Be kategorijos

LAISVĘ ČEČĖNIJOS RESPUBLIKAI IČKERIJAI

Written by Redakcija · 1 min read

 LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

ČĖČĖNŲ TAUTAI

UKRAINOS TAUTOMS

RUSIJOS TAUTOMS

GEROS VALIOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai

          LAISVĘ ČEČĖNIJOS RESPUBLIKAI IČKERIJAI

Vilnius,  2023-02-01

PRIMENAME:

1)  Kad  1944 m. vasario 23-25 ​​dienomis visa čečėnų tauta buvo ištremta į Kazachstaną, Sibirą ir Vidurinę Aziją – 520 301 žmogus. Šią iš anksto suplanuotą operaciją įvykdė 200 000 NKVD ir Raudonosios armijos karininkų ir kareivių (t.y. po vieną budelį kiekvienam pustrečio čečėnų), kurie buvo apsirengę pagal Lendlizą iš JAV gautomis uniformomis ir naudojo amerikietiškus automobilius „Studebaker“ taip pat gautus iš Lendlizo. Tremties metu buvo nužudyta apie 12 tūkst. čečėnų. Per 13 tremties metų (iki 1957 m.) žuvo apie 70% čečėnų ir ingušų. Stalininis režimas už čečėnų tremtį ordinais ir medaliais apdovanojo 711 čečėnų budelių.

2)  Kad 1994 metų gruodžio 11 dieną apie 100 000 Rusijos karių, lydimi daugiatūkstantinės karinės technikos, įsiveržė į Čečėniją. Karas su Čečėnija tęsiasi iki šiol – žuvo apie 300 tūkstančių čečėnų ir buvo padaryta žalos daugiau kaip už 300 milijardų JAV dolerių,

3)  Kad tarptautinės organizacijos ir pasaulio valstybių lyderiai neįvertino Rusijos kariuomenės veiksmų Čečėnijoje, kur Rusija kariauja prieš visą čečėnų tautą  ir nepareikalavo iš Rusijos atsakomybės už jos nusikaltimus čečėnų tautai.

4)  Kad 2022 m. vasario 24 d. ŠIMTATŪKSTANTINĖ  RUSIJOS ARMIJA pradėjo kariauti Ukrainoje.

5)  Kad nuo karo pradžios Ukrainai pagalbą teikia JAV, Didžioji Britanija, Lenkija, Prancūzija, Vokietija, Lietuva ir kitos valstybės.

6)  Kad Rusija kritikuoja pasaulio valstybes, padedančias Ukrainai, bet nenori prisiminti, kad daugelis pasaulio valstybių padėjo SSRS kare prieš Hitlerį, o JAV Lendlizo būdu  skyrė apie 156 milijardus dolerių ir teikė pagalbą  karine technika, maistu, avalyne, uniformomis, vaistais, naftos produktais, metalu, statybinėmis medžiagomis ir kt.

ARTĖJA DIENA, KAI UKRAINA IŠSIVADUOS IŠ RUSIJOS MILITARISTŲ JUNGO.  

IR TADA NUŠVIS  ČEČĖNIJOS REPUBLIKOS IČKERIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŽVAIGŽDĖ. 

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius 

Pirmininko pavaduotojas  G. Adomaitis 

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė                           

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

el. p.     vilnius@sajudis.com  žiūrėk filmą  NEŽUDYK        www.sajudis.com