Kalendorius ir renginiai

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO NAUJIENOS. LWC Events in the Community, LAPKRIČIO 21, 2023

Written by Redakcija · 6 min read
lAPKRIČIO 21 d., 2023
NOVEMBER 21, 2023
Dalyvaukite puikiuose renginiuose!
Attend These Terrific Events!
r more information on events in the Lithuanian community, please visit https://www.lcenter.org/
Kviečiame apsilankyti Pasaulio lietuvių centre šį savaitgalį
We invite you to visit the Lithuanian World Center this weekend

Šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
Mass at Blessed Jurgis matulaitis Mission

Antradienis-šeštadienis/ Tuesday-Saturday 8:00 a.m.
Sekmadienis/Sunday 9:00 a.m., 11:00 a.m., 6:00 p.m.

Lietuvių dailės muziejus
Lithuanian Museum of Art

Šeštadienis/ Saturday 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
Sekmadienis/Sunday 11:00 a.m. – 2:00 p.m.

Kunigaikščių užeigos kavinė Bočių menėje
Grand Dukes Cafe Ancestry Hall

Penktadienis/Friday 4:00 p.m. – 8:00 p.m.
Šeštadienis/Saturday 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
Sekmadiens/Sunday 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
********************
  


2023 m. lapkričio 28 d., kitaip dar vadinama “Giving Tuesday”, prasideda mūsų 2023 metų pabaigos lėšų rinkimo vajus “Viens prie vieno”, skirtas paremti svarbias Pasaulio lietuvių centro programas. Visos paaukotos lėšos iki $100,000 bus padvigubintos dosnaus mecenato dėka. Laukite vajaus pradžios lapkričio 28 d., kai pateiksime daugiau informacijos apie tai, kaip aukoti.

November 28, 2023, aka Giving Tuesday, marks the start of our 2023 End-of-Year Fundraising Campaign “One For One” to support important programs at the Lithuanian World Center. Thanks to a generous benefactor, all donations will be matched dollar for dollar up to $100,000. Please stay tuned for the launch of the campaign on November 28 when we will provide more information on how to donate.
***************
Padėkos dienos parade “Suktinis”
“Suktinis” at the Thanksgiving Day Parade

   

Padėkos savaitė jau čia! Mūsų draugai Čikagoje ir visoje šalyje, kurie negali dalyvauti asmeniškai, nepamirškite žiūrėti nemokamos tiesioginės transliacijos per Pluto TV, arba per TV per CW26 Chicago  ŠĮ KETVIRTADIENĮ 8 val. ryte, kur mūsų tautinių šokių kolektyvo “Suktinio” suaugusių ir jaunių grupės dalyvaus ne tik Padėkos parado eisenoje, bet ir šoks centrinėje scenoje! Pasidžiaukime kartu už Lietuvos vardo garsinimą JAV!

Thanksgiving week is upon us! For our friends in Chicago and around the country who cannot join us in person, don’t forget to tune in to the free live stream on Pluto TV, or on TV via CW26 Chicago THIS THURSDAY at 8am sharp to watch our festivities begin! Our very own folk dance group “Suktinis” adult and youth dancers will not only be a part of the Thanksgiving parade, but will also perform on the central stage! Thank you, “Suktinis”, for bringing more attention to Lithuania here in the United States!

****************
Padėkos dienos pyragų išpardavimas
Thanksgiving Sweets Sale

Padėkos dienos pyragų išpardavimas
Sekmadienis, 11/19/2023
10:00 v.r. – 2:00 v.p.p.
PLC, Banio šeimos salė
 
Thanksgiving Sweets Sale
Sunday, 11/19/2023
10:00 a.m. – 2:00 p.m.
LWC, Banys Family Hall
 
Lietuvos Dukterų Draugija
Daughters of Lithuania

****************************
Klubo “Alatėja” metinis pokylis
Club “Alatėja” Annual Banquet
 
Klubo “Alatėja” tradicinis metinis pokylis “Tespindi purpuru viltis…” 
Šeštadienį, 11/25/2023 
6:00 v.v.
PLC, Banio šeimos salė

Lėšų telkimo renginys vyksta jau 18-tus metus: programa ir vakarienė, desertai ir gyva muzika, loterija, didžėjus ir šokiai! Esate kviečiami prisidėti surinkti pinigų labdarai. 
Kviečiame užsisakyti bilietus tel 708-205-8742 (Audronė).

Club “Alatėja” Traditional Annual Banquet “Tespindi purpuru viltis…”
Saturday, 11/25/2023
6:00 p.m.
PLC, Banys Family Hall

Charity fundraising event, program and dinner, desserts and live music, raffle, DJ, and dancing! Join us and help to raise money for charity. To reserve tickets please contact Audrone at 708-205-8742.

Klubas “Alatėja”
Club “Alateja”

****************
Ekumeninis Taizé maldos vakaras
Taizé Prayer Service

Ekumeninis Taizé maldos vakaras
Penktadienis, 12/01/2023
6:30 v. v.
PLC, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija

Taizé pamaldos – tai maldos vakaras, kuris suvienija įvairaus amžiaus, visų konfesijų tikinčiuosius ir palieka neišdildomą įspūdį. Šio vakaro esmė – meditacinė malda, skirta visiems, kuri suteiks nepakartojamą susitikimo su Dievu akimirką. Taizé pamaldų susibūrimo svarbiausi atributai – žvakių šviesoje skendinti, jauki maldos aplinka, nuostabi muzika, vis kartojamos trumpos, lengvai suvokiamos, meditacinės – mantras primenančios – giesmės, kurios keliais žodžiais išreiškia pamatinę kiekvieno, bet kurios konfesijos (ar net jokiai konfesijai nepriklausančio) žmogaus, tikėjimo tikrovę. Laukiame jūsų visų, šis maldos vakaras skirtas visai šeimai.

Taizé Prayer Service
Friday, 12/01/2023
6:30 p.m.
LWC, Blessed J. Matulaitis Mission

Please join us for an ecumenical prayer service, wonderful music, and contemplation. All are welcome!

JAV Lietuvių Bendruomenės Religinių Reikalų Valdyba ir PJM misija
********************
Kalėdų eglutės įžiebimo šventė
Christmas Tree Lighting Celebration

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė
Penktadienis, 12/01/2023
6:30 v.v.
PLC, Banys šeimos salė

Kviečiame visus vaikus dalyvauti Kalėdinėje šventėje, surasti dingusius elnius, kurie atgabens Kalėdų senelį. Jei oras leis, lauke įžiebsime Kalėdų eglutę, vaikus vaišinsime kakava, tėveliai galės nusipirkti kavos ar karšto vyno. Bus galimybė nusipirkti cukraus vatos.


LWC Christmas Tree Lighting Celebration  
Friday, 12/01/2023  
6:30 p.m.
LWC, Banys Family Hall  

Bring your kids to a Christmas celebration where they’ll help find the missing reindeer that will lead them to Santa Claus. If the weather permits, we will light the Christmas tree outside and provide the children with cocoa. Coffee and mulled wine will be available for purchase for the adults. There will also be an opportunity to buy cotton candy.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

****************
Kalėdinė mugė
Holiday Craft Fair

Kalėdinė mugė   
Šeštadienis, 12/02/2023      
9:00 v.r. – 3:30 v.p.p. ir                              
Sekmadienis, 12/03/2023    
10:00 v.r. – 2:30 v.p.p.

Prekiautojų registracija jau vyksta. Rašykite Dianai Aleknaitei į aleknaite@lcenter.org arba skambinkite 630-257-8787.

Geriausia vieta jūsų šventiniams pirkiniams. Lauksime apsilankant!

Ieškome entuziastingų savanorių!  Užsirašykite čia: SIGNUPGENIUS

Holiday Craft Fair   
Saturday, 12/02/2023  
9:00 a.m. – 3:30 p.m. and                        
Sunday, 12/03/2023       
10:00 a.m. – 2:30 p.m.

Vendor registration is now open – only a few spots left. Email Diana Aleknaite at aleknaite@lcenter.org or call the office at 630-257-8787.

The best place for your holiday shopping. We warmly invite you!

We’re looking for cheerful volunteers!  Sign up here: SIGNUPGENIUS

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

**********************
Įsigykite bilietus į Bulls Varžybas!
Get your Tickets to a Bulls Game!
 
Bulls Varžybos – Lietuvių paveldo vakaras
Šeštadienis, 12/02/2023
6:30 v.v.
United Center, 1901 W. Madison St., Chicago
 
Gausiai susirinkime švęsti lietuviško paveldo ir stebėti “Bulls” ir “Pelicans” rungtynių, kuriose dalyvaus Jonas Valančiūnas! Bilietus būtina įsigyti per https://fevo-enterprise.com/event/Lithuanianheritage6, kad gautumėte specialią nuolaidą ir išskirtinę lietuviškos tematikos kepurę.
 
Bulls Game – Lithuanian Heritage Night
Saturday, 12/02/2023
6:30 pm
United Center, 1901 W. Madison St., Chicago
 
Let‘s gather in huge numbers to celebrate our Lithuanian Heritage and watch the Bulls vs. Pelicans game, featuring Jonas Valančiūnas! Tickets must be purchased via https://fevo-enterprise.com/event/Lithuanianheritage6 to get a special discounted price and an exclusive Lithuanian-themed cap.

*************
   Naujametinė PLC puota „Alisa Stebuklų šalyje“   
Sekmadienis, 12/31/2023      
8:00 v.v.                           
PLC, R. Riškus salė Renginį ves charizmatiškasis magas Rokas Bernatonis! Jūsų lauks: magijos pilna naktis, intriguojanti programa, būrėjos pranašystės, išskirtinės nuotraukos, šokiai su grupe „Cigarai“, užkandžiai ir vakarienė.
Veiks baras
Apranga – puošni, spinduliuojanti, kūrybinga, su Alisos Stebuklų šalyje pasakos detalėmis. Bilieto kaina $180 (Naujų metų sutikimo šampanas į kainą įskaičiuotas)
Bilietus įsigykite užsukę į PLC raštinę arba telefonu (630) 257-8787.


New Year Celebration at LWC 
Sunday, 12/31/2023  
8:00 p.m.   
LWC, R. Riskus Hall                 

Hosted by the charismatic magician Rokas Bernatonis, this will be the event of the year! What to expect: a night full of magic, an intriguing program, fortune teller’s predictions, exclusive photos, dance with the band “Cigarai”, hors d’oeuvres and dinner. Cash bar.
Come dressed gorgeously, radiantly, creatively, with details from “Alice in Wonderland“.

Ticket price $180 (New Year’s welcome champagne is included in the price).
Purchase tickets by visiting the PLC office or by calling (630) 257-8787.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center
Salė jūsų kalėdinei šventei
Hall available for your Christmas Celebration
ČLKL Lithuanian Basketball League of Chicago
Svarbus pranešimas
Important Announcement 
    PLC Kryžių kalnelio atnaujinimo tikslas – pagarba mylimai dvasinei buveinei

Tikriausiai pastebėjote, kad prasidėjo Pasaulio lietuvių centro Kryžių kalnelio atnaujinimo projektas, kurio tikslas garbingai atstatyti senstančius medinius kryžius, pagrąžinti aplinkinį gamtovaizdį ir išsaugoti šią brangią vietą ateities kartoms. Džiaugiamės galėdami Jus informuoti apie kalnelio priešistoriją, atnaujinimo projekto planus ir šiuo metu atliekamus darbus.

Sugrįžkime beveik 20 metų atgal į Kryžių kalnelio gimimą… Skaitykite daugiau 
Stalo tenisas jaunimui
Youth Table Tennis 
    Stalo teniso treniruotės vaikams ir jaunimui
Jau vyksta!
Antradieniais ir ketvirtadieniais
5:30-7:00 v.v.
PLC apatinėje salėje (veidrodžių salėje)
 
Registracija telefonu: Gediminas 630-755-1448
 
Table Tennis for Children and Youth
Join now!
Tuesdays and Thursdays
5:30-7:00 p.m.
PLC, Downstairs Hall (multi-purpose room)
 
Registration: Gediminas 630-755-1448

Stalo teniso lyga
Table Tennis League
Šventojo rašto būrelis
Bible Study
Šventojo Rašto būrelis
Ketvirtadieniais nuo 10/26/2023
7:00 v.v.
PLC, Kambarėlyje „Pas Prelatą“

Kviečiame visus į Šventojo Rašto būrelį su t. Vaidu Lukoševičiumi, SJ! Būrelis renkasi ketvirtadieniais, nėra būtina dalyvauti kas savaitę, prisijunkite, kai galite. Šių metų tema: „Nepatogios Evangelijos“. Prašome prieš susitikimą perskaityti ir pameduoti pagal tvarkarštyje nurodytas Šv. Rašto skaitinių nuorodas. Susitikimai vyksta lietuvių kalba. Laukiame Jūsų!

BJM Mission Bible Study
Every Thursday at 7:00 p.m.
LWC, Room „Pas Prelatą“

Please join Blessed Matulaitis Mission Bible Study group led by Fr. Vaidas Lukosevicius, S.J. Bible Study group meets every Thursday at 7 p.m. Attendance every Thursday is not required. Please join us when you can. This year the theme is – “Uncomfortable Gospels”. The meetings are in Lithuanian language. Everyone welcome to attend!

Pal. Jurgio Matulaičio misija
Blessed Jurgis Matulaitis Mission
Mišios anglų ir lietuvių kalba
Bilingual Mass in English and Lithuanian
Mišios anglų ir lietuvių kalba
Su Celestial Voices” choru ir muzike Kristina Grinius
Šeštadienis, 10/28/2023
4:30 v.p.p.
PLC, Pal. Jurgio Matulaičio misija

Tai graži proga pakviesti antrąsias puses, jūsų vaikus, anūkus, kaimynus ir angliškai kalbančius
draugus dalyvauti mišiose mūsų lietuviškoje misijoje! Laukiame Jūsų visų!

Bilingual Mass in English and Lithuanian
Music Director Christina Grinius with the Celestial Voices Choir
Saturday, 10/28/2023
4:30 p.m.
LWC, Blessed Jurgis Matulaitis Mission

All are invited and are very welcome to join this Mass!

Pal. Jurgio Matulaičio misija
Blessed Jurgis Matulaitis Mission
Pasiruošimas Sakramentams
Preparation for the Sacraments
🇱🇹This preparation is conducted in Lithuanian only  🇱🇹
Pal. Jurgio Matulaičio misija organizuoja pasiruošimą Sakramentams

Dar vyksta registracija sakramentams! 9 metų ir vyresni vaikai, norintys ruoštis Pirmai Išpažinčiai ir Pirmai Komunijai, kviečiami registruotis pas seselę Laimutę: pirmakomunija1@gmail.com 12 metų ir vyresni jaunuoliai, norintys pasiruošti Sutvirtinimo Sakramentui, kviečiami registruotis sutvirtinimas2019@gmail.com Su klausimais kreipkitės į misiją: 630-257-5613

Pal. Jurgio Matulaičio misija
Blessed Jurgis Matulaitis Mission
Balzeko muziejaus kalėdinė mugė
Balzekas Museum Holiday Craft Bazaar

   Balzeko muziejaus Kalėdinė mugė
Sekmadienis, 11/19/2023
12:00 – 4:00 v.p.p.
Balzekas Museum of Lithuanian Culture
6500 S Pulaski Rd Chicago IL 60629


Balzekas Museum Holiday Craft Bazaar
Sunday, 11/19/2023
12:00 p.m. – 4:00 p.m.
Balzekas Museum of Lithuanian Culture
6500 S Pulaski Rd Chicago IL 60629

The Balzekas Museum of Lithuanian Culture Gift Shop is pleased to announce its 1st Annual Holiday Craft Bazaar in the Balzekas Museum Amber Room. A great afternoon of holiday crafts, gift ideas, food and entertainment is being planned.

Balzeko muziejus
Balzekas Museum Klubo “Alatėja” metinis pokylis
Club “Alatėja” Annual Banquet