Kultūra ir menas

Aktorės Olitos Dautartaitės rečitalis Čikagoje

Written by admin · 12 sec read

TĘSIAS  VASARA  ŽIEDUOTA…

 

Kovo  9 d., penktadienį, 7 v.v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

Kovo 10 d., šeštadienį, 2 v.v.  Čiurlionio galerijoje,  Jaunimo centre

Kovo 11 d., sekmadienį, 1 v.v.  Lietuvių Dailės muziejuje, Lemonte, PLC

Programoje: Bernardo Brazdžionio, Donaldo Kajoko, Liūnės Sutemos,Justino Marcinkevičiaus,          

 Jono Strielkūno  poezija.                                                                                                               

Antroje dalyje:  dainos,  romansai, humoras.

Bilietai prie įėjimo.