Kalendorius ir renginiai

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO NAUJIENOS. LWC Events in the Community, Kovo 15, 2023

Written by Redakcija · 6 min read
Kovo 15d., 2023
March 15, 2023
For more information on events in the Lithuanian community, please visit https://www.lcenter.org/
Lietuvių vakaras – KREPŠINIS!
Lithuanian Heritage Night – BASKETBALL!

Lietuviško paveldo vakaras ŠIANDIEN!
Trečiadienis, 03/15/2023
7:00 v.v.
United Center arena, Čikaga

Kviečiame į krepšinio rungtynes – Chicago Bulls vs Sacramento Kings, kur dalyvaus ir Domantas Sabonis.
Bilietus su 20 proc. nuolada galima įsigyti čia 
Nepamirškite lietuviškos atributikos!

Lithuanian Heritage Night TONIGHT!
Wednesday, 03/15/2023
7:00 p.m. 
At the United Center, Chicago

Chicago Bulls vs Sacramento Kings with Domantas Sabonis
Tickets are going fast. Order yours at 20% discount here 
PLC Thrifty Saturday išpardavimas
LWC Thrifty Saturday Rummage Sale

 
Thrifty Saturday. Pavasario turgelis ŠĮ ŠEŠTADIENĮ!
Šeštadienį, kovo 18 d.
12:00-4:00 v.p.p.
PLC, Banio šeimos salė

Po ilgo laiko tarpo Pasaulio lietuvių centre vėl bus galima parduoti savo puikios būklės rūbus bei papuošalus ir, be abejonės, pasipildyti savo spintas naujomis suknelėmis, kelnėmis ar sijonais.
Daugiau informacijos (630) 463-2218 arba thriftyweekends@gmail.com

Thrifty Saturday.Spring Rummage Sale THIS SATURDAY!
Saturday, 03/18/2023
12:00-4:00 p.m.
LWC, Banys Family Hall

After a long pause, the possibility of selling your slightly used clothes and replenishing your wardrobes returns to the Lithuanian World Center.

For more information: (630) 463 2218 or thriftyweekends@gmail.com
Beverly Shores lietuvių klubo
Vasario 16 d. / Kovo 11 d. minėjimas
Commemoration of Lithuania’s Independence Days

 
Vasario 16 d. / Kovo 11 d. minėjimas Beverly Shores Lietuvių klube
Sekmadienis, 03/19/2023
Mišios 1:00 v.p.p.
Minėjimas 2:00 v.p.p.
Saint Ann of the Dunes bažnyčia (433 Golf Wood Rd, Beverly Shores, IN 46301)
 
Amerikos lietuvių klubas Beverly Shores kviečia į minėjimą. Su klausimais kreipkitės į Marių Kasniūną, tel. 708-267-9014.
 
Commemoration of Lithuania’s Independence days, Feb. 16th and March 11th
Sunday, 03/19/2023
Mass 1:00 p.m.
Commemoration 2:00 p.m.
Saint Ann of the Dunes Church (433 Golf Wood Rd., Beverly Shores, IN 46301)
 
The American-Lithuanian Club of Beverly Shores invites you to join in commemorating Lithuania’s Independence Days. Questions – please call Marius Kasniunas at 708-267-9014.

Amerikos lietuvių klubas Beverly Shores
The American-Lithuanian Club of Beverly Shores
M.K Čiurlionio virtualios realybės filmas
Čiurlionis VR film


VR filmas M. K. Čiurlionio kūrinių motyvais
PLC, Galerija “Siela” (bilietus reikia panaudoti iki 2023 04 30).
M.K.Čiurlionio galerija, Čikaga (bilietus reikia panaudoti iki 2023 05 31).

Šis filmas kviečia VR erdvėje leistis į pažintį su 60 tiek labai žinomų ir lengvai atpažįstamų, tiek rečiau matomų lietuvių dailininko paveikslų: „Ramybe“, „Angelėliais“, „Aukuru“, „Angelu“, „Žinia“, „Saule“.
Rezervuoti vietą, dieną bei laiką galite čia: https://angelutakais.lt/#

VR Presentation of Paintings and Music by M. K. Čiurlionis
LWC, Gallery “Soul” (tickets must be used by 04.30.2023).
Lthuanian Art Gallery Čiurlionis, Chicago (tickets must be used by 05.31.2023).

This VR film will amaze you as you become acquainted with 60 famous, and some less-known paintings, by M.K. Čiurlionis, including: Serenity, Angels, The Altar, The Angel, News and The Sun.
Reserve tickets for your desired location, date and time via this link: https://angelutakais.lt/en/#

Galerija “Siela” ir M.K.Čiurlionio galerija
Gallery “Soul” and Lithuanian Art Gallery Čiurlionis


  “Antro Kaimo” spektaklis
Šeštadienis, 03/18/2023 ir
Šeštadienis, 03/25/2023
7:37 v.v.
PLC, Galerija “Siela”

Bilietai parduodami prie durų arba galite rezervuoti: jvariakojis@comcast.net
Kaina: $30

“Antro Kaimo” show
Saturday, 03/18/2023 and
Saturday, 03/25/2023
7:37 p.m.
PLC, Galerija “Siela”

Tickets sold at the door or can be reserved: jvariakojis@comcast.net
Price: $30
  Šeimos pietūs
Sekmadienis, 03/19/2023
12:30 v.p.p.
PLC, Banio šeimos salė  ir išsinešimui

Nuoširdžiai kviečiame jus į labai sočius ir gardžius pietus, rengiamus Šv. Juozapo – šeimų globėjo dienos proga. Jūsų laukia puikus maistas, loterija ir programėlė. Veiks mokamas baras. Visas surinktas pelnas bus skiriamas Lietuvos “Caritas” organizacijai paremti. Stalus prašome rezervuoti iš anksto tel. 331.201.7326 ir 630.257.5613. Auka – $40 suaugusiems, vaikams iki 7 metų nemokamai, nuo 7 metų – $20. Likus savaitei iki renginio, auka – $45 suaugusiems ir $25 vaikams. Kviečiame šauniai praleisti laiką su draugais ir šeima bei paremti “Caritas” organizaciją.

Family Lunch 
Sunday, 03/19/2023 12:30 p.m.
LWC, Banys Family Hall and carry out

Celebrate St. Joseph’s – the Patron Saint of Families Feast Day, enjoy a very filling and delicious lunch, and support the Lithuanian “Caritas” organization! There will be a fun musical program, lottery, and cash bar. Families with children are welcome! Registration is required by tel. 331.201.7326 and 630.257.5613. Donation – $40 for adults, children under 7 years old – free, children 7 and older – $20. Last week before the event donation for adults – $45 and $25 for children. Can’t wait to see you!

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija
Blessed Jurgis Matulaitis Mission
  Jei planuojate kitais metais būti geresni, mes galime jums padėti. Tapkite kasmėnesiniais Pasaulio lietuvių centro rėmėjais ir dvyliką kartų metuose jausitės padarę nuostabų darbą!

Looking for ways to make it onto Santa’s “NICE” list? Become an LWC Monthly Donor and twelve times a year, you will have improved your chances!
Metinis PLC narių susirinkimas
LWC Annual Members’ Meeting

 
Metinis PLC narių susirinkimas
Sekmadienis, 04/23/2023
11:30 v.r. (registracija prasideda)
12:30 v.p.p (susirinkimas prasideda)
PLC, Banio šeimos salė

Pažymėkite šią datą kalendoriuose! Susirinkimo metu apžvelgsime praėjusius 2022 metus, pasidalinsime ateinančių metų planais ir projektais. Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti. 

Annual LWC Members’ Meeting 
Sunday, 04/23/2023
11:30 a.m. (registration begins)
12:30 p.m. (meeting begins)
LWC, Banys Family Hall

Mark your calendars! At the meeting we will review the 2022 year and share our future plans and projects with you. We invite all members to actively participate.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center
PLC Pavasario mugė
LWC Spring Fest
 
Pavasario mugė                             
Sekmadienis, 05/21/2023     
10:00 v.r. – 4:00 v.v.


Visais klausimais dėl šio renginio bei registracijos formų kreipkitės į PLC raštinę telefonu 630-257-8787 arba elektroniniu paštu aleknaite@lcenter.org.

Spring Fest                      
Sunday, 05/21/2023       
10:00 a.m. – 4:00 p.m.

If you have any questions about this event or the registration form, please contact the LWC office by email:  aleknaite@lcenter.org or by phone 630-257-8787.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center


Užsižymėkite kalendoriuje
Save the DateAukokite Centrui per AmazonSmile
Drive Donations to our Center through AmazonSmile

Šiaurės Amerikos Lietuvos verslo forumas 2023
Antradienį, 06/07/2023 ir trečiadienį, 06/08/2023
Union League Club of Chicago (65 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60604)
 
Estate kviečiami dalyvauti Šiaurės Amerikos Lietuvos verslo forume 2023 (North American Lithuanian Business Forum 2023 (


[Message clipped]  View entire message

Paremkite Pasaulio lietuvių centrą per smile.amazon.com!  Paspauskite nuorodą ir apsipirkite!

Support the Lithuanian World Center!!  When you shop at smile.amazon.com, Amazon donates. Click on the link and shop away!

smile.amazon.com/ch/36-3541882
Ieškome pastato priežiūros darbuotojo
Help Wanted
Paremkite PLC naujos oro tiekimo sistemos projektą
Capital campaign to replace air handling units at the LWC

🇱🇹 Padovanokite sveiką orą! ☁️❄️

Prieš penkis metus, su JŪSŲ pagalba, mes sėkmingai pakeitėm senuosius boilerius Pasaulio lietuvių centre. Nuoširdus ačiū už jūsų paramą! Dabar atėjo laikas keisti 58-erių metų senumo pagrindinius Pasaulio lietuvių centro šalto oro tiekimo sistemos prietaisus. Dabartinė sistema neužilgo nebepajėgs išlaikyti optimalaus oro kokybės lygio. Labai prašome Jūsų savo auka paremtį šią pirmąją $200,000+ vertės projekto fazę. Padėkite mums užtikrinti mūsų patalpų saugumą, patogumą ir ekonomiškumą visiems, kurie lanko, naudoja, ir myli Pasaulio lietuvių centrą. Ačiū!


🇺🇸 Give the gift of fresh air! ☁️❄️ Five years ago, with YOUR help, we successfully replaced the old boilers at the Lithuanian World Center. Thank you so much for your support! Now, it’s finally time to replace the 58-year-old air-handling units that distribute airyear-roundthroughout the Center. The current system may not be able to support optimal levels of air quality for much longer. Please make a donation towards the first phase of the project, valued at $200,000+. With your help, we can ensure that our facilities are safe, comfortable, and energy-efficient for all who visit, enjoy, and depend on the Lithuanian World Center. Thank you!
Paaukokite šiandien! Donate today!

Norite, kad jūsų verslas būtų labiau matomas lietuvių bendruomenėje?
Įsigykite elektroninę reklamą PLC savaitinio naujienlaiškio Draugų ir rėmėjų skiltyje 3 mėnesiams tik už $150. Jūsų logo su nuoroda į jūsų verslo tinklalapį bus matomi visiems PLC naujienlaiškio gavėjams net 12 kartų, pasiekdami 1.5K skaitytojų.
ARBA tapkite Mėnesio verslo partneriu už $150. Jūsų verslo reklaminis tekstas, grafinė reklama ir nuoroda į jūsų tinklalapį bus įterpti atskiroje tik jūsų reklamai dedikuotoje PLC naujienlaiškio skiltyje, tokioje, kaip ši. PLIUS ta pati informacija bus patalpinta į PLC Facebook paskyrą tam pačiam laikui. Tai net 4 savaitės jūsų reklamos, pasiekiančios 5K bendruomenės narių.
ARBA imkite abu paketus už $250 ($50 nuolaida)

Is your business looking for opportunities to reach our community?
Get 3 months of your logo and website link exposure in our newsletter’s Friends and Partners section on the bottom of this newsletter for only $150.That’s 12 weeks of reaching 1.5K readers
OR become our Business Partner of the Month and get an exclusive section in this newsletter with your graphic advertisement, additional text and link to your website. That is 4 weeks of reaching 5K readers. PLUS your same ad will be placed on our Facebook page for the same period of time, reaching a community of 5K
OR get both packages for $250 ($50 worth of savings!)
Pagalba socialiniais klausimais
Social Services Assistance Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop Services are provided in Lithuanian language Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop
Pagalba socialiniais klausimais
TIKTAI ŠEŠTADIENIAIS!
Registracija telefonu (630) 257-8788
Pasaulio lietuvių centre
14911 127th Street, Lemont, IL 60439Socialinių reikalų skyriuje teikiamos socialinės paslaugos nedideles pajamas gaunantiems JAV piliečiams ir turintiems žalią kortą, pensininkams ar neseniai į JAV atvykusiems gyventi bei dirbti Lietuvos piliečiams.

Social Services Assistance
SATURDAYS ONLY!
Registration by telephone (630) 257-8788
In the Lithuanian World Center’s Lower Level 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

JAV lietuvių bendruomenė
Lithuanian American Community
Ar turi LWC kortelę?
Do you have an LWC card?
Už $100 auką per metus, gausite LWC kortelę, kuri jums suteiks įvairias nuolaidas (nuo 10-20%) ištisus metus.  Apsilankykite mūsų tinklapyje www.lcenter.org ir įsigykite LWC kortelę.  

Kompanijas ir organizacijas kviečiame tapti mūsų biznio partneriais.  Dėl informacijos skambinkite (630) 257-8787.

 Visit our website www.lcenter.org to make a minimum $100 donation and we will promptly send you the LWC card which offers you 10-20% discounts at many businesses in the Lemont and Chicagoland area.

If you are a business owner and are interested in joining our list of business partners, call us at (630) 257-8787.

English poster
Paaukokite savo automobilį ir paremkite Centrą
Support the Center when you donate your vehicle
Turite nereikalingą automobilį ir nežinote kur jį dėti?
Paaukokite Pasaulio lietuvių centrui. Tai labai LENGVA!
Informacija tel. 630-257-8787

Don’t know what to do with that unwanted car? 
Donate it to the Lithuanian World Center.  It’s SIMPLE!
Call 630-257-8787 for more information or click on the link below.

https://careasy.org/nonprofit/lithuanian-world-center
Paremkite PLC kas mėnesį!
Show Your Support with LWC’s Monthly Giving!


Paspauskite čia, pasirinkite “Monthly Donation” skiltį bei sumą, kurią norite paaukoti.  Dėkojame už jūsų dosnumą!