Kultūra ir menas

Dainų šventei artėjant

Written by admin · 24 sec read

  Ar jau užsirezervavote kambarį dainų šventei? Jei ne, raginame, kad tai atliktumėte kuo greičiau! Šių metų liepos mėnesį Čikagoje vyks daugybė renginių. Todėl rūpi, kad gali pritrūkti viešbučio kambarių Čikagos miesto centre. Informaciją apie viešbutį galite rasti mūsų tinklalapyje: www.dainusvente.org/lt/visiems/viesbutis.

 

Have you reserved your hotel room yet? If not, we urge you to do so ASAP! With the many events taking place in Chicago this July, soon there may no longer be available rooms downtown. More information about hotel reservations can be found on our website. Book your room TODAY! www.dainusvente.org/en/everyone/hotel.