Be kategorijos

Leonas Kerosierius. AŠ ATEISIU Į LIETUVOS RAIDYNO PAKASYNAS

Written by Redakcija · 1 min read

Kai rašau šį laišką prisimenu ir turbūt daugelis mūsų prisimena kai prieš 31 metus:
Sausio 8 dieną jedinstvininkai prie Parlamento surengė mitingą ir bandė prasiveržti į
Parlamento rūmus. Parlamento gynėjai atrėmė antpuolius.

Sausio 9 dieną prie Parlamento renkasi Lietuvos gynėjai. Vilniaus oro uoste nusileidžia
pirmasis sovietų armijos lėktuvas atskraidinęs Pskovo divizijos desantinuinkus, vėliau
atskrenda KGB specialiosuios paskirties grupė Alfa. Į Šiaulius nusileidžia daugiau kaip 30
SSRS karinių lėktuvų atgabenusių desantininkus.

Sausio 10 dieną SSRS Prezidentas M. Garbačiovas ultimatyviai pareiklalauja nedelsiant
atkurti SSRS Konstitucijos galiojimą Lietuvoje ir atšaukti Lietuvos Respublikos įstatymus.
Sausio 11 dieną sovietų kariškiai masiškai puola Lietuvos svarbiausius objektus.
Nepriklausomos Lietuvos gynėjai stoja ginti Nepriklausomybės iškovojimus.
2022-01-11 dieną 13 valandą aš ateisiu į Nepriklausomybės aikštę ir
stovėdamas už 75 metrų nuo Seimo rūmų PROTESTUOSIU, kad nebūtų
priimtas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKDP)
pirmininko G. Landsbergio projektas, kuriame pasiūlytos Q, W ir X raidės
dokumentuose ne tik užsieniečiams, bet ir Lietuvos piliečiams, kurie yra ne
lietuvių tautybės. TS-LKDP su parankiniais yra nutarę sunaikinti lietuvišką
abėcėlę. TS-LKDP agresoriai turbūt neatsitiktinai pasirinko sausio 11 d.
PIKETUODAMAS PRISIMINSIU, kad tų raidžių projektą 2010 metais pateikė Seimui
buvęs LR Ministras Pirmininkas ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
partijos (TS-LKDP) pirmininkas A. Kubilius.

PRISIMINSIU, kad 1991 sausio 13-ąją sovietai organizavo masiškas žudynes prie
Televizijos bokšto ir Radijo ir televiaijos komiteto.

PRISIMINSIU, kad V. Landsbegis sausio 13-ąją paslėpė anūką Gabrielių vienoje
ligoninėje po svetima pavarde ir išgalvota liga. Tomis dienomis vaikai ėjo į darželius ir
mokyklas, o anūką „gydė“.

PRISIMINSIU, kad Lietuva susitelkė ir nugalėjo. Laidojo aukas ir pagerbė didvyrius.

PRISIMINSIU, kad 2015 metais V. Landsbergis anūkui Gabrieliui padovanojo
Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionių demokratų partiją.

PRISIMINSIU, kad 2017-04-04 grupė Seimo narių vadovaujamų Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKDP) pirmininko G. Landsbergio pateikė A.
Kubiliaus patobulintą projektą, kuriame pasiūlyta Q, W ir X raides dokumentuose rašyti ne
tik užsieniečiams, bet ir Lietuvos piliečiams, kurie yra ne lietuvių tautybės.

PIKETUODAMAS ir melsdamasis prašysiu Aukščiausiojo ir Šventosios Marijos
Dievo Motinos Lietuvos Globėjos padėti, kad nebūtų NAIKINAMAS LIETUVOS
RAIDYNAS.

ĮŽIEBĘ UGNĮ SUDEGS PRAGARO LIEPSNOSE.
IŠKĖLĘ KARDĄ MIRS NUO KARDO.
BUDĖKIME GINDAMI LIETUVOS RAIDYNĄ.

ARTĖJA DIENA kai žmonės iš visos Lietuvos rinksis prie Parlamento kaip
prieš 31 metus ir PATEIKS DAUG SĄSKAITŲ.

SUSIMĄSTYKITE POLITIKAI ir VALDANTIEJI!!!
Leonas Kerosierius, sąjūdininkas, Parlamento gynėjas