Be kategorijos

Kas, kur ir kada gali pasirašyti (papildyta)

Written by admin · 1 min read

 

 

Čikagiečiai gali pasirašyti:  spalio 5d. Čikagos Jaunimo centre nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. Parašus priims Miglė Tauragytė;

SPALIO 19 d. nuo 11 v.r. iki 1:30 v.p.p.

*******

Sekmadieniais, nuo  12 v.p.p. iki 1:30 v.p.p.

rugsėjo 29 d., spalio 13 d.-  Marquette Park’o  šv. Mergelės  Marijos Gimimo  bažnyčios parapijoje. po 11 val.r. šv. Mišių.

Spalio 6 d., Spalio 20 d., spalio 27 d.- Lemonte, Pasaulio Lietuvių Centre , po 11 val.r. šv. Mišių. 

Su savimi turėti galiojanti LR pasą – reikia įrašyti jo numerį.
Šis referendumas mums, gyvenantiems išeivijoje, yra labai svarbus, svarstant dvigubos pilietybės klausimą, t.y.-  LR pilietybės išlaikymą, įgijus kitos šalies pilietybę. Jei LR Seimas nuspres, kad tai galima spręsti tik referendumo keliu, tai surinkti šimtą tūkstančių parašų (jei dabar pavyks surinkti  300 tūks.) nebus didelio vargo.

Kviečiame ir raginame įsijungti į  šią taip svarbią mums visiems, parašų rinkimo akciją.

********
Paskelbtas ir Elektroninis pasirašymas REFERENDUMO SKELBIMUI. Galimas TIK TIEMS, kas neturite galimybės pasirašyti popieriniame variante. https://www.lietuva2.lt/pasiulymas/referendumas-tautos-valia/52456a370a1d0d07e0edbcd6

”Bankas – naudojantiems elektroninę bankininkystę;
El. parašo naudotojams – turintiems registrų centro arba Skaitmeninio sertifikavimo centro išduotą el. parašą (USB raktą arba kortelę) arba mob. operatoriaus išduotą SIM kortelę su integruotu el. parašo sertifikatu;
Asmens tapatybės kortelė – turintiems ne anksčiau 2009 m. išduotą asmens tapatybės kortelę su integruotu sertifikatu bei kortelės skaitytuvą (būna integruoti į brangesnius nešiojamus kompiuterius, arba perkami atskirai už ~20lt).Plačiau – http://www.nsc.vrm.lt/default.htm;
Valstybės tarnautojo kortelė – valstybės tarnautojams, turintiems valstybės tarnautojo pažymėjimą su integruotu sertifikatu (valstybės tarnautojai viską žino).

Neturintiems nė vieno iš šių priemonių pasirašyti el. parašu nėra galimybės.” Donatas Šimelis

Paskelbta 2013-10-01 11:15:26