Be kategorijos

Jubiliejinė skautų stovykla

Written by admin · 1 min read

Į Jubiliejinę stovyklą susirinkusius lietuvius skautus pasveikino Lietuvos diplomatai
   Šiais metais lietuviškoji išeivijos skautija, švęsdama savo garbingos veiklos 95-ąjį sukaktį ir 90-ąjį „Skautų Aido“ jubiliejų, susirinko į savo jubiliejinę stovyklą „Viltis“.

 

Maždaug 400 skautų ambasadoriaus Ž.Pavilionio vardu pasveikino Lietuvos ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas (nuotr. I e. viduryje). Lietuvos diplomatas padėkojo lietuviškai išeivijos skautijai už per ilgus okupacijos metus išsaugotas skautavimo ir bendruomeniškumo tradicijas ir jų grąžinimą atgal į Lietuvą. Pasak R.Kačinsko, kad jų pastangos nebuvo veltos liudija neseniai, liepos viduryje vykusi Lietuvos skautų jubiliejinė stovykla Telšiuose, sutraukusi per 2 tūkst. Lietuvos skautų.

„Pats esu skautas vytis, pradėjęs skautauti nuo pat skautiško judėjimo atgaivinimo Lietuvoje 1989 m. pradžios, todėl gerai žinau kokį neįkainuojamą indėlį broliai ir sesės iš už Atlanto ir kitų tolimų kraštų suteikė atsikūrusiai Lietuvos skautijai. Bendromis pastangomis buvo užtikrintas lietuviško skautiško judėjimo tęstinumas ir tradicijos“, sakė R.Kačinskas.  

 R.Kačinskas informavo, kad kitais metais Lietuvos ambasada JAV kartu su Lietuvių skautų sąjungą surengs lietuviškos skautijos pristatymą JAV visuomenei.

 „Šiuo renginiu norima išryškinti nepaprastą lietuviškos skautijos JAV istoriją – istoriją, pasakojančią apie meilę Artimui, tarnystę Dievui ir pasiaukojimą Tėvynei. Tai bus gera įžanga į pasirengimą 2018 m. švenčiant lietuviškos skautijos šimtmetį“, pažymėjo R.Kačinskas.

  Lietuvių skautų sąjungos surengta jubiliejinė stovykla „Viltis“ vyksta Ohajo valstijoje, netoli Peninsula miestelio įrengtoje JAV skautų stovyklavietėje „Camp Manatoc“.

Stovykloje dalyvauja skautai iš JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Australijos ir Lietuvos.  

Prieš vykdami į stovyklą, grupė skautų iš Lietuvos apsilankė Lietuvos ambasadoje JAV (nuotraukoje).

 https://usa.mfa.lt/ambUSAreal/m/m_images/wfiles/iDC0X7PTN.jpg