Kultūra ir menas

2015 m. dainų šventė Čikagoje

Written by admin · 3 min read

Melodija ir Ritmas jau kelyje. Aplankę daugybę JAV ir Kanados miestų, vasarą jie parlėks Čikagon.

Kas gi tie Melodija ir Ritmas, paklausite. Ogi tai du paukštukai, būsimosios X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės simboliai. Oranžinės spalvos Melodija iškeliavo pas chorus į rytinę JAV pakrantę bei Kanadą, o geltonas Ritmas lanko dainininkus vidurio ir vakarų JAV.

 Dainų šventės jauno minčių generatoriaus, už rinkodarą atsakingo Šarūno Daugirdo idėja tokiu būdu dar iki pačios šventės apjungti chorus, leisti jiems vieniems su kitais susipažinti bei supažindinti visuomenę, sulaukė didžiulio kitų organizatorių pritarimo. Padedant socialinės žiniasklaidos kuratorei Dianai Karvelytei, tuojau pat buvo sugalvotas maršrutas, pagaminti tie du mieli čiulbuonėliai, kujie jau išplasnojo skleisti žinią apie būsimąjį kitos vasaros Čikagos renginį. Na, o jų nuotykius, bendravimą su kolektyvais galima stebėti šventės Facebook ir Twitter puslapiuose.

Šių paukštelių kelionė po Šiaurės Ameriką – tik viena iš daugelio unikalių idėjų, kurios sukasi sumanytojų galvose, aptarinėjamos nesuskaičiuojamų pasitarimų metu. Idėjoms įgyvendinti visuomenininkai  skiria daug laiko ir jėgų.

Renginio režisieriaus Vyto Čuplinsko galva visuomet pramušta visokiausiais išmąstymais, tad nenuostabu, kad ir artėjančiai šventei ir jis, ir jo komanda tų minčių turi galybę. Deja, iki šventės nebus atskleisti visi žiūrovų laukiantys siurpriza. Bet mes, tie, kurie galime apie juos sužinoti, stebimės, iš kur pastarieji žmonės turi tiek fantazijos! Šventės eiga, taipkaip bus  pristatomi  kūriniai (vizualiai pagyvinti, teatralizuoti, apšviesti), neabejotinai bus iššūkis kitų būsimųjų renginių sumanytojams.

Tačiau bet kokios idėjos išsipildymui, neužtenka tik gerų organizatorių norų. Idėja ir liks tik idėja, jeigu jai įgyvendinti nebus lėšų. Kalbėkime atvirai: kultūriniai renginiai – ypač lietuviški – ne visada noriai visuomenės remiami. O jei šitai ir daroma, tai kaskart tų pačių asmenų ar organizacijų. Jie nusipelnę pačios nuoširdžiausios aukų prašytojų padėkos! Tie, kas ieškojo finansinės paramos, gerai žino, koks tai ,,malonus” užsiėmimas.

Nuostabu, jog ateinančios vasaros renginį ir vėl remia nuolatinės dainų švenčių globėjos – JAV bei Kanados lietuvių bendruomenės. Dėkingi dr. Terri ir dr. Jonui Prunskiams, piniginę paramą-auką skyrusiems Kęstučio Daugirdo bei Rugilės Kazlauskaitės kūriniui „Dainuojanti revoliucija“, taip pat Eglei ir dr. Mariui Laniauskams, paaukojusiems Ritos Čyvaitės-Kliorienės bei Nijolės Kersnauskaitės maldai „Namų ugnis“ (už sūnų Luką, 2015 m. įšventinamą kunigu). Būtų  šaunu, jei atsirastų ir daugiau norinčiųjų tapti šventės kūrinių ar pokylio rėmėjais. Jų aukos bus skiriamos iš Lietuvos atvykstančių chorų apgyvendinimo, koncerto patalpų nuomos išlaidoms padengti. Įsigykite Dainų šventei skirtus marškinėlius ir taip paremsite Šventę. Bet kokia pagalba  gražiai lietuviškos chorinės dainos puoselėjimo tradicijai labai reikalinga ir su dėkingumu bus priimta. Beje, šiemet minime jau 90-metį jubiliejų!

Tikimės, jog po Ilinojaus universiteto Čikagoje skliautais 2015-ųjų liepos 5 d. susirinks per 1400 choristų ir koncerto klausysis apie 5000 žiūrovų. Džiugu, kad pastaruoju metu prie kolektyvų prisijungė daug naujų narių, ypač jaunimo! Dabar užsiregistravę keturiasdešimt keturi JAV, trylika Kanados ir dešimt chorų iš Lietuvos, kurių tarpe jau gerai žinomi kolektyvai, kaip Vilniaus mokytojų namų mišrus choras „Bel Canto“ (2013 m. jis pripažintas geriausiu mišriu choru Lietuvoje, o šiemet iš Rygoje vykusios chorų olimpiados drauge su kitais keturiais Lietuvos kolektyvais, parsivežė auksą), Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis”, Vilniaus B. Dvariono muzikos mokyklos mergaičių choras „Viva Voce“.

Nors iki renginio dar likęs geras pusmetis, jau dabar iš lūpų į lūpas eina garsas ir apie į šventę atvykstančius populiarius muzikantus iš anapus Atlanto – folkloro, džiazo bei daugelio kitų stilių dainininkę Rasą Serra ir talentingą pučiamųjų instrumentų atlikėją Saulių Petreikį.

Beje, čia visai tinkama vieta kreiptis su štai tokiu klausimu: kas šiapus Atlanto grojate akordeonu? Mums jūsų, vietinių talentų, LABAI reikia! Kodėl? -Kol kas nesakysime. Apsilankę šventės internetinėje svetainėje ir paspaudę nuorodą „Dalyviai“, paneškite apie save. Tuomet jums asmeniškai smulkiau apie tą slaptą projektėlį bus paaiškinta.

Nuostabu, kad šios šventės dvasia jau gyvena ir didelis, ir mažas, daugiau ar mažiau žinomas atlikėjas bei kolektyvas – visi yra laukiami, nesvarbu, iš kurios vandenyno pusės, – kiekvienas talentas praturtins būsimąjį renginį.

Pageidaujantieji tą savaitgalį apsistoti viešbutyje užsisako  kambarius Sheraton Chicago Hotel and Towers, 301 E. North Water St. Chicago, IL, (312) 464-1000. Paminėjus Lithuanian Song Festival, suteikiama nuolaida. Paskutinėmis žiniomis, kambarių dar likę, bet jų sparčiai mažėja! Šventės tinklalapis, paspaudus nuorodą “Viešbutis”, suteiks daugiau vertingos informacijos.

Galima nusipirkti bilietus ir į po šventės minėtame viešbutyje rengiamą pokylį bei šokių vakarą. Smulkiau viską išsiaiškinsite interneto svetainėje („Krautuvėlės“ nuoroda).

Na, o svarbiausia – jau galite įsigyti paties koncerto bilietus. Juk visai čia pat – nuostabios besibaigiančių 2014-ųjų metų šventės. Kodėl nepamąsčius apie originalią dovaną, bilietą į X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę ateinančią liepą? Neabejojame, kad pradžiugintumėte savo artimąjį ir drauge neleistumėte nutrūkti nuostabiai lietuviškos dainos išsaugojimo gijai. Bilietai (suaugusiems – $40-$50, jaunimui iki 18 m. – $20) – dainų šventės interneto svetainėje (spauskite nuorodą „Visiems“, po to – „Renginiai & Bilietai”) bei Ilinojaus universiteto Čikagoje bilietų kasoje (UIC box office). Pirkdami pastarojoje nemokėsite papildomų Ticketmaster agentūros mokesčių.

Chorai! Papasakokite apie save. Savo įspūdžiais bei nuotaikomis, užplūstančiomis besiruošiant artėjančiai šventei, pasidalinkite su kitais – ne tik per socialinę žiniasklaidą. Dar gyvas ir spausdintas žodis, tad tegul apie jus sužino ir skaitantieji JAV bei Kanados lietuvių spaudą, tegul eina garsas apie jus, kolektyvus, nuo kurių balsų kitą vasarą aidės didelė koncerto salė Vėjų mieste. Rašykite: ujolanta@sbcglobal.net

 Daugiau svarbios informacijos ieškokite:

Dainų šventės interneto svetainė – www.dainusvente.org
Facebook – www.facebook.com/dainusvente2015
Twitter – @DainuSvente
Nuotr.: pirmasis Melodijos nutūpimas – pas Maironio lituanistinės mokyklos chorą Niujorke