Aktualijos

JAV LB KV PIRMININKO SPAUDOS KONFERENCIJAI PASIBAIGUS

Penktadienį, sausio 18 d., Lemonte, Pasaulio lietuvių centro Bočių menėje, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas surengė skubią...

Rezoliucija Dėl politinių partijų

LR Prezidentei D.Grybauskaitei LR Seimo Pirmininkei I.Degutienei LR Ministrui Pirmininkui A.Kubiliui R E Z O L I U C...

SU KOVO 11! SU MŪSŲ ŠVENTE!

Pabudome ir kelkimės! Kęstutis Genys Iš nevilties į neviltį, per prarastąjį rojų, Paniekinti, pažeminti, išganymo ieškojome. Iš nuodėmės į nuodėmę...

Vilniuje atidaryta paroda „Tiesa ir atminimas – Katynės tragedija“

Birželio 2 dieną Lenkų kultūros namuose Vilniuje atidaryta paroda „Tiesa ir atminimas – Katynės tragedija“. Vilniečiai ją galės lankyti...

Mother and three sons in Siberian exile (Motina ir trys jos sūnūs Sibiro tremtyje)

Mary Vysniauskiene, with her three young sons, was deported to Siberia for eleven years. In this letter she writes...