Be kategorijos

Per prievartą mielas nebūsi

Written by admin · 4 min read

  Tokią sakralinę frazę kartojo Vilniaus meras A. Zuokas, tačiau tos prievartos – teismo sprendimo,- išvengti nesistengė ir teisinių priemonių tam (terminų) neišnaudojo.

 

Taigi, jau antrą kartą teismai laiku suspėjo Lietuvos gėjams priimti palankų sprendimą, tegul ir pažeisdami Konstitucijos keturis – 25, 26, 28 ir 29 – straipsnius.  Jie neapribojo gėjų siekių demonstruoti savo privatų gyvenimą, taigi, neapsaugojo daugumos šalies žmonių dorovės, kaip kad įtvirtinta   Konstitucijos  25 straipsnyje. Taigi – suteikė gėjams privilegiją, ir vėl pažeisdami Konstitucijos 29 str. Tai dabar Lietuva, kad įvykdytų Konstitucijos 26 str.,- garantuotų visuomenės saugumą, dorovę, – turėjo papurtyti valstybės iždą keliais šimtais tūkstantėlių litų, ir organizuoti policijos pajėgas viešajai tvarkai palaikyti.

Tuo tarpu gėjai visus apgavo – ir savivaldybę, ir teismą, ir piliečius, teigdami, kad organizuoja visuomeninę akciją, o tuo tarpu pravedė ją kaip pačią didžiausią Europoje politinę priemonę, į kurią susikvietė ES ambasadorius, ministrus ir politikus. Argi Gėjų Lyga neprivalo atsakyti už tai baudžiamąja tvarka? Argi ne jie turėtų dengti šio renginio visas materialines išlaidas, o ypač tai pasakytina apie verkiančius, basus policininkus, kurie niekaip neatgauna net buvusių atlyginimų, jau nekalbant apie normalų lygį?
    Jei Garliavoje mergaitės poėmiui buvo „mestelėta“ 240 pareigūnų prieš 50 besimeldžiančių stebėtojų, tai dvigubų pajėgų reikėjo Gedimino prospekte, kai priešingai gėjams nusiteikusių vilniečių buvo tūkstantinė minia. Taigi, kokių lėšų iš mokesčių mokėtojų kišenių nepagailėjo Lietuvos Vyriausybė šiai gėjų privilegijai apginti?
    Pažiūrėkime, kiek gėjai jau gavo? Pasaulio sukčiaus Sorošo įkurtas Atviros Lietuvos fondas su savo 20 dukterinių organizacijų buvo jo sušelptas 200 milijonų. Štai toks didžiulis organizacinis tinklas Lietuvoje gina tik gėjus. Neapsikiaulino ir Lietuvos Vyriausybės  Premjeras G. Kirkilas „Antidiskriminacinei programai“ įdiegti 5 ministerijose, mestelėjo 1 milijoną, o Premjeras A. Kubilius dar 8 milijonus pridėjo. Dosniai 11 milijonais sušelpė Lietuvos gėjus ir ES, tai mūsiškė socministrė V. Blinkevičiūtė šią sumą padvigubino, tačiau ES išskirtus 24 milijonus invalidams – grąžino atgalios?!!
    Iškart iškyla lygių galimybių europinės direktyvos pažeidimas, nes  350 000 Lietuvos luošųjų iš viso negavo paramos, o tuo tarpu ant pirštų suskaičiuojami Lietuvos gėjai štai kaip šelpiami – Sorošo 200 + Kirkilo ir Kubiliaus 9 + ES 22, iš viso 231 milijonas!!!  Ir jokia lygių teisių kontrolierė šių „dramblinių“ nelygumų nepastebi, o gėjai, kaip ir žydai – toliau unisonu verkia apie savo skriaudą? Ir vis lietuviams kaišioja švedus kaip pavyzdį, kur gėjams gera gyventi!!! Tai pati laimingiausia šalis Europoje!
    Kažin, kodėl ten, į Švediją, gėjai neemigruoja iš Lietuvos? Lietuviai dar ir po buterbrodą įdėtų kelionei… Ar kartais jie nesibaimina, kad Breiviko pavyzdys iš Norvegijos į Švediją jau atkeliavo? Tuo tarpu Lietuvoje nei vieno žydo ar žydro nei saloje, nei gatvėje, kaip Izraelyje, nenušovė. Nei niekam nosies nepalygino ir nei vieno lango jų klubuose neišdaužė!
    O ką bekalbėti apie Rusiją-Ukrainą-Baltarusiją, iš kurios mūsiškis gėjų vadas, atrodo, spruko Lietuvon lyg ir nuo baudžiamosios atsakomybės?
    Taigi, Lietuvos rytinėse valstybėse sekso revoliucijos „cunamis“ buvo labai efektyviai sutramdytas, iškeliant 170 baudžiamųjų bylų pedofilams, ir  120 iš jų nuteisiant!!!
    O Lietuvėlėje išteisintas vienintelis, tegu ir paaukojus kelias gyvybes! Rusijoje – uždrausta net bučiuotis gatvėje – štai taip ginamas Konstitucijoje įtvirtintas dorovės prioritetas. O Lietuvėlėje per TV  demonstruojami visokie „Akvariumai“ ir „Paslapčių namai“, kuriuose pagrindinis akcentas – tik lova. Dar ir su skambia daina, „… mano lova laukia, laukia tavęs“.  
    Rusijoje ir Ukrainoje priimti labai griežtomis bausmėmis grasinantys įstatymai prieš homoseksualizmą, kurie turi labai aiškų ir realų prevencinį poveikį. O Lietuvėlėje – iškopiruotas visas baudžiamojo kodekso lytinių nusikaltimų skyrius, ne tik išbraukiant homoseksualus, bet ir sumažinant vaikų amžių iki 14 metų, nuo kurių jie, būktai, gali spręsti lytinio santykiavimo problemą.
    Taip ir praplečiamos pedofilams nebaudžiamumo ribos!
    Ir nusispjauti į lygias galimybes, kai ir pilietybė suteikiama išduodant pasą tik 16 metų, balsuoti, t.y. politikuoti leidžiama nuo 18 metų, o į kalėjimą už nusikaltimus sodinama sulaukus tik 21 metų. Iki to amžiaus visi „nusidėjėliai“ laikomi nepilnamečių kolonijose. O va, „daugintis ir veistis“ jau galima ankstyvojoje paauglystėje – nuo 14 metų?!
    Na, jokios logikos ir suderinamumo tarp įstatymų! Bet, svarbiausia, kad niekas to nepastebi, o gal atvirkščiai? Argi nevertėtų atidžiau panagrinėti „Liberalų partijos“ politikos pagrindų, pradedant pavadinimo išvertimu į lietuvių kalbą (liber ales – myliu visus) ir baigiant lyginamąja analize su „Gėjų manifesto“ nuostatomis?
    Ar kartais neišlukštentume iš gražaus liberalinio popieriuko visai ne tą, ne reklamuojamą saldainiuką?
    Štai, kad ir tokį „Gėjų manifeste“ įkirstą pasigyrimą, kad mes, piliečiai, nustebsime sužinoję, jog valdžioje, Vyriausybėje ir valstybinėse institucijose jie, gėjai, yra dauguma!
    Skaičiuojame. Už antipedofilės N. Venckienės imuniteto panaikinimą balsavo 80 seimūnų, tai yra 55 procentai visų išrinktųjų  – daugiau nei pusė. Tai geriausiu atveju homoseksualų tolerantai, gal? O jeigu ne? Vien tik pagal Vyriausybės paramos pinigus – kas gali paneigti, kad Premjerai tikrai ne tolerantai, bet ir akivaizdūs homoseksualų simpatikai? O kur dar Sorošo 200 milijonų, ES 11 milijonų? Štai iš tokių resursų gal ir krizinės algos pirmiausiai atstatomos teisėjams – tai anie ir teikia leidimus gėjų paradams, pažeidžiant Lietuvos Konstitucijos net 4 straipsnius!
    Ir ką? Ogi nieko.
    Dar niekas iš pareigūnų neatsakė už Konstitucijos pažeidimus, o jei ką ir pašalino iš posto, tai dar į minkštesnę kėdę pasodino. Kadrai lemia viską – mokė Leninas. Taigi, kadrus reikia saugoti ir puoselėti, o ne teisti.
    Ir kas ten aiškina, kad per prievartą mielas nebūsi? Būsi, dar ir kaip mielas būsi! Saykime, kartą gavęs metadono dozę nemokamai ar ekstazę tabletę, – jau po to pilvu šliauši antros prašydamas ir kojas laižydamas. Priklausomybės iš smegenų neišoperuosi, juo labiau tokios geidžiamos! Ir jau tada tau bus visi, duodantys šio „kaifo“, – visi mieli – liber ales…
    Ir nereikia pabūklų – užtenka jau esamo didžiausio kiekio nelegalių narkotikų gamybos laboratorijų šalyje – ir jau liberalizmo pergalė! Užtenka įteisinti metadoną kaip „pakaitinę terapiją“ ir jau narkotikų legalizacija pradėta.
Kova su paleistuvyste egzistuoja nuo amžinųjų amžių – ji užfiksuota ir šventuose raštuose, kur aprašytos bausmės už tai, pradedant skandinimu su girnapuse ant kaklo už pedofiliją, ir baigiant net viso miesto sudeginimu bei nuskandinimu, kaip atsitiko Sodomai ir Gomorai. Bet net ir po tokių prevencinių priemonių paleistuvystės bacila neišnyko ir vis prikimba prie Vyriausybės atstovų, tai prie B. Klintono, tai prie S. Berluskonio, jau nekalbant apie tokius, kaip Kaligula atvejus, tapusius įamžintais net literatūriniuose kūriniuose. Pažymėtina, kad jis buvo nužudytas.
Mirties ženklu pažymėtos visos sekso revoliucijos atmainos, ar tai būtų sifilis, ar AIDS, ar nužudymas.
O kur tautos atsilaiko nuo gundymo savo tradicijomis ir morale, ten naudojama dezorientacija. Visame kame. Pradžioje – pogrindyje, visokiuose klubuose, o galutiniam rezultate ir gėjų paradais sostinės prospektu.
Va, taip be šūvio okupuojama šalis, Marijos žeme vadinama, ir taip išprievartaujama jos sostinė pederastų eitynėmis.

Atsiuntė  Algis Bučinskas, Australija