Be kategorijos

Kviečiama dalyvauti piketuose dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

Written by Redakcija · 1 min read

Apie piketų bangą, kuri vyks įvairiuose Lietuvos miestuose, dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai akivaizdžiai rodo, kad šį ginklą naudoja „Историческая память“ fondas, įkurtas Vladimiro Putino parėdymu. Manome šio fondo tikslas yra perrašyti Lietuvos istoriją, t. y. balinti sovietinę okupaciją, neigti
stalinizmo indėlį į Holokaustą. Manome, kad „Историческая память“ fondo uždavinius siekiama įgyvendinti, perėmus vadovavimą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui ( toliau- Centras).Neišgirdome atsakymo į Raigardo Musnicko, LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ pateiktą klausimą R. Morkūnaitei-Mikulėnienei dėl Centro sklandaus atstovavimo Lietuvos interesams. Manome, kad Seimo darbo grupės vadovė elgėsi nesąžiningai, kalbėdama tik apie apgailestavimą, jog „sunku galvoti
apie efektyvų darbą“. R. Morkūnaitė-Mikulėnienė taip ir neatsakė ar efektyvus Centro darbas bus skirtas Lietuvos interesams apginti, ar, atvirkščiai, juos išduoti.

Manome, kad Lietuvos interesų įvertinimas ir gynimas turėjo būti pagrindinė Seimo darbo grupės misija. Ar Mingailė Jurkutė, nesilaikydama teisės aktų, viršydama savo kompetenciją ir įgaliojimus, viešai neobjektyviai vertindama Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos darbą, savo veiksmais
nepakenkė Centro ir Komisijos reputacijai? Ar jos veiksmai nepadarė žalos Lietuvos interesams? Manome, kad darbuotoja, kuri galbūt veikia ne Lietuvos interesams, galimai yra toleruojama Seimo darbo grupės vadovės. Žiniasklaida informavo, kad R. Morkūnaitė–Mikulienienė ignoravo 61 Genocido tyrimo centro darbuotojo Seimui siųstą poziciją. Išklausė tik vieną pusę, atliko vienpusišką tyrimą, kai agresyvi kaimyninė valstybė Rusija teigia, jog ji istoriją naudoja kaip ginklą.

Dėl M. Jurkutės atleidimo, ir to kaip šį klausimą reikėtų spręsti yra paskelbtas LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJŲ kreipimąsi 2021-03-17 „DĖL PADĖTIES LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRE“ .

Manome, kad dirbti su Lietuvos istorija ir pateikti visuomenei savo darbo rezultatus, gali tik atsakingi žmonės, kurie savo asmeninės nuomonės neiškelia aukščiau valstybės interesų. 

2021 m. kovo mėn. 24 d. 11 val. kviečiame neabejingus piliečius į piketus:

Vilniuje prie Lietuvos Respublikos Seimo,
Kaune prie buvusios KGB būstinės,
Klaipėdoje prie buvusios KGB būstinės.

Prašome, kad Seimo darbo grupės, kaip nesugebėjusios pateikti politinio vertinimo ar M. Jurkutė ir 17 pasirašiusių Centro darbuotojų veikimas atitinka Lietuvos interesams, darbą vertinti blogai ir grąžinti šį gyvybiškai svarbų Lietuvos egzistencijos klausimą nagrinėti iš esmės. 

Pridedame Lietuvos žmogaus teisių organizacijų kreipimąsi. 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Klaipėdos atstovybė Virginija Jurgilevičienė