Šalis, kurioje gyvename

KAROLIŲ ROJUS

Neseniai teko užklysti į jaukią papuošalų parduotuvėlę, įsikūrusią La Grange miestelyje (IL), South Stone Aveniu. Ir jos pavadinimas ,,Circle...

Vyšnių žydėjimo festivalis Vašingtone

LR ambasada Vašingtone skelbia Lietuvos atstovės atranką į tradicinį vyšnių žydėjimo festivalį Vašingtone. Balandžio 6-12 dienomis Vašingtone vyks kasmetinis...

Šalis, kurioje gyvename

Vincui Šalčiūnui, knygos ,,Šalis, kurioje gyvenam” (Kelionių po JAV įspūdžiai) autoriui, maloniai sutikus, spausdinsime ištraukas iš jos. Tai įdomi...

Illinois valstija

Buvusių ledynų dėka šios valstijos paviršius yra lygiausias iš visų. Tik vietomis jis lėtai kyla ar vėl leidžiasi į...

ST.PETERSBURGE IŠKILMINGAI ATŠVĘSTAS VIETOS KLUBO 50-ETIS

Lietuvos ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas lapkričio 12 d. Floridos valstijos St.Petersburgo apylinkių lietuviams perdavė ambasadoriaus Žygimanto Pavilionio...