Be kategorijos

LR generalinio konsulato Čikagoje pranešimas

Written by admin · 41 sec read

GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE ORGANIZUOJA  KONSULINĘ MISIJĄ Į NEVADOS VALSTIJĄ, LAS VEGAS MIESTĄ

Šių metų gruodžio 13-16  dienomis  Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje (JAV) rengia  konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Nevados valstijos Las Vegas miestą teikti konsulinių paslaugų Nevadoje ir kitose šalia esančiose valstijose gyvenantiems Lietuvos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims.
Konsulinės misijos metu bus priimami piliečių prašymai dėl pasų keitimo/išdavimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, taip pat prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.

Išvykstamąją misiją į Las Vegas LR generaliniam konsulatui Čikagoje padeda organizuoti Las Vegas reziduojanti LR garbės konsulė Astra Julianna Michels, su kuria konsuliniai pareigūnai taip pat aptars aktualius konsulinio bendradarbiavimo klausimus.

Piliečių aptarnavimas vyks adresu : Turnberry Place, 2747 Paradise Road (Corner of Paradise and Riviera), 2nd floor conference room, Las Vegas, NV 89109.

Dėl konsulinių paslaugų kviečiame iš anksto registruotis LR generaliniame konsulate Čikagoje  elektroniniu paštu karoline@konsulatas.org  arba telefonu +1-312-397-0382, ext. 201 arba 203.
Informacija apie konsulines paslaugas patalpinta LR generalinio konsulato Čikagoje tinklapyje http://chicago.mfa.lt.