Be kategorijos

Kaip ES prakišami beprotiški įstatymai?

Written by admin · 4 min read

Nors praėjo jau savaitė po to, kai Lietuvos Seimas pasmerkė iškrypėlišką europarlamentarės iš Portugalijos Editos Estrelos rezoliuciją, o Europos Parlamentas vis dėlto ją atmetė, aistros tebeverda iki šiol. Šeimos vertybes ginantys politikai, mokslininkai, visuomenininkai įspėja, kad nusiraminti negalima, nes seksualinės mažumos ir jų interesus ginančios grupuotės panašiais pranešimais ir rezoliucijomis vis dažniau bandys suardyti šeimos institutą. Siūlymai legalizuoti kraujomaišą, kūdikių masturbaciją ir panašias baisybes – tai tik pabaigos pradžia.

 

Nusiraminti nevalia

Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, Seimo narys Algirdas Patackas atkreipia dėmesį, kad, stodami į ES, buvome naivūs. Pasak jo, pagrindinis stojimo į ES motyvas buvo apsigynimas nuo Rusijos agresijos. „Jeigu būtume buvusi „kietesnė“ Tauta, galėjome ateiti ir be ES. Būtų užtekę NATO. Tačiau kai jau susitaikėme su tuo, kad esame ES, iškilo didžiulės grėsmės ten, iš kur jų mažiausiai tikėjomės. Iš Europos, iš krikščioniškos Europos. Perspektyvos yra labai liūdnos. Atsirado naujas reiškinys, kuriam dar nėra sugalvotas terminas. Aš siūlyčiau jį vadinti „totalitariniu liberalizmu“. Nors tie du žodžiai vienas kitam prieštarauja, tačiau tokia yra realybė. Liberalizmas, kuris turėtų itin rūpintis žmogaus asmenine laisve ir žmogaus individualybe, tampa totalitarus, pereina prie įsakmaus tono. Ir, užvaldęs įstatymų leidybą, prievartauja tautas, vyriausybes, parlamentus, naudodamas absoliučiai totalitarinius metodus“, – dėstė A.Patackas.

Pasak jo, nors skandalingoji E.Estrelos rezoliucija atmesta, nusiraminti negalima. Parlamentaro teigimu, Danijos politikai jau prabilo, kad kraujomaišą reikia pripažinti „lytine norma“, Švedijos politikai incestą

norėtų legalizuoti, toliau gal bus prabilta apie pedofilijos legalizavimą. E.Estrelos rezoliucija, signataro teigimu, buvo lyg atsargus, zonduojantis bandymas pažiūrėti, ar jau atėjo laikas ir didesnėms baisybėms.

Abortų pramonės spaudimas

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Birutė Obelenienė primena, kad į švietimo sistemą vis dažniau bandoma įkišti lytinį švietimą, o tai -pavojinga. Būtent toks buvo ir vienas iš E.Estrelos rezoliucijos tikslų. „Lytinis švietimas prisidengia labai gražiais dalykais. Sakoma, kad taip rūpinamasi vaikų reprodukcine sveikata, bandoma apsaugoti vaikus nuo lytinių ligų, nėštumų. Lytinis švietimas, lyginant su lytiškumo ugdymu, yra pagrįstas visiškai kita pažiūra į žmogų ir siekia kitų tikslų. Pažiūra yra tokia, kad žmogus yra protinga būtybė, tačiau negali valdyti lytinio potraukio. Lytiškumo ugdymas aiškiai įvardija, kad žmogus yra protinga ir laisva būtybė, galinti valdyti lytinį potraukį. Tik vaikui, paaugliui reikia padėti išmokti lytinį potraukį integruoti į meilę. Lytiškumo ugdyme yra diegiamos vertybės, nes visi žinome, kad žmogus elgiasi taip, kokias vertybes, nuostatas išpažįsta. Jei vaikas bus įtikintas, kad masturbuotis ar turėti lytinius santykius reikia taip pat, kaip valytis dantukus, kad malonumas yra gyvenimo tikslas, turėsime gerus kontracepcijos ir abortų vartotojus, o tuo tokias paslaugas teikiantys yra labai suinteresuoti. Tačiau tokie žmonės ateityje nemokės kurti šeimos, nenorės gimdyti, auginti vaikų“, – įsitikinusi prof. B.Obelenienė. Pasak jos, E.Estrelos rezoliucijoje teigiama, kad diegiant lytinį švietimą turi būti vykdoma socialinė prezervatyvų rinkodara. Profesorės teigimu, mokslininkai yra nustatę, kad tose šalyse, kur vyksta kontracepcijos rinkodara, prezervatyvų ir kitų kontracepcijos priemonių pardavimas išauga 9 kartus. Todėl ne paslaptis, kieno interesams buvo pritaikyta ši į rezoliuciją įtraukta nuostata.

Atvertė kortas

Lietuvos tėvų forumo narys verslininkas Renaldas Jančiauskas stebisi ribotu kai kurių politikų požiūriu, esą dėl E.Estrelos rezoliucijos nerimauti labai nereikėtų, nes baisiausios nuostatos iš jos buvo išbrauktos. Pavyzdžiui, neliko sakinių apie tai, kad iki 4 metų vaikai turi būti informuojami apie „malonumą bei pasitenkinimą, liečiant savo kūną“, apie „ankstyvosios vaikystės masturbaciją“, apie „teisę tyrinėti skirtingas lytines tapatybes“, kad reikia ugdytis „pozityvų požiūrį į kitokią seksualinę gyvenseną propaguojančius“ ir t.t. „Jei kaimynas jums trečią kartą mojuoja kirviu grasindamas sukapoti, ką jūs tada darote? Kviečiate policiją. Kai ji atvažiuoja, kaimynas jau kažką kala plaktuku ir gieda Lietuvos himną. Policija sako: juk jis puikus vyrukas, ko jūs norite. Bet jis jau trečią kartą kėsinosi į gyvybę. Taip ir čia. Tai, kad kažkas po visuomenės spaudimo iš rezoliucijos išėmė kai kurias nuostatas, nieko nereiškia. Esmė yra ta, kad parodyta, ką iš tiesų norima prastumti“, – sako R.Jančiauskas.

Žingsnis po žingsnio

Lietuvos tėvų forumo atstovas akcentuoja, kad E.Estrelos rezoliucija tėra tik vienas iš pavyzdžių, kaip bandoma paminti šeimą ir propaguoti seksualinių mažumų interesus. Jis priminė jau ir Vilnių pasiekusią idėją elektroniniame dienyne vietoj eilučių „Mama“ ir „Tėtis“ įvesti naujadarus „Tėvas I“, „Tėvas II“. Taip pat priminė Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris, kuria, prisidengiant kilniais tikslais, bandoma įteisinti „socialinę lytį“ – kad vyras užsimanęs galėtų save laikyti moterimi, pasikeisti pasą. Priminė skandalingąjį projektą „Gender Loops“, kurį bandyta prastumti į darželius. Visuose šituose dalykuose baisūs dalykai slepiami po kilniais tikslais, o paskui oponentams priekaištaujama, kodėl jie, pavyzdžiui, palaiko smurtą prieš moteris. „Man tai panašu į atvejį, kai į skanią košę pridedama tarakonų ir liepiama valgyti. Kažkas šaukia, kad nenori tarakonų, o jam atšaunama: „Ką, jums košė nepatinka?“ Taip labai dažnai, pradedant Prezidentūra ir baigiant Seimu, damos, kurios proteguoja minėtą konvenciją, klausia, negi mes palaikome smurtą prieš moteris. Jokiu būdu ne. Bet mes esame prieš tarakonus košėje“, – vaizdingai aiškina R.Jančiauskas.

Tai – ne atsitiktinumas

Anot jo, genderizmo propagavimas, rezoliucija, konvencija nėra nereikšmingi, atsitiktiniai, pavieniai, nesusiję projektai. „Tai yra vieno bendro plano dalis. Jei neprasprūstama pro vieną nišą, lendama pro kitą. Vyksta dviejų pasaulėžiūrų kova. Viena pasaulėžiūra, žiūrinti į žmogų kaip į biologinį įrenginį ir kur esminis gyvenimo tikslas yra mechaninis instinktų tenkinimas, ir kita, kur galima vadovautis moraline, dora, atsakomybe. Tokioje visuomenėje bendruomenės laisvės yra aukščiau už atskiro individo laisves, santykiai tarp vyro ir moters grindžiami pagarba, taurumu, kilnumu“, – dėstė R.Jančiauskas.

Pavojus ateičiai

Europos Sąjungoje asmens laisvę bei atsakomybę, pagrindines žmogaus teises ir šeimą ginančios nevyriausybinės organizacijos „European Dignity Watch“ atstovas Vytautas Raškauskas įsitikinęs, kad E.Estrelos rezoliuciją inspiravo ne tik abortų ir kontracepcijos pramonė, bet ir homoseksualų lobistai. O jų lobizmas Europos Parlamente ypač jaučiamas. „Nors rezoliucija atmesta, į ją negalima nekreipti dėmesio. Kai kas teigia, kad tai nėra svarbus dokumentas, nes ES narėms rezoliucijos nesukuria teisinių įpareigojimų. Tas tiesa. Tačiau europarlamentarų balsų dauguma priimtas dokumentas parodo oficialią Europos Parlamento poziciją ir vėliau, svarstant kokį nors panašų klausimą, ja gali būti remiamasi“, – akcentavo V.Raškauskas.

Sukta politika

Kaip ES prakišamos beprotiškos idėjos? „Pastaruoju metu yra tendencija panaudoti tam tikrą parlamentinę procedūrą, kuri iš anglų kalbos išvertus reikštų „Parlamentarų inicijuoti pranešimai“. Tam tikra lobistų grupė, pasinaudodama parlamentaro vardu, parašo pranešimą. Jį parlamentaras pristato, apgina komitete ir dokumentas galiausiai nukeliauja į plenarinę sesiją. Nežinau, ar visais atvejais parlamentarai pranešimams pritaria, ar būna paperkami. Manau, kad dažniausiai homoseksualistai susiranda tokios pačios pasaulėžiūros politiką. O kaip paskui atsiranda šimtai jį palaikančių – sunku suvokti“, – sakė V.Raškauskas.

respublika.lt, propatria.lt