prisiminti, kad emigrantai yra pati neaktyviausia rinkėjų grupė. Istoriškai emigrantai labai vangiai balsuoja Seimo rinkimuose. Didžiausias kiekis užsiregistravusių buvo 17 tūkst. 2004 metais, o balsavusių – 10 tūkst. 2008 metais. Panašiai tiek balsavo ir 2012 m. Seimo rinkimuose.

Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimo svarbiausia priežastis buvo ir tebėra emigracija. Apie tai diskutuoti galima tik su tais, kurie girdi ir supranta emigracijos iš Lietuvos mastą bei jos pasekmes šalies demografijai. Pasaulinį vidutinį migracijos lygį viršijame šešis kartus, nors Lietuvoje per tą laiką nebuvo nei karo, nei bado, nei gamtos kataklizmų ar socialinių neramumų. Lietuvą pjauna elementari ir banali nereguliuojama ekonominė migracija, savo mastu prilygstanti Sirijos katastrofai. Tik joje dėl karo veiksmų viskas vyksta žymiai greičiau. Mūsų politikai teisinasi: esame Europos Sąjungos nariai, todėl žmonės, naudodamiesi laisvu asmenų judėjimu, kartu su kapitalo, prekių ir pinigų judėjimu, išvyksta savo noru. Nesutinku su tokiais politikų teiginiais: žmonės ne išvyksta, o yra išvaromi sudarant jiems nepakeliamas sąlygas gyventi namuose (darbdavių sauvalė, esantys ir vis didėjantys skirtumai pajamose, socialinių garantijų nebūvimas, politikų nusišalinimas nuo svarbiausių žmonių problemų sprendimo, elementaraus teisingumo nebūvimas bei dvigubų standartų taikymas ir pan.). Politikų neveiklumas migracijos klausimais – tai jų sąmoningai vykdomos politikos pasekmė. Netuščiažodžiausiu: parodykit man bent vieną Seime priimtą teisės aktą, kuris bent pradėtų spręsti reemigracijos uždavinius! Jokių priemonių šiuo klausimu nėra imtasi, nes Seimo politikai dar „sugeba“ ir nesusitarti tarpusavyje, aiškindamiesi: ar emigracija yra Lietuvos problema, ar nėra. Jau neabejoju, jog valdžioje esant dabartiniams politikams, tokio paties masto emigraciją turtėtume ir nebūdami Europos Sąjungos nariais, tik su kitokiu, trečiųjų šalių piliečio statusu. Tą paliudija ir buvusi emigracija iki 2005 metų, iki įstojimo į ES.

Emigracijos natūriniai skaičiai yra tokie dideli, kad asmeniškai man jie jau net nebetenka prasmės. Dabar kreipiu dėmesį tik migracijos tendencijas, nes daugiau aušinti burną, pokalbiuose su politikais, nematau prasmės. O valdžios politikai toliau išlieka optimistais: „Emigracija stabiliai mažėja… Gera po pasaulį pasižvalgyti… Juk iš visų šalių žmonės emigruoja… ir t. t.“

Nepalankus gimstamumo, mirtingumo, migracijos rodiklių ir pokyčių kompleksas lemia labai sparčius, vienus sparčiausių Europoje bei visame pasaulyje Lietuvos populiacijos nykimo tempus. Nuo 2012 m. Lietuvoje gyvena mažiau nei 3 mln. žmonių – Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2,89 mln. žmonių. Praėjusiais metais Lietuvos gyventojų sumažėjo net 32,7 tūkst. arba 1,1 procento. Lietuvos gyventojų mažėjimas 2015 metais viršijo daugiau nei 20-ies metų Lietuvos populiacijos nykimo periodo (nuo 1992 m.) vidutinį metinį 1,05 proc. mažėjimo tempą. Intensyvaus demografinio nykimo situacija stumia Lietuvos tautą į sparčiausiai mažėjančių pasaulio populiacijų tarpą.

Emigracijos ir demografijos padėtį neabejotinai labai pablogino ir tikrosios partijų konkurencijos politinėje sistemoje sunaikinimas. Pakeitus politinių partijų finansavimo įstatymą, seiminėms partijoms buvo dirbtinai sudarytos sąlygos visam laikui įsitvirtinti valdžios olimpe, nes galimi politiniai konkurentai, esantys už Seimo sienų, buvo, švelniai tariant, „nusodinti ir užblokuoti“. Bet valdantiesiems ir šito pasirodė per maža. Panaikinus konkurenciją tarp partijų, prasidėjo politinės sistemos erozija, ir kaip to pasekmė – suvešėjo politinė korupcija. Ši situacija reiškia, kad emigracijos problemos nebus pradėtos rimtai spręsti, kol politinė sistema degraduos. Tačiau grįžkime prie pilietybės klausimų.

Paskutinės Pilietybės įstatymo pataisos, įteisinusios dvigubą pilietybę užsienyje gimusiems Lietuvos Respublikos piliečiams yra tikrai logiška ir, manyčiau, kad jos turėtų užbaigti pilietybės instituto liberalizavimo procesą. O dabar padarykim prielaidą, kad Referendumas dėl dvigubos pilietybės įvyko bei buvo surinkta pakankamai balsų ir pagal Referendumo rezultatus antrą pilietybę galės gauti visi LR piliečiai, atsidūrę už Lietuvos ribų po nepriklausomybės atstatymo. Atsakykim kiekvienas sau į klausimą, tik nemeluodamas: ar bent vienu LR piliečiu po to padaugės Lietuvoje? Tai yra, kiek iš išvykusiųjų žmonių sugrįš atgal į tėvynę, kiek vaikų gims Lietuvoje, kiek tokių dvigubos pilietybės turėtojų, iškilus grėsmei, gins mūsų šalį nuo priešų, kurioje valstybėje jie kurs pridėtinę vertę bei stiprins ją ir panašiai? Ir lieka labai rimtas neatsakytas klausimas: o gal tokia referendume priimta nuostata kaip tik paskatins naujos emigracijos bangos kilimą (kam gi bus reikalinga tokia valstybė – nevykėlė)?

Pasakysiu atvirai: man visiškai nesvarbu kiek tautiečių gyvena pasaulyje. Man aktualu, kad mūsų palikuonys gyventų savo ptotėvių žemėje – Lietuvos valstybėje, kad būtų tęstinumas iš kartos į kartą, kad lietuvių kalba skambėtų valstybės ir jos piliečių kasdieniniame gyvenime. Turime žinoti, kad populiacijos tyrimai atliekami konkrečios šalies, o ne pasaulio mastu. Tyrėjams visiškai nesvarbu kiek lietuvių gyvena ar gyvens už Lietuvos ribų. Svarbu kiek Lietuvos piliečių gyvena Lietuvos Respublikoje. Todėl šia prasme dvigubos pilietybės klausimas visiškai nesprendžia esamų demografinių problemų, o tik sukuria naujas. Manyčiau, tampa aišku, kodėl esami ir buvę valdantieji politikai dabar dalyvauja šiame „monkės biznyje“? Jie tokiu veiksmu nori įteisinti savo 25-rių metų politinės impotencijos emigracijos srityje pasekmes.

Kyla klausimas: ar visos politinės partijos Lietuvoje yra tapusios chamelionais, keičiančiais savo spalvą priklausomai nuo sprendžiamo klausimo srities ir savo intereso svarbumo? Pavyzdžiui, emigracjos ir demografijos klausimai pastarąjį ketvirtį amžiaus Lietuvoje buvo sprendžiami pagal pačių radikaliausių liberaliosios pakraipos ideologų nuostatas, nors tuo metu valdžioje buvo ir socialdemokratai, ir konservatoriai. Tai daug ką pasako apie šias politines jėgas. Šiuo metu didesnės dalies visuomenės žvilgsniai krypsta į vienos politinės jėgos pusę – Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjungą. Tai vienintelė reali ir nesusikompromitavusi politinė jėga, kuri galėtų imtis reikalingų žingsnių, siekdama susigrąžinti bent dalį išvykusiųjų žmonių, kurie šiandieną dar net negalvoja sugrįžti į Tėvynę. Istorija mena, kad kaimas ir valstiečiai vieną kartą jau išgelbėjo Lietuvos valstybę, kuomet išsaugojo jai lietuvių kalbą, o gyventojus išgelbėjo nuo nutautėjimo, kuomet Lietuvos elitas buvo pasirengęs atsisakyti savo tautinių šaknų ir savo valstybės ateities. Kur būtume mes šiandieną, jeigu ne kaimas? Žmonės sieja savo viltis su šia ateinančia politine jėga, o politikos fortūna suteikia galimybę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai išgelbėti Lietuvą antrą kartą ir įrašyti savo partijos vardą į istorijos metraštį amžiams. Ar tam LVŽS pasirengusi?

Noriu tikėti, kad mūsų politikams pakaks politinės išminties nepriimti tautai ir valstybei žalingų sprendimų. O tie, kam Lietuvos pilietybė taip apkarto, kad nebeišgali, atsisakys jos patys, be paraginimų iš Lietuvos ir šiltnamio sąlygų jiems sudarymo. Einant šiuo keliu, sveikesne taps ir pati valstybė.

Komentarai iš alkas.lt:

 1. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Negaliu patikėti, patriotiškos nuostatos žmogus, o kai atvėrė burna, tai matyti iš karto, būdamas ekspertu pasiklydo tarp dviejų medžių. Geriau būtų nekalbėjęs. O dabar paaiškinsiu kodėl. Pirmiausia krenta į akis tai, kad naudoja kgbsitinę nelietuvišką sąvoką “dvigubą pilietybė” ir atrodo kaip pasamdytas. Nėra tokios “dvigubos pilietybės”, nėra valstybės pasaulyje, kuri tokią “dvigubą pilietybę” duotų. Gal ponas D.Paukšte galvojate, kad Lietuva gali išduoti Lietuvos ir Airijos pilietybę? Gal Vokietija gali išduoti Vokietijos ir Prancūzijos pilietybę? Ar nejaučiate, kad NESĄMONES kalbate, kaip ir visa UŽZOMBINTA Lietuvos valdžia? Gali būti dvi pilietybės, bet ne dviguba pilietybė.
  Toliau, gerai, kad turite savo nuomonę, tačiau yra labai blogai, kai tokio svarbaus klausimo sprendimą bandote sukergti su savo nuomone, kai tam yra LR KONSTITUCIJA, kurioje kaip žinote….”Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.” Kas išvertus į lietuvių kalbą ir panaudojus logiką gauname: Įstatymo nustatytais atskirais atvejais LR pilietis GALI buti kitos valstybės piliečiu. Ar suprantate LR Konstitucijos logika? GALI, nors galva sieną daužyk. GALI. Kiek tų atvejų reikia? Pradžiai, kad suvoktum ką kalbi, tai pasakysiu, kad užtenka VIENO, o ne 9 atvejų, kaip dabar yra. Tas tas atvejis skamba taip: LR pilietis teisėtai įgyjęs kitos valstybės pilietybę nepraranda LR pilietybės. Ir TAŠKAS, ir viskas. Paprastai siųlau tris atvejus. Kitas toks. Kitų valstybių lietuvių kilmės asmenys be jokių apribojimų gali įgyti LR pilietybę. Na ir trečias… istatymo nustatytais kriterijais ir prezidento dekretu….nelietuvių kilmės asmenys gali įgyti LR pilietybę. Kaip paprasta, Konstituciška, teisėta.
  O dabar apie ta pilietybės BLŪDĄ, kaip šventąją karvę, kurios net nuo gatvės nuvaryti negalima. Tai va ponas Dainiau Paukšte aiškiai matau, kad nesusigaudai VERTYBĖSE. Pagelbėsiu. Tauta sukuria valstybę ir joje ikurdina piliečius, t.y. sukuria pilietybės institutą. Piliečiu gali būti ivairių tautų žmonės. Pilietybės institutas sako, kad visi piliečiai Valstybėje prieš įstatymą lygūs.
  Tai čia tamsta turėjai jau pamatyti vertybių hierarchiją. Tauta- Valstybė- Pilietis. Tauta aukščiausia vertybė, už kurią aukštesnė vertybė yra Žmonija. Tai kai susigaudome vertybėse, tai užaštrindami pilietybės institutą iki kgbistinio absurdo pasiekiame Tautos suskaldimą. Vieni tautiečiai gali būti savo Tėvynės, savo sukurtos valstybės piliečiais, o kiti pasirodo, kad NE, nes matai 75 metams užslaptinta kgbistinė gauja to nenori, nes jų tikslas suskaldyti ir sunaikinti lietuvių tautą. Matau, kad ponas ekspertas tai pačia dūdele užgiedojęs. Gal tautiečiai turėtų patys geriau susigaudyti būti ar nebūti LR piliečiu, o ne NETEISĖTA 24 metus Lietuvos valdžia, kuriai Konstitucija yra paniekos vertas popiergalis. Lietuvos Seimas yra išrenkamas NETEISĖTAI, pažeidžiant LR Konstitucijos 55 str. Todėl LR Seimas ir nesugeba suprasti kokius įstatymus priiminėja… o priiminėja nelegitymius, prieš lietuvių tauta nukreiptus įstatymus.
  Va čia žemiau skaitau toki straipsnio pavadinimą “KT išaiškino dar kartą – po Kovo 11-osios užsienio pilietybę įgijusiems asmenims Konstitucija nesuteikia teisės į dvigubą pilietybę”. Toks teiginys yra visiškai akivaizdu prieštarauja LR Konstitucijai, kuri pilietybės klausimu niekaip nedalina tautos į prieš ir po Kovo 11. Tai akivaizdu, todėl turime NIEKINGĄ, iškrypėliškos mąstysenos KT. Aukčiau paaiškinau, ką sako LR Konstitucija.

 2. Dvigubas pilietis Lietuvai – ne pilietis, o parazitas.

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Esi rusiškasis kgbistas pagal mąstysena, ar daug lietuvių ištardei per savo sumautą gyvenimą? Tik tokie kaip tamsta parazitai ant Lietuvos kūno, kaip kokie 75 metams užslaptinti kgbistai, siekia atimti tai iš lietuvių, ką jie teisėtai įgyja.

 3. Pikasas:

  RETRO 2011-09-27

  Kai kurie Lietuvos teisininkai ir politikai ir toliau klaidina visuomenę aiškindami apie rederendumo Pilietybės įstatymo būtinybę, norint neatimti LR piliečio statuso iš dešimčių tūkstančių laikinai ar ilgesniam laikui emigravusių iš Lietuvos asmenų, gavusių ir kitos šalies pilietybę. Beje, net iš tų, kurie jokiems LR įstatymams tuo laiku neprasižengė. Jau pats tokio įstatymo pataisų taikymas atbuline data prieštarauja Lietuvos Konstitucijos esmei. Planuojamas referendumas, kurio įvykimui nėra jokių sąlygų ir tikimybių galėtų galutinai “įteisinti” antikonsticinę tvarką ir palaidoti pačią kilnią lietuviškumo saugojimo idėją. Kaip žinome, 12-o Konstitucijos straipsnio keitimas leidžiamas tik referendumu. Esant dabartinam Referendumų įstatymui, “dvigubos pilietybės” įteisinimo galimybė artima nuliui. Dėl įvairių mano anksčiau jau ne kartą minėtų priežasčių. Raimondas Šukys, Artūras Paulauskas, Arminas Lydeka ir kiti laaabai “gudrūs” teisininkai ir politikai bando žaisti demagoginį viešųjų ryšių žaidimėlį. Siūlyti referendumą, žinant, kad jis neįvyks ir tuo pačiu nepavyks gali tik nesąžiningas teisininkas ar politikas. Pirmiausia, derėtų bent jau viešu, visuomenėje aptariančiu lygiu įvertinti tuos Konstitucinio teismo aiškinimus, kurie bandė pakeisti Konstitucijoje esančius žodžius ir tuo pačių prasmę, norėjo atimti Seimui teisę savarankiškai priimti Pilietybės įstatymą, kaip tą numato LR Konstitucija. Tokių teisių KT neturi, nes to nenumato pati LR Konstitucija. Tuo pačiu buvo nusižengta Konstitucijos dvasiai, paminant joje įprasmintą Tautos Suvereniteto išskirtinę teisę. Dar labiau nevykę ir antikonstituciniai buvo A.Lydekos komisijos bandymai Pilietybės įstatymo pataisų kūrime. Konstitucijoje 3 straipsnis skelbia, kad “niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių” . Būtų pakakę Pilietybės įstatyme nurodyti vieną pagrindinį ” atskirą atvejį” , kad “lietuvių tautos piliečiai turi teisę į pilietybę ir negali jos prarasti jiems patiems tokio noro nepareiškus” ir 99 procentai problemų būtų vienu ypu išspręstos. Tai kodėl taip nebuvo pasielgta ankstesnio Seimo? Atsakymas gali būti labai paprastas. Panorėta atimti emigravusiems asmenims pilietines teises dalyvauti Seimo ir Prezidento rinkimuose. Dabartiniai “Lietuvių kortos” sumanytojai būtent tai ir išsako atviru tekstu: “korta – be pilietybės teisių” . Emigrantų, balsavusių Vakarų šalyse rezultatai rodo, kad jie skiria absoliučia daugumą savo balsų dešinės – centro jėgoms. Būtent tokios situacijos labai bijo kairiosios politinės grupuotės. Dabartinis Seimas turėtų turėti politinės valios ištaisyti tokią keistą padėtį, kai santykinai maža lietuvių Tauta bandoma skaldyti pagal kairiųjų užsakytas nuostatas. Beje. Kol nėra įstatyme numatyta pilietybės atėmimo procedūra visi lietuviai , kurie turi dvigubas pilietybes Lietuvos pilietybės prarasti net negali, jei patys tokio noro nepareiškia.

 4. Pikasas:

  RETRO 2009m.

  Nėra kito kelio, kaip vadovautis LR Konstitucijos nuostatomis. Jei jose nurodoma, kad Pilietybės įstatymą, kuriame gali būti nurodyti atskiri dvigubos pilietybės atvejai, priima Seimas, tai tuo turėtų būti ir vadovaujamasi. Pateikinėti projektus Pilietybės įstatymo pataisoms negali uzurpuoti tik viena darbo grupė, net jei ji prezidentūrinio lygmens. Manau, kad prerogatyvą tokių pataisų ruošimui gali turėti Seimo komitetai ar kokia nors specialiai jo sudaryta darbo grupė. Dabar dar ne laikas nustatyti ir įvertinti antikonstitucinius KT aiškinimus, kuriais buvo bandyta iškreipti Konstitucijoje esančių žodžių prasmę ir siaurinti Seimo galimybes, nurodytas toje pačioje Konstitucijoje. Manau, kad ateis ir tam laikas kiek vėliau. Tad visai logiška, kad prezidentinė grupė atmetė tas KT manipuliacijas , kaip nepriimtinas, t.y. neatitinkančias pačios Konstitucijos nuostatų. Dabar svarbiausia numatyti tuos atskirus atvejus, kurie leistų neatriboti išvykusių emigrantų lietuvių, kurie, kaip Konstitucijoje pabrėžta turi turi Tautos suvereno teises. Gali pakakti net vieno atskiro atvejo, numatančio lietuvių teises į pilietybę, kuris išspręstų daugumą problemų. Tuo pačiu paliekant Prezidentui teisę nagrinėti ir priimti sprendimus dėl pavienių atvejų. Jei būtų ruošiamas referendumas tuo klausimu ir būtų paliesti visi kada nors turėję LTSR piliečių pasus, tai galėtumėm susilaukti tokių problemų, kurių įstatymu nebeturėtumėm teisės išspręsti. Nors kol kas Pilietybės įstatyme nenumatyta procedūra, kaip Lietuvos piliečiams gali būti atimama Lietuvos pilietybė, kaip to reikalauja Konstitucija, tačiau kai kurie veiksmai, kad ir neteisėti, jau daromi. Šį pilietybės neteisėtą atiminėjimo procesą verta nedelsiant stabdyti, o Lietuvos piliečių teises išsaugoti. Būtent tokių teisių, pasireiškiančių per būsimus rinkimus, kairiosios Lietuvos jėgos labiausiai ir bijo. Jas galima suprati, tačiau pateisinti negalima. Pernelyg maža yra lietuvių tauta, kad ją taip drąstiškai naikinti kažkokių funkcionierių įnorių pagalba.

 5. Pikasas:

  RETRO 2010.12.03

  Atsakomybę už šią, dar E.Kūrio vadovaujamo konstitucinio teismo pradėtą procesą trypiant LR Konstitucijos nuostatas, turės prisiimti visi, kas prie jos prisidėjo. Kol kas neužteko jėgų, kad Konstitucija būtų apginta. Kol kas… Opozicinei “trojkai” socdemams, darbiečiams ir tvarkiečiams padėjo ir kai kurie abejingumą parodę valdančios koalicijos nariai. Gan vieningų TS LKD dešinės balsų nepakako. LIETUVOS VISUOMENĖS SKALDYMAS Lietuvos istorija žino daug faktų, kada Lietuvos vardas ir lietuvių tautybė buvo bandoma ištrinti iš Pasaulio žemėlapio. Mūsų šalis pergyveno Lietuvos lenkinimą Vazų laikais, rusinimą Carinės Rusijos imperijoje, prieškario ir pokario stalininį genocidą, tautinės savimonės išplovimą gūdžiais sovietinės imperijos okupacinio režimo metais. Teko kantriai laukti, kol sovietinė imperija pradėjo braškėti iš vidaus ir atėjo gorbačiovinės “perestrojkos” laikotarpis. Tik tada galėjome vėl pilna krūtine traukti “Lietuva brangi” ir pasijusti esantys Tauta tarp Pasaulio tautų. Kaip sovietinės specialiosios tarnybos veikė įtakodamos LSSR gyventojų santykius su lietuviais emigrantais tarpukaryje – atskira skaudi tema. NKGB, MGB, MVG, KGB pastangos buvo didžiulės, tačiau bent jau Vašingtone buvo saugoma Nepriklausomos Lietuvos trispalvė. Ką padarė Lietuvos antros bangos emigrantai, kad Lietuva nebūtų visiškai užmiršta sunku būtų komentaro apimtyje netgi trumpai suminėti. Tai labai erzino sovietinių okupantų tarnybas ir buvo stengiamasi ne tik Europoje, bet ir už Atlanto supriešinti lietuvius per KGB kontroliuojamą “Tėviškės” organizaciją ir kitaip. Net ir tik šiek tiek palankesnė tokiems ryšiams “Šviesa-Santara” tuomet neturėjo didesnio palaikymo emigrantų tarpe. Vyresnioji, sakyčiau, sąmoningesnė ir labiau politiškai užsigrūdinusi karta pradėjo keliauti Anapilin, o jaunesni lietuviai ne visada sugebėdavo perprasti skaldytojų užmačias. Kai kas tapo įtakotas ar gal net “pakabintas”.

 6. Pikasas:

  RETRO 2012m. 09. 19

  Buvusiam Armino Lydekos siūlymui (apie ES ir NATO išskyrimą) verta tik pritarti. Tai pats geriausias variantas iš visų, siūlytų anksčiau, nes jis eliminuotų visus kolonistus, kurie atvyko į Lietuvą po 1940 m. birželio 15 d. Kad kolonistams ir jų palikuonims nebūtų užtikrintas Lietuvos pilietybės statusas būtų teisinga moraliniu ir tautiniu požiūriu. Jam neprieštarauja ir LR Konstitucijos esmė, kuri nurodo, kad “Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai” (2 str.), ir “Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių” (iš 3-čio str.). Neramu tik dėl to, kad dar šis Seimas suspėtų priimti tokią Pilietybės įstatymo pataisą. (nesuspėta) Jei po rinkimų į valdžią grįš neokomunistinės politinės grupuotės apie tokį siūlymą , manau , niekas net nebekalbės.

  KOMENTARAI iš tiesos.lt:

  Vlad Mazelis II ·

  Eilinis idioto arba vatniko straipsnis tikslu toliau skaldyti tautą, mažinti lietuvių skaičių pasaulyje. Normalios tautos remia saviškius užsienyje, nes žino, kad tie remia jų šalis finansiškai ir politiškai, savo gyvenamose šalyse spausdami savo valdžią padėti, paremti jų etnines tėvynes. Šlykštynės kaip Radžvilas ir Paukštė siekia mažinti Lietuvos piliečių skaičių pasaulyje, atstumti tautiečius. Nežinau kurie iš jų tai daro už Rusijos rublius, kurie iš savo beribio kvailumo, bet šlykštūs man ir vieni, ir kiti.

  Vlad Mazelis II ·

  Mažytė, nykstanti tautelė, spirginama strategiškai Vilniaus pašonėje pastatytos didžiausios pasaulyje atominės laipsniško poveikio bombos, be savo piliečių už savo šalelės ribų, be draugų pasaulyje, be pasaulio užtarimo, be jokios vilties išlikti – tai niekšų arba kvailių Radžvilo ir Paukštės svajonių Lietuva.
  Vladas Maželis anonimui “mizeliams”       2016-06-11 18:24

  O ką aš turėčiau daryti? Atvažiuoti į Lėtuvą (taip, Lėtuvą – kur viskas baisiai lėtai daroma) ir kapotis su mase įžeidinėtojų ir niekintojų? Tokių kurie “viską žino” ir “jų nereikia mokyti”? Kurių intelekto tikrumoje pakanka tik iškreipti oponento pavardę, jį įžeisti, po to paspausti klaustuką klaviatūroje ir laikyti kol atsiras koks 50 klaustukų, tuo parodant tikrumoje kad tas autorius turi visišką nulį supratimo apie bet ką ir apie viską. Su kuo daryti tvarką ir siekti civilizacijos Lietuvoje? Su “opozicija”, tokia kaip Maskvos agentai Ekspertai ir K Komentaras bei gausybė kitų kremlinių propagandinių portalų? Ar su naudingais (Lietuvos priešams) kvailiais iš Lietuvos Sąrašo ir Tiesos? Ar su mažaraščiais bulvarinių geltonosios spaudos Delfi ir LRyto redaktoriais? Taigi kad nebėra su kuo tos Lietuvos gelbėti. Visur bukumas ir kvailumas, pavydas, neapykanta, mažaraštiškumas ir demonstruojama povyza, kad “ESAME PROTO BOKŠTAI IR MORALĖS ŠVYTURIAI”.

  Ignas       2016-06-11 18:15

  Dvigubos pilietybės suteikimas tik dar labiau paskatins emigraciją. Lietuvoje gyvenantys turi tik vieną pilietybę, o išvykę gyventi į užsienį (dėl skanesnio pyrago) įgaus teisę net į antrą pilietybę, neprarandant Lietuvos pilietybės. Ar ne puiku? Manau, jog leidimas emigrantams turėti dvigubą pilietybę yra vykdymas “pažangos” plano “Globali Lietuva – 2030”. O nuolat blogėjanti Lietuvos demografinė padėtis mankurtiškiems valdžiažmogiams rūpi “iki lemputės”. Atseit, jokių problemų: jeigu truks Lietuvoje žmonių, prisivešime iš Afrikos ir Azijos arabų. Taigi bus patenkinti ne tik Lietuvos valdžiažmogiai, bet ir Briuselio komisarai.

  Lietuvis       2016-06-11 18:13

  Ieškokime stiprybės,vilties savyje, vienas kitame, mūsų garbingų protėvių patirtyse.

  Vladas Maželis anonimui        2016-06-11 17:39

  Nieko gero neįmanoma Lietuvai padaryti. Per daug kvailių lietuvių tarpe. Apsileidote mase vatnikų propagandistų, be pasipriešinimo kariaujančių hibridinio karo pirmus du etapus Lietuvoje. Priveisėt “profesorių”, “filosofų”, kurie pagal savo intelektualinį lygį nebūtų priimti į darbą grindų valyti ir tualetų plauti Amerikoje.

  Tauta žiauriai psichiškai sužalota per šimtmečius okupacijų. Per ketvirtį amžiaus nesugebėjote pasistatyti nacionalinio stadiono, surasti nors vieną pavogtą per visokias aferas milijardą, įsteigti nacionalinę oro liniją, pasodinti nors vieną stambaus mąsto vagį. Net paprasčiausios bylos vilkinamos metų metais. Nusikaltėliai turi daugiau teisių negu jų aukos. Už žiaurų nužudymą duodami 8 metai ir po trijų paleidžiama, o už marihuanos maišelį duoda 10 metų ir laiko kalėjime 9.

  Violetinių banditų ir pedofilų partija sėdi šalies parlamente. Kur dar pasaulyje taip yra?

  Didžiausios pasaulyje atominės bombos su kontroliuojamu poveikiu (nes bus galima atidarinėti vožtuvus ir nuleisti radioaktyvius garus vėjui pučiant link Lietuvos) statybą apsnūdėliai nukvakėliai lėtuviai pastebėjo tik jos statybai einant į pabaigą. Kai jūsų vaikai pradės masiškai mirti nuo leukemijos, bėgsit visi kaip pasiutę iš savo pragertos pseudo valstybėlės. O jiems mat gaila tautiečiams suteikti pilietybes. Idiotų šalis, durnių laivas.

  Autoriau,       2016-06-11 16:27

  Iš kur ištraukėte, kad “Šiuo metu didesnės dalies visuomenės žvilgsniai krypsta į vienos politinės jėgos pusę – Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjungą”? Ir dar – ne šiaip visuomenės, o “didesnės dalies”. Mano manymu, čia jau ne diskusija, o gryna reklama? Tik nematau užsakymo numerio?

  mizeliams       2016-06-11 15:13

  o ką tu,ma-mė-mi-mo-mū-zeli, padarei,kad Lietuviai nebūtų maža ir nykstančia tautele??????????????????????????????????????????????

  Liepa       2016-06-11 15:10

  Neseniai neplanuotai su bičiuliais lankėmės nuostabiame Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje, Vilkijoje. Diena lyg tyčia pasitaikė vėjuota, lietinga,žvarboka, rodėsi,kad ekskursija Panemune bus sugadinta. Minėtą muziejų nuo nulio sukūrė nuostabi Sniečkų šeima : vaikščiojom po buvusią kleboniją, glostėm akimis senovinius rakandus, šventųjų paveikslus ir jautėmes tarsi po ilgos kelionės būtume sugrįžę…Namo, pas Savus, pas Artimuosius.// Kol bus tokių šventovių, kol bus tokių pasišventusių Lietuvių kaip Sniečkų šeimyna, tol Lietuva gyvuos.//Turim kiekvienas pagal išgales prisidėti prie Lietuvos stiprinimo. Pavyzdžių,į kuriuos turim lygiuotis Yra.//Užsikrėsti Neviltim, Savinieka,Liūdesiu neturim jokios teisės.//
  Šis D.Paukštės straipsnis būtų visai neblogas, jei neužsibaigtų politine reklama.Nesiruošiu aukoti dar 25 savo gyvenimo metų,jog įsitikinčiau-ar “valstiečiai” yra tie tikrieji gelbėtojai,ar nauji drakoniukai.Laiko,skirto parodyti savo “geruosius darbus” ir politinį“tyrumą“buvo pakankamai.//Beje, šioje svetainėje yra taikomas Garliavos tragedijos testas: ar “valstiečiai” su savo lyderiais-Karbauskiu, Rope, Skverneliu- jį išlaikė?//Deja…//

  Man atrodo       2016-06-11 13:49

  kad lietuvių tauta genetiškai užprogramuota susinaikinimui. Tokie straipsniai tik patvirtina šią nuomon

  T. Vatnikienė       2016-06-11 13:37

  Maža šalis Lietuva, neturinti jokių naudingų žemės turtų, neturinti savo energijos šaltinių, neturinti savo piliečių užsienyje, neturi jokių šansų išgyventi. Todėl labai svarbu išstojus iš ES ir NATO, kuo greičiau prašytis priimamiems į Rusijos Federacijos sudėtį, kur Lietuva klestės kartu su broliškomis čečėnų, kalmukų ir čiukčių tautomi

  komunistai valdė, valdo, valdys       2016-06-11 13:36

  konservatorių, kgbistų, pederastų bei pedofilų padedam

  Pikasas2       2016-06-11 13:10

  RETRO 2011-09-27
  Kai kurie Lietuvos teisininkai ir politikai ir toliau klaidina visuomenę aiškindami apie rederendumo Pilietybės įstatymo būtinybę, norint neatimti LR piliečio statuso iš dešimčių tūkstančių laikinai ar ilgesniam laikui emigravusių iš Lietuvos asmenų, gavusių ir kitos šalies pilietybę. Beje, net iš tų, kurie jokiems LR įstatymams tuo laiku neprasižengė. Jau pats tokio įstatymo pataisų taikymas atbuline data prieštarauja Lietuvos Konstitucijos esmei. Planuojamas referendumas, kurio įvykimui nėra jokių sąlygų ir tikimybių galėtų galutinai “įteisinti” antikonsticinę tvarką ir palaidoti pačią kilnią lietuviškumo saugojimo idėją. Kaip žinome, 12-o Konstitucijos straipsnio keitimas leidžiamas tik referendumu. Esant dabartinam Referendumų įstatymui, “dvigubos pilietybės” įteisinimo galimybė artima nuliui. Dėl įvairių mano anksčiau jau ne kartą minėtų priežasčių.  Raimondas Šukys, Artūras Paulauskas, Arminas Lydeka ir kiti laaabai “gudrūs” teisininkai ir politikai bando žaisti demagoginį viešųjų ryšių žaidimėlį. Siūlyti referendumą, žinant, kad jis neįvyks ir tuo pačiu nepavyks gali tik nesąžiningas teisininkas ar politikas. Pirmiausia, derėtų bent jau viešu, visuomenėje aptariančiu lygiu įvertinti tuos Konstitucinio teismo aiškinimus, kurie bandė pakeisti Konstitucijoje esančius žodžius ir tuo pačių prasmę, norėjo atimti Seimui teisę savarankiškai priimti Pilietybės įstatymą, kaip tą numato LR Konstitucija. Tokių teisių KT neturi, nes to nenumato pati LR Konstitucija. Tuo pačiu buvo nusižengta Konstitucijos dvasiai, paminant joje įprasmintą Tautos Suvereniteto išskirtinę teisę. Dar labiau nevykę ir antikonstituciniai buvo A.Lydekos komisijos bandymai Pilietybės įstatymo pataisų kūrime. Konstitucijoje 3 straipsnis skelbia, kad “niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių” . Būtų pakakę Pilietybės įstatyme nurodyti vieną pagrindinį ” atskirą atvejį” , kad “lietuvių tautos piliečiai turi teisę į pilietybę ir negali jos prarasti jiems patiems tokio noro nepareiškus” ir 99 procentai problemų būtų vienu ypu išspręstos. Tai kodėl taip nebuvo pasielgta ankstesnio Seimo? Atsakymas gali būti labai paprastas. Panorėta atimti emigravusiems asmenims pilietines teises dalyvauti Seimo ir Prezidento rinkimuose. Dabartiniai “Lietuvių kortos” sumanytojai būtent tai ir išsako atviru tekstu: “korta – be pilietybės teisių” . Emigrantų, balsavusių Vakarų šalyse rezultatai rodo, kad jie skiria absoliučia daugumą savo balsų dešinės – centro jėgoms. Būtent tokios situacijos labai bijo kairiosios politinės grupuotės. Dabartinis Seimas turėtų turėti politinės valios ištaisyti tokią keistą padėtį, kai santykinai maža lietuvių Tauta bandoma skaldyti pagal kairiųjų užsakytas nuostatas. Beje. Kol nėra įstatyme numatyta pilietybės atėmimo procedūra visi lietuviai , kurie turi dvigubas pilietybes Lietuvos pilietybės prarasti net negali, jei patys tokio noro nepareiškia

  Pikasas2       2016-06-11 13:02

        RETRO 2009m.

  Nėra kito kelio, kaip vadovautis LR Konstitucijos nuostatomis. Jei jose nurodoma, kad Pilietybės įstatymą, kuriame gali būti nurodyti atskiri dvigubos pilietybės atvejai, priima Seimas, tai tuo turėtų būti ir vadovaujamasi. Pateikinėti projektus Pilietybės įstatymo pataisoms negali uzurpuoti tik viena darbo grupė, net jei ji prezidentūrinio lygmens. Manau, kad prerogatyvą tokių pataisų ruošimui gali turėti Seimo komitetai ar kokia nors specialiai jo sudaryta darbo grupė. Dabar dar ne laikas nustatyti ir įvertinti antikonstitucinius KT aiškinimus, kuriais buvo bandyta iškreipti Konstitucijoje esančių žodžių prasmę ir siaurinti Seimo galimybes, nurodytas toje pačioje Konstitucijoje. Manau, kad ateis ir tam laikas kiek vėliau. Tad visai logiška, kad prezidentinė grupė atmetė tas KT manipuliacijas , kaip nepriimtinas, t.y. neatitinkančias pačios Konstitucijos nuostatų. Dabar svarbiausia numatyti tuos atskirus atvejus, kurie leistų neatriboti išvykusių emigrantų lietuvių, kurie, kaip Konstitucijoje pabrėžta turi turi Tautos suvereno teises. Gali pakakti net vieno atskiro atvejo, numatančio lietuvių teises į pilietybę, kuris išspręstų daugumą problemų. Tuo pačiu paliekant Prezidentui teisę nagrinėti ir priimti sprendimus dėl pavienių atvejų. Jei būtų ruošiamas referendumas tuo klausimu ir būtų paliesti visi kada nors turėję LTSR piliečių pasus, tai galėtumėm susilaukti tokių problemų, kurių įstatymu nebeturėtumėm teisės išspręsti. Nors kol kas Pilietybės įstatyme nenumatyta procedūra, kaip Lietuvos piliečiams gali būti atimama Lietuvos pilietybė, kaip to reikalauja Konstitucija, tačiau kai kurie veiksmai, kad ir neteisėti, jau daromi. Šį pilietybės neteisėtą atiminėjimo procesą verta nedelsiant stabdyti, o Lietuvos piliečių teises išsaugoti. Būtent tokių teisių, pasireiškiančių per būsimus rinkimus, kairiosios Lietuvos jėgos labiausiai ir bijo. Jas galima suprati, tačiau pateisinti negalima. Pernelyg maža yra lietuvių tauta, kad ją taip drąstiškai naikinti kažkokių funkcionierių įnorių pagalba.

  Pikasas2       2016-06-11 13:01
  RETRO 2010.12.03Atsakomybę už šią, dar E.Kūrio vadovaujamo konstitucinio teismo pradėtą procesą trypiant LR Konstitucijos nuostatas, turės prisiimti visi, kas prie jos prisidėjo. Kol kas neužteko jėgų, kad Konstitucija būtų apginta. Kol kas… Opozicinei “trojkai” socdemams, darbiečiams ir tvarkiečiams padėjo ir kai kurie abejingumą parodę valdančios koalicijos nariai. Gan vieningų TS LKD dešinės balsų nepakako. LIETUVOS VISUOMENĖS SKALDYMAS Lietuvos istorija žino daug faktų, kada Lietuvos vardas ir lietuvių tautybė buvo bandoma ištrinti iš Pasaulio žemėlapio. Mūsų šalis pergyveno Lietuvos lenkinimą Vazų laikais, rusinimą Carinės Rusijos imperijoje, prieškario ir pokario stalininį genocidą, tautinės savimonės išplovimą gūdžiais sovietinės imperijos okupacinio režimo metais. Teko kantriai laukti, kol sovietinė imperija pradėjo braškėti iš vidaus ir atėjo gorbačiovinės “perestrojkos” laikotarpis. Tik tada galėjome vėl pilna krūtine traukti “Lietuva brangi” ir pasijusti esantys Tauta tarp Pasaulio tautų. Kaip sovietinės specialiosios tarnybos veikė įtakodamos LSSR gyventojų santykius su lietuviais emigrantais tarpukaryje – atskira skaudi tema. NKGB, MGB, MVG, KGB pastangos buvo didžiulės, tačiau bent jau Vašingtone buvo saugoma Nepriklausomos Lietuvos trispalvė. Ką padarė Lietuvos antros bangos emigrantai, kad Lietuva nebūtų visiškai užmiršta sunku būtų komentaro apimtyje netgi trumpai suminėti. Tai labai erzino sovietinių okupantų tarnybas ir buvo stengiamasi ne tik Europoje, bet ir už Atlanto supriešinti lietuvius per KGB kontroliuojamą “Tėviškės” organizaciją ir kitaip. Net ir tik šiek tiek palankesnė tokiems ryšiams “Šviesa-Santara” tuomet neturėjo didesnio palaikymo emigrantų tarpe. Vyresnioji, sakyčiau, sąmoningesnė ir labiau politiškai užsigrūdinusi karta pradėjo keliauti Anapilin, o jaunesni lietuviai ne visada sugebėdavo perprasti skaldytojų užmačias. Kai kas tapo įtakotas ar gal net “pakabintas”

  Pikasas2       2016-06-11 13:00

  RETRO 2012m. 09. 19

  Buvusiam Armino Lydekos siūlymui (apie ES ir NATO išskyrimą) verta tik pritarti. Tai pats geriausias variantas iš visų, siūlytų anksčiau, nes jis eliminuotų visus kolonistus, kurie atvyko į Lietuvą po 1940 m. birželio 15 d. Kad kolonistams ir jų palikuonims nebūtų užtikrintas Lietuvos pilietybės statusas būtų teisinga moraliniu ir tautiniu požiūriu. Jam neprieštarauja ir LR Konstitucijos esmė, kuri nurodo, kad “Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai” (2 str.), ir “Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių” (iš 3-čio str.). Neramu tik dėl to, kad dar šis Seimas suspėtų priimti tokią Pilietybės įstatymo pataisą. (nesuspėta) Jei po rinkimų į valdžią grįš neokomunistinės politinės grupuotės apie tokį siūlymą , manau , niekas net nebekalbės

  Pikasas       2016-06-11 12:51

  Autorius Dainius Paukštė aiškina; (cituoju) “Pasakysiu atvirai: man visiškai nesvarbu kiek tautiečių gyvena pasaulyje.” Šią ir kitas rašinio mintis galima bus aptarti iš esmės. Kol kas priminsiu keletą komentarų ta pačia tema.