Mums rašo

LR generalinė konsulė Čikagoje susipažįsta su Balzeko lietuvių kultūros muziejumi

Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė šių metų rugpjūčio 27 dieną apsilankė viename iš pagrindinių Čikagos lietuvių kultūrinių...

LR Generalinis Konsulatas Čikagoje

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA IN CHICAGO Šių metų rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Skaistė                     ...

PRANEŠA LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA IN CHICAGO   Pranešame, kad nuo šių metų rugpjūčio 4 d. Lietuvos...

NESUPRANTAMA IR APGAILĖTINA

Ne vieną kartą perskaičiau straipsnį: „Uždaroma Brockton‘o lietuvių bažnyčia“.  Pastebėjimas, kad: „ … Ši žinia ne vienam lietuviui buvo...

Informacija apie mokesčius

Information: Maria Pappas, 312.603.6202 Pay by August 1 to Avoid Penalties, Possible Loss of Homes, Pappas Says 43,000 Property...

PADĖKA

Šiomis dienomis savo tarnybą Jungtinėse Amerikos Valtijose baigia Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius. Po penkių metų darbo Čikagoje...

Kvietimas Šv. Velykų popietei Berkeley, CA

Kadangi liko tik truputis daugiau nei savaiteė iki Šv.Velykų, norim paprašyti – atsiliepkit! Paprastai visi pradeda krutėt pora dienų...

,,Šaukiu aš Lietuvą”

Jeigu kas nematėte, siūlyčiau pasižiūrėti per LRT.LT ,,Šaukiu aš Lietuvą” koncertą Kovo 11. Po kariuomenių orkestro koncerto, po pirmos...

Neįtikėtina, kad taip gali būti ir ,,garbingame”

Neįtikėtina, kad taip gali būti ir ,,garbingame”, mūsų pačių rankomis atkurtame universitete, – rašo Stasys B. ir siunčia laišką iš...

Problemos

Šį pasakojimą išgirdau iš buvusio Kazlų Rūdos klebono, dabartinio vikaro Lazdijuose, kurio tėvai (tėvas čekas, o motina lietuvė) –...