Be kategorijos

Raudonas ar mėlynas?

Written by admin · 5 min read

  Šis klausimas turi tradicinį atsakymą: skonį ir spalvą reik rinktis savo galva (na vkus i cvet tovarišča net). Tačiau mums vis siūlomas, o gal teisingiau,- prievarta kišamas tai raudonas, tai mėlynas rojus! Raudoname jau pabuvome, baltus Sibiro sniegynus savo krauju raudonai nudažėme, bet iki rojaus taip ir neprišliaužėme…

 

O dabar ir vėl – visokiomis direktyvomis sprauste spraudžia mus į mėlyną rojų – viliojant vaivorykštės to rojaus spalvomis demonstracijose, kuriose, deja, esame žeminami, niekinami ir pajuokiami, kad nesidžiaugiame ir netgi kratomės „vakarietiškų vertybių“! Tuo tarpu tos taip vadinamos „vertybės“ – akivaizdi valstybės degradacija, pederastija pradedant ir nekrofilija nebaigiant. O tame tarpe – visos vaivorykštės spalvos – suskaičiuokite kiek  jų – tiek pat prarandame ir tradicinės kultūros, ir papročių, ir žmogiškumo.

Kauno pedofilijos byla parodė tik vienos vaivorykštinės spalvos „ragus ir nagus“. Visa vaivorykštės paletė tiesia akiplėšiškai atvirą kelią į besielį, egoistinį, materialistinį liberalizmą, legalizuojant iškrypusias „vertybes“.

Pirmą ką iškart pastebėjo visa Tauta, kad, ginant pedofilų interesus, teismo sprendimas dėl 1 aštuonerių metų mergaitės buvo įvykdytas su 240 policininkų pagalba. Tuo tarpu Konstitucinio Teismo sprendimas dėl krizinių pensijų atstatymo beveik milijonui pensininkų,- niekaip neįgyvendinamas! Vyriausybė kuria komisiją ir, matomai, tąsys šį klausimą, kaip kad buvo su neteisėtai nacionalizuotomis dirbančiųjų pensininkų pensijų grąžinimu, kokį dešimtmetį, kol nuskriaustieji išmirs?! Ir jokios 240 policininkų paramos pensininkai negauna. Atvirkščiai – badmiriaujančią minią prie Seimo po „naktinės reformos“ sumušė negailestingai ir išvaikė gerai ginkluota visai ne „angelų“ armija.

Ką Tauta pamatė, įvertino, tą ir žodžiais įvardino, kad tokia, gėjus remianti demokratija, daug blogiau nei sovietizmas! Kad deklaruojamas liberalizmas, tai tas pats totalitarinis komunizmas, tik dar ir ištvirkęs – ne tik pasivadinęs kitaip. Beje, ir įgyvendina jį tie patys nedesovietizuoti komunistai, dabar jau pavirtę kapitalistais.

Istorijos raidoje regime klestėjusių civilizacijų išnykimą, kurį, deja, formuoja žmogaus dvasinės kultūros nuosmukis. Iš to kilo netgi posakis: „civilizacijų niekas nesunaikino, jos baigiasi savižudybe!“
Šiandieninė Lietuva yra ant savižudybės slenksčio, dingus SSSR „geležinei uždangai“, galime palyginti Sovietijos ir JAV panašumus bei skirtumus. Deja, belieka konstatuoti tas pačias žaizdas tiek dorovės, tiek politikos srity. Liberalusis išganymas tapo praktiškai totalitarizmu.

Mūsų taip godota Vakarų verstybių sistema – visiškai bankrutavusi – belikusi tik pelno gavimo funkcija – vienintelis globalizmo zoologinis materializmo tikslas. Ir jo auka Lietuva – iš Mažosios Amerikos tapusi Didžiąja Ubage, – vis dar eksploatuojama, galų gale, net praskolinant jos vaikų ir vaikaičių ateitį. O ką toliau?

Ir tokioje padėtyje be išeities yra ne tik Lietuva, bet ir visa Europa! Vien pažvelgus ES parlamento ataskaitose rodomą statistiką – 3,6 tūkstančių organizuoto nusikalstamumo grupuočių, 270 tūkstančių lytinio išnaudojimo aukų, milijardinės sumos už prekybą žmonėmis, žmonių organais,-  jau turime suprasti, kad tai Europos prapulties verpetas, kuris jėga gali įtraukti mažutę Lietuvėlę į pražūtį.
Todėl privalome konstatuoti grėsmingą ES padėtį, įvertinti mūsų būklę ir galimybes bei skubiai projektuoti Tėvynės gelbėjimo sprendimus.

Gerą pavyzdį parodė gruzinai, pateikę ES pareiškimą „Gerbkite mūsų tradicijas!“. Tai dar neįstoję į ES, jie jau pajuto klastą tradicinių vertybių neigime. Kultūrų griūties pasekmes suvokia ir Europos Tautų pažangioji visuomenės dalis. Ji aiškiai nurodo, ties kokia tautos ir valstybės katastrofos riba nusirito Europa, ir kviečia drąsiai bei atvirai tai viešinti, diskutuoti, svarstyti priežastis. Patenkintas savo padėtimi tik elitas šios valstybingumo krizės nejaučia, nefiksuoja ir jokių prevencinių priemonių nesiima.

Atvirkščiai! Netgi krizines algas atstatė tik turtingiausiai biurokratų daliai, palikdami neaiškioje padėtyje labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes – invalidus, vaikus ir pensininkus!!!
Tai jau „Genderinės industrijos“ įdiegimo dešimtmečio jubiliejaus rezultatai. Ir dar taip stipriai paremti – 17,3 milijardo skirta šiam projektui davė savo vaisius ir nauja pavergimo forma, ir nauju karjeros siekimo būdu, ir tradicinės kultūros keitimo klastingumu per galingą pramogų industriją.
O mūsų visuomenė neturi jokios struktūros šiam spaudimui atlaikyti – bažnyčios per sovietmetį sunykusios, tautinės mokyklos taip ir nesukūrėme, sunaikintos Lietuvos istorijos neatstatėme.
Iš to kyla labai skaudi nuojauta apie lietuvių Tautos išlikimo perspektyvas: Lietuvos valstybę valdo nedesovietizuoti okupantų kolaborantai, jos turtas suprichvatizuotas sovietinės nomenklatūros, dabar jau aršiai propaguojančios liberalizmą bei pasiryžusios parduoti net mūsų žemę!

Prisimintina, kad Lietuvos Statutuose buvo uždrausta svetimšaliams turėti žemės ir nekilnojamo turto valstybėje, bei neleidžiama užimti valstybines pareigas!!!

Pažvelgus vien į „Mažeikių naftos“ pirkėjų – perpirkėjų tautybes ir pilietybes, matome trigubą klastočių mazgą, kuriame Lietuva prarado mažiausiai 4 milijardinį turtą. O jei „papurtyti“ visas energetines aferas,- tai ne vien „Ševronas“ (Chevron) kėsinosi į mūsų skalūnines dujas,- ar žino Tauta kas eksploatuoja lietuvių naftą? Pačią kokybiškiausią, taigi ir didžiausią pelną duodančią! Tik ne Lietuvai.

Taigi, mūsų valdžia ir vyriausybė nelojali Lietuvai. Ir tai logiška – juk tai nedesovietizuoti okupanto kolaborantai. Jiems niekad nerūpėjo Tauta. Parsiduoda – bet kam. Briuselinės direktyvos, panašu, yra kaip kelrodis šviesoforas, visai nevertinant nei Lietuvos istorinės padėties,  nei ES kritinės dabarties. Tai dar kartą akivaizdžiai demonstruoja tik konjunktūrinių sprendimų seka, be jokios Lietuvos ateities vizijos.

Peržvelgus visų po 1990 metų Lietuvą valdžiusių vadovų biografines charakteristikas, deja, negalime pasidžiaugti nei vienu šviesiu veidu, pradedant „ne lietuviškos kilmės grafu“ ir „juodadirže Polikarpovna“ nebaigiant.

Tai todėl ir jų siektini tikslai ne Lietuvos valstybės idėja, ne išgyvenimo ir veikimo būdas, bet tik nauja karjera naujomis (ne okomunizmo, o genderizmo) sąlygomis, tradicinės kultūros atmetimas ir keitimas į egoistinį materialųjį liberalizmą.

Tai yra, lygiai atvirkščiai nei tyros išminties Vydūno įžvalgos, kad „… valstybei svarbiau teisybė, teisingumas, tvirtybė ir aukštos nuožvalgos ir sąžiningumas bei patvarumas…“. Kai pirmoje vietoje – žmogiškumo išraiškos, – ten nereikia didžių politikos gudrybių valstybei klestėti.

Deja, šiandienė iš raudonos į mėlyną persidažiusi valdžia „greituoju būdu“ sėkmingai įsisavina naują „demokratinį“ pavergimo būdą ir jau prištampavo Lietuvai 1 200 milijonierių bei 80 proc. skurstančios Tautos. Taigi, klesti saujelė su „liberalia sąžine“ o ne Tauta.

Vienok, turime ir kuo pasidžiaugti – Lietuvos Seime didžiulė dauguma seimūnų tvirtai laikosi Vydūniškų valstybingumo atkūrimo gairių ir pirmoje vietoje siekia tapti pasaulyje „viena aiškiausių žmogiškumo reiškėjų“! Antai, ES Parlamente, balsuojant už taip vadinamą „Estrelos rezoliuciją“, siūlančią „lytinio auklėjimo“ priedangoje mokinti vaikus jau nuo 4 metų masturbuotis, nuo 9 – kaip prezervatyvais naudotis, o paauglystėje – ir kaip nėštumą reguliuoti (!!!), tik septynių balsų persvara tokia šizofreniška auklėjimo ideologija buvo atmesta. Taigi, vos – ne vos?!

Tuo tarpu Lietuvos Seime buvo balsuota už pareiškimą, smerkiantį tą „Estrelos rezoliuciją“, ir žmogiškojo padorumo persvara buvo priešinga – tik 14 balsų palaikė genderizmo bjaurastį, o dauguma balsų atmetė seksualinės revoliucijos piktybinį auglį.

Galime pasidžiaugti, kad Lietuvos žmogiškumo apraiškų 3 kartus daugiau nei Europarlamente! Vienok, kad tie Lietuvos 14 seimūnų „nemetastazuotų“ tai yra, kad jų nedaugėtų, būtina žinot balsavusiųjų pavardes ir tokių „liberaliai mąstančių“, daugiau niekas neišrinktų!!!
Atsimenate, kai buvo priiminėjama „tradicinės šeimos“ koncepcija – 36 liberalai išvis išėjo iš posėdžių salės – tai juos visus 36 rinkėjai ir išbraukė iš biuletenio.
Taigi – neišrinko.
Todėl ir šį kartą taip reikia pasielgti per pavasario rinkimus – jokių liberalų – genderistų, jokių pederastų – tolerastų ir jokių psichinių ligonių (Estrelų) lytinio auklėjimo rezoliucijų palaikytojų!
Konkrečiai, 14 balsavusieji už „Estrelos rezoliuciją“, yra šie seimūnai:
K. Glaveckas, D. Kuodytė, O. Leiputė, E. Masiulis, A. M. Pavilionienė, G. Purvaneckienė, J. Sabatauskas, A. Salamakinas, A. Sysas, G. Steponavičius, E. Šoblinskas, R. Šimašius, B. Vėsaitė ir R. Žilinskas.
Susilaikė – 8 socdemų frakcijos nariai.
Žinojome tik raudonus (komunistus), persidažiusius į rūžavus (socdemus), o dabar žinome ir mėlynus. Daug lengviau bus orientuotis rinkimuose.

Taigi, mažutė Lietuvėlė ne tik „nudainavo SSSR“, bet ir nubalsavo prieš genderizmą. Garantuotai atsilaikysime ir prieš incesto, kraujomaišos legalizavimą bei įvairių „fobiškų“ pedofilijos terminų naudojimą. Ir taip jau nebe pirmą kartą istorijos eigoje parodome ką tai reiškia sena etninės kultūros lietuvių Tauta.