Be kategorijos

Jaunimas išsiskirstė po savanoriavimo Lietuvoje bet prisiminimai liks ilgai

Written by admin · 3 min read

  Birželio mėn. 6 d. Čikagos O‘Hare orouoste buvo išlydėta šešiolika jaunų JAV lietuvių, gyvenančių Čikagos apylinkėse, Michigan, California, Colorado, ir New Mexico valstijose. Jie skrido į Lietuvą, o jų tikslas buvo savanoriauti šešiuose Lietuvos pomokyliniuose dienos centruose, kuriuos lanko riziko grupės šeimų vaikai. Visus centrus remia organizacija „Vaiko vartai į mokslą“, koordinavusi 2013 m. savanorių paruošimą ir paskyrimą darbui centruose.Visas kelionių išlaidas padengė būsimų savanorių šeimos.

Nuskridę į Lietuvą, savanorių grupė savaitgalį pailsėjo, apžiūrėjo Vilnių, kartu nuvyko į Trakus, atšventė keletos  jaunuolių gimtadienius. Svarbiausia, jie dalyvavo paskutiniuose pasitarimuose su jau Vilniuje kelias savaites jų savanoriavimui paruošiamuosius darbus atlikusia Rita Vencloviene, org. „Vaiko vartai į mokslą“ projektų Lietuvoje koordinatore. Savanoriavimo metu, ji taip pat palaikė ryšius su visų centrų vadovėmis ir spėjo aplankyti centrus ir juose savanoriaujančius.

Birželio 10 d. rytą, visi po pusryčių išsiskirstė į centrus, kuriuose jie beveik tris savaites dirbs. Du pasiliko dviejuose organizacijos remiamuose centruose Vilniuje, o kiti, po du, tris, keturis ar net penki, išvyko į Kazlų Rūdą, Šateikius, Varėną, ir Žemaičių Kalvariją. Vieni jau nuo nuvykimo pirmos dienos pradėjo dirbti su jų nekantriai laukiančiais jaunais centrų lankytojais. Kiti darbus pradėjo antrą dieną po atvykimo…

Savanoriavimo savaitės prabėgogreit. Savaičių dienomis jaunimas ne tik susipažino su Lietuvos gyvenimu įvairiose vietovėse. Per tą laiką jie patyrė labai daug veiklos ir įvairumo – kiekviename centre buvo skirtingos veiklos, organizuotos ir spontaniškos, įdomių išvykų bei ekskursijų, net stovyklavimo- pačiuose centruose ar kitose vietovėse… Savanoriai gana greitai susidraugavo su centrus lankančiais vaikais bei jaunuoliais. Jie nuoširdžiai posėdžiavo ir tarėsi su centrų vadovėmis, kurios rūpestingai globojo jų veiklą.  Kai kuriuose centruose JAV gyvenantys savanoriai dirbo kartu su tų vietovių vietiniais jaunais savanoriais.  Ir sunku įsivaizduoti užsiėmimų įvairovę! Nuo “a iki ž“:  apyrankės („draugystės apyrankės“) audimas, bėgimas, dainos, ekskursijos, ledai, maisto ruošimas, maudymasis, muziejai, muzika, „Ninzė“ (Ninja), šachmatai, šaškės, šv. Mišios, vaidinimai, vanduo (vandens pripildyti balionai), žaidimai („amerikietiški“, lietuviški, tarptautiniai), ir žygiai… Vasaros metu nereikėjo rūpintis namų darbų paruošimu, ar kitomis mokslo metų užduotimis. Užsiėmimų metu centrų lankytojoai galėjo pamiršti, bent laikinai, kai kurias šeimų problemas.  Šateikių centro soc. darbuotojos Loretos Federavičienės žodžiais, savanorių darbas ypač naudingas vaikams, „praskraidinęs jų kasdienybę…“ Savanoriai teigia, kad ir jie pasipildo savanoriaudami Lietuvoje… Ne vienas pastebėjo, kad  juos nustebino Lietuvos grožis. “

  
     Į Lietuvą visi savanoriai nuvyko kartu, bet po savanoriavimo, jų keliai išsišakojo. Vieni tuoj grįžo į JAV vadovauti vasaros stovyklose, kiti dalyvavo Lietuvos Jaunimo dienose Kaune, ir po to dar keliavo, dalyvavo žygiuose, svečiavosi pas gimines. Be abejonės, savanoriavimo savaičių patirtys ir viešnagės Lietuvoje, kad ir ne pirmos ir ne paskutinės, liks jaunų žmonių mintyse. O jų širdyse liks sutikti centrų vaikai, vadovai, kiti savanoriai, bei jų laikini šeiminkai, pas kuriuos jie gyveno.

Org. „Vaiko vartai į mokslą“ valdyba tikriausia kvies 2013 m. savanorius pasidalinti savo įspūdžiais su lietuvių visuomene. Savanoriai tikrai ras progų savo šeimoms, lietuvių bei amerikiečiams draugams, pasakoti apie savo pergyvenimus bei nuotykius ir rodyti nuotraukas. To laukiame ir tikimės.  
     Nora Sadauskaitė, savanoriavusi Varėnoje rašė: „Aš net nežinau kaip paaiškint, kaip liūdna mums yra taip prisiartinti prie tokių šaunių vaikų, ir tada atsisveikint, žinodami kad turbūt nematysimės vėl”. Gintarė Daulytė aprašė savo mintis šitaip, “Teks vėliau bandyti labiau aprašyti kas vyko.  Labai norime dar nors trumpam pabūti Žemaičių Kalvarijoje, nenorime išvažiuoti.  Labai visų pasiilgsime, ypač vaikų ir naujų draugų.  Iki greito pasimatymo!”

Visi 11 org. „Vaiko vartai į mokslą“ remiami centrai su savo lankytojais stengėsi gražiai užbaigti mokslo metus ar tai stovyklomis ar ben išvykomis. Kai kuriuose, vakai ir jaunuoliai centruose nesirenka per vasarą, jie iki rudens nepasimatys vieni su kitais ir su centruose dirbančiais bei savanoriaujančiais. Virginija Rudokienė valdybai parašė, kad gegužės 21d.,jau atšilus orams Užpalių vaikų dienos centro „Saulutė“, remiamo organizacijos „Vaiko vartai į mokslą“,  vaikiukai iškeliavo į edukacinę išvyką po Panevėžį. Oras buvo nei, per daug šiltas, nei  per daug – lietų paliko Užpaliuose, o saulę sutiko Panevėžy. Pirmiausia jie lankėsi „Panevėžio lėlių vežimo teatre“ , kur žiūrėjo spektakliuką, pavadinimu „Mažojo automobiliuko nuotykiai“|. Vėliau dalyvavo edukacinėje programoje, kur susipažino su pačiomis įvairiausiomis lėlėmis, kaip jos gaminamos, kaip su jomis reikia vaidinti. Kita stotelė -„UAB GLASREMIS“. Ekskursijos gidė pasakojo apie įmonę ir stiklo formavimo paslaptis. Paskutinė stotelė –  Pašilių stumbrynas. Tai vienas iš įspūdingiausių ir labiausiai lankomų Panevėžio girių turtų. Visa ekskursija vaikams labai patiko, buvo sužavėti stumbrų didybės. Centrų vadovių dėka, išvykos į kitas vietas rizikos grupės šeimų prieaugliui, centrų lankytojams, pakeičia jų gyvenimo kasdienybę.
Šią vasarą šešiuose kituose centruose, jauni savanoriai iš JAV skirtingose Lietuvos vietovėse pamatė ir asmeniškai patyrė kasdieninį gyvenimą iš arčiau, susipažino su jaunais Lietuvos gyventojais, su jais bendravo, žaidė, džiaugėsi vasara. Jie savo akimis pamatė ką gal buvo išmokę tik iš mokyklos vadovėlių, aplankydami net tik turistines bet ir istorines vietas. Šeši savanoriai turėjo progos susipažinti su Žemaitija, kurioje jau visus metus švenčiamas Žemaitijos krikšto jubiliejus. Jie savanoriavo org. „Vaiko vartai į mokslą“ remiamuose centruose Žemaitijoje- Šateikiuose ir Žemaičių Kalvarijoje.
Org. “Vaiko vartai į mokslą” šiemet rudenį švęs penkiolikos veiklos metų jubiliejų, ir organizacija koordinuoja savanoriavimą savo remiamuose centruose nuo 2000 m.  Labai malonu girdėti pirmuosius 2013 m. savanorių įspūdžius, ir tikimės išgirsti bei skaityti daugiau (jei jie spės prisėsti ir juos parašyti). Tačiau dabar vasara ir jaunimas užsiėmęs savo įvairiais projektais, stovyklomis, atostogomis ir pan. Tenka palinki visiems savanoriams, jauniems ir vyresniems, gražios vasaros bei energijos tolimesniems darbams, kurie įprasmina visų gyvenimus.  

   

Daugiau informacijos apie org. “Vaiko vartai į mokslą” galima rasti: www.childgate.org