Be kategorijos

Vilija Ball. Su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais Jus visus!!!

Written by Redakcija · 2 min read

Kaledos Vilija Ball  Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!!! 

Turbūt šis pasveikinimas įgavo naują prasmę mums visiems pandemijos metais. Meldžiamės už Jus visus, kad Viešpats stiprintų Jus ir toliau, bei saugotų nuo visokių negandų, kaip Jis saugojo savo ištikimuosius per kartų kartas – tai arkoje per tvaną, tai apjuosęs ugnies siena dykumoje, tai namuose ar apkasuose karo metais, ar tai paliepęs tautai, buvusiai vergovėje, savo durų staktas apšlakstyti avinėlio krauju, kad jie nebūtų paliesti sunaikinimo. 
Daugeliui šie metai yra kaip nesibaigiantis, užstrigęs, varginantis sapnas, o daug kam ir dideliais iššūkiais, sveikatos sutrikimais, ar praradimais ir skausmu paženklinti metai ne vien dėl pandemijos pasekmių. 

Kur mes visi bebūtume ir su kokiom situacijom besusidurtume, Viešpats nori priminti savo pažadą, kad Jis visuomet yra arti tiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje. (Psalmė 145:18). Ir Jo apsauga yra prieinama visiems per tobulo Avinėlio kraują, kuriuo galime apsišlakstyti jau ne tik durų staktas, bet tobulai apsivalyti ir savo širdis – “Taigi, jei kas nors yra Kristuje, jis yra naujas kūrinys; kas buvo sena – praėjo; štai, viskas tapo nauja.” (2 Korintiečiams 5:17) Taip pat, “visiems, kurie jį priėmė, jis suteikė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą.” Tai nuostabu, kad Viešpaties meilė ir malonė yra tokia didelė mums visiems – Jis į savo šeimą kviečia ir priima mus visus be jokio išankstinio nusistatymo – vienintelė sąlyga yra atgaila ir tikėjimas Jėzumi bei Jo auka ant kryžiaus už kiekvieno mūsų asmenines nuodėmes.  “Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų.” (Efeziečiams 2:8,9) Iš tiesų, Viešpats labai gerai pažįsta visų mūsų kūniškumą ir norą vis kuom nors pasigirti, kad atrodytume geresni ir savo, ir kitų akyse… Deje, nei vienas iš mūsų nieko gero negalėjome nuveikti dėl savo ar dėl kitų žmonių sielų išgelbėjimo, kad būtume šventi ir priimtini Dievo akyse.

Kad ir kaip atskirti vieni nuo kitų esame šiuo metu, ir kokių bėdų, klausimu, nežinomybės, neužtikrintumo, ir baimių bebūtume apsupti, Viešpats laukia kiekvieno iš mūsų ištiestom rankom, pasirengęs apkabinti, paguosti, ir nuraminti. Jis žino mūsų polinkį baimėms, todėl dažnai guodžia per Šv. Raštą sakydamas, “Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.” (Galatams 1:3) Tegul Jo pažadas Jį mylintiems, kad “nereikės tau bijoti nakties siaubo, nei strėlės, iššautos dieną, nei maro, sėlinančio tamsoje, nei rykštės, niokojančios vidudienį” (Psalmė 91:5-6) skamba Jūsų širdyse ir mintyse. Kiek daug laisvės yra žinojime, kad tikėdami Jėzų jau esame perkelti iš mirties į gyvenimą. (1 Jono 3:14) Todel, “jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame,” ir ar “gyvename, ar mirštame,- esame Viešpaties.” (Romiečiam 14:8). 

Vertinkime ir su džiaugsmu dalinkimės pačiomis brangiausiomis dvasinės laisvės ir  amžinojo gyvenimo dovanomis vieni su kitais ir su skeptikais, bei tais, kurie manosi esą išmintingesni už savo Kūrėją, kuris mums teikia malonę po malonės ir ieško būdų išgelbėti mus ar tai per savo kantrumą, laukdamas kai mes džiaugiamės šio gyvenimo malonumais (“Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti?” Romiečiams 2:4-5), ar per gyvenimo nepatogumus ir nelaimes (“…jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitokioms negandoms. Jie neatsivertė ir nedavė jam pagarbos.” Apreiškimo knyga 16:9), nes Jo meilė mums yra begalinė ir mūsų sielos Jam yra brangiau už viską.   

Tegul Dievo malonė, meilė, ramybė, apsauga, gerumas, rūpestis, ir palankumas lydi Jus kiekvieną dieną!!! Su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais!!!

Su meile,

Vilija ir Jonas