Šeima

Nešiojamieji telefonai pavojingi sveikatai

Balsas.lt 2008.07.25 Pitsburgo universiteto (JAV) Vėžio tyrimų instituto direktorius daktaras Ronaldas B. Herbermanas prieš kelias dienas beveik 3 tūkstančiams...

PRO VITA© ŽINIOS Nr. 27. 2008 m. gegužė

ŠEIMOS FOBAI PUOLA LIETUVĄ. Alfa.lt 2008-05-28 Č. Juršėnas susitiko su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasadoriumi Saimonu...

Demoniška abortų kilmė

„Tauta, žudanti savo vaikus, yra tauta be ateities.“ Popiežius Jonas Paulius II (Bažnyčios žinios, 1996 09 30, Nr.18) Pradėtas...

IŠMIRŠTANTI LIETUVA

PRO VITA©  ŽINIOS Nr. 18. 2008 m. balandis  http://www3.vdu.lt/life/                                                                               ,,Vakaro žinios” 2008 04 15 Lietuvos valdžia niekaip nesugeba įtikinti...

Linksmai apie gyvenimą šeimoje

Pasigavus vyrus jiems įtikti neįmanoma!!! Jeigu jo nemyli, stengiasi tave užkariauti. Jeigu jį dievini – palieka. Jeigu pasidaliji su...

MEILĖ

,,Mylėk kitus, kaip pats save”,— sako Jėzus Kristus. Nesako priešingai. Reikia pažinti save, priimti save, norėti sau gera. Norintis...

Auksinio Jubiliejaus auka Lietuvių Fondui

Algio ir Liūdos Rugienių auksinių vestuvių (50 metų pragyventa kartu) proga vaikai ir anūkai surengė gražią šventę jubiliatams. Jų...

TAVO VAIKAS

Kiekviena diena, valanda praleista kartu su tėvais – pati didžiausia vertybė vaiko gyvenime – jis juos stebi, kopijuoja, pamėgdžioja....

Nauji nariai Lietuvių Fonde

Lietuvių Fondą kasmet papildo nauji nariai. Džiugu, kad, įvairiomis progomis, Lietuvių Fondo narystė dovanojama artimiesiems, draugams, vaikams. Sveikiname jauniausią...

Šeima ir pinigai

JAV mokslininkų išvados  Šeimoje vyras ir žmona dažniausiai nesutaria dėl… pinigų; 82 proc. porų nesutarimo ar net pykčio priežastys...