Be kategorijos

LR PILIETI, JEI TAU SVARBU TĖVYNĖS IŠLIKIMAS – PASIRAŠYK

Written by Redakcija · 2 min read

Prieš keletą metų, kai dar niekas nesitikėjo šiandienės  pabėgėlių situacijos Europoje, spaudoje ne kartą ir ne du  buvo spausdinami straipsniai apie tai, kad netrukus pasaulį užvaldys musulmonai (,,Čikagos Aidas“, 2011m. vasario 4 d. Nr.5), nes jų gimstamumas didės 1,5 proc., kitų žmonių – tik 0,7 proc. JAV mokslininkų paskelbtoje studijoje prognozuojama, kad po 20 metų Europoje musulmonų padaugės beveik trečdaliu. Tai gali žymiai pakeisti Europos veidą – krikščioniškasias tradicijas bei vertybes.

Islamo aktyvistai, ypač pasireiškę Sirijoje, užgrobę jos žemes, naftos išteklius, nusitaikė prieš krikščionybę išpažįstančius gyventojus. Gal kiek vėlokai atkreiptas dėmesys į karą Sirijoje ir nuo karo plūstančius gyventojus į Turkiją. Kad pabėgėliai neplūstų į Europą, Turkijai, pabėgėlių stovykloms įrengti, buvo skiriami milijardai eurų. Nesiplėsiu – tie, kurie stebi kas vyksta pasaulyje, situaciją daugmaž žino, kurie nesidomi – mano rašinys šiek tiek padės susigaudyti.

Praeitais metais įvyko sprogimas – galimai Vokietijos kanclerei A.Merkel mostelėjus (dabar pasakytume lengvabūdiškai): ,,Welcom”, plūstelėjo minios pabėgelių ne tik iš karo liepsnos apimtos Sirijos, bet ir iš Afrikos, Afganistano, Irako, Pakistano ir t.t., ieškoti geresnio gyvenimo. Milijoną pabėgelių priėmusi Vokietija pirmoji pajuto, kad jokia skelbiama multikultūra neegzistuoja ir neegzistuos – skirtingi papročiai, religija, gyvenimo būdas, pažiūros, susiformavusios per šimtmečius, nepasikeis nei per mėnesį, nei per metus – pabėgeliai atvyksta  ,,gyventi” su savo taisyklėmis ir, be abejo, ne dirbti. Nusikaltimai Vokietijoje, Prancūzijos taikių žmonių skerdynės, galu gale tapo priežastimi, sujudinusia Europos sąjungos valstybes. Atviros ES sienos pasidarė nesaugios – jas, susirūpinusios savo piliečių saugumu, valstybės pradeda tverti, stiprinti. Taip – stiprinti, gintis nuo pabėgėlių, tarp kurių, kas garantuos, kad nėra teroristų (Prancūzijos žudynės!)? Juk jie neturi dokumentų – išmeta juos į vandenį, taip naikindami savo praeitį, o perkėlimo punktuose užsirašo kokia nori pavarde ir tik pirmyn. Jie nenori į buvusias posovietines valstybes, nes jose, galimai, negaus tų pažadėtųjų ,,pabėgelio” 600 eurų, veržiasi tik į Vokietiją ar Angliją.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, galimai, pataikaudama chaoso Europoje šauklei Angelai Merkel, pateikė Migracijos įstatymo ,,patobulinimus”,  o LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė. Taip LR Seimas praėjusių metų lapkričio pabaigoje skubos tvarka priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo įstatymą, kurį iš karto pasirašė prezidentė ir kuriuo sukurtas teisinis pagrindas nelegalių imigrantų perkėlimui ar patekimui į Lietuvą.

Šios pataisos prieštarauja LR Konstitucijai ir suteikia neribotas, sveiku protu neįsivaizduojamas, ,,lengvatas” pabėgėliams, kurių neturi nė vienas LR pilietis.

Lietuvos valdžia taip „supaprastino“ nelegalių imigrantų priėmimą, kad Lietuva įsipareigojo:
nekreipti dėmesio, jei nelegalus imigrantas sako netiesą, dėl ko anksčiau toks meluotojas automatiškai netekdavo teisės būti ES ir Lietuvoje;
– priimti visus nelegalius imigrantus, kurie tik panorės atvykti į Lietuvą, dėl jų neteisėto atvykimo netaikyti baudžiamosios atsakomybės ir jiems, ir padėjusiems jiems tai padaryti; 
– net pabėgėlių priėmimo centrų taisyklių pažeidėjams suteikta laisvė be leidimo keliauti, kur nori; 
– per 24 val. suteikti nelegaliems imigrantams leidimą gyventi Lietuvoje, ir net Jungtinėms Tautoms pateikti informaciją apie šiuos nelegalus, tik gavus jų sutikimą; 
– nedrausti nelegaliems imigrantams laisvai atvykti į Lietuvą, išvykti ir vėl sugrįžti.

Dėl šių antikonstitucinių įstatymo pataisų atšaukimo Seimo nariai Audrius Nakas ir Valerijus Simulikas pateikė įstatymo projektą, kuris turi būti svarstomas pavasarinėje Seimo sesijoje.

Vyriausioje Rinkimų Komisijoje (VRK) įregistruota pilietinė iniciatyva dėl 50000 Lietuvos piliečių parašų rinkimo, siekiant įpareigoti LR Seimą svarstyti šio įstatymo atnaujinimą ir  pripažinti jį negaliojančiu, nes juo šiurkščiai pažeista mūsų Konstitucija, kuriamas chaosas bei atviros grėsmės Lietuvos piliečiams ir valstybei.

Tad pasirašykime dėl šios iniciatyvos MES – LIETUVOS PILIEČIAI!

Pasirašant turėti galiojantį LR dokumentą: pasą  arba ID kortelę

Šeštadienį, kovo 12 d., Čikagos Jaunimo centre nuo 12v.p.p. – 2:00 v.p.p.

Sekmadienį, kovo 13 d., po šv.Mišių Marquette Park  parapijos salėje.  

Šeštadienį,  kovo 19 d., PLC nuo 12:30 v.p.p. – 2 v.p.p.

Sekmadienį, kovo 20 d., PLC po šv. Mišių.

Parašus JAV renka JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę”.

Pirmininko pavaduotoja  Ligija Tautkuvienė